SEO Web Content Viewer

Web Content Viewer

Ανακοινώσεις
|
18.07.2018

Πρόσκληση Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας "ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε." σε Eτήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβουλιο της Εταιρίας "ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.", σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Eταιρίας καλεί τους μετόχους της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 3 Σεπτεμβρίου 2018ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 57, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1-1-2017 έως 31-12-2017 και διανομή μερίσματος, μετά από ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε  ευθύνη  για την Εταιρική χρήση  που έληξε την 31-12-2017.
  3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2018 και καθορισμός  της αμοιβής τους.
  4. Νομική και Οικονομική κάλυψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  5. Έγκριση του επιχειρηματικού πλάνου της Εταιρίας για τα έτη 2018-2020.
  6. Έγκριση του επενδυτικού πλάνου της Εταιρίας για το 2018.
  7. Έγκριση παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογής άλλου σε αντικατάσταση.
  8. Καθορισμός και έγκριση αμοιβών και εξόδων κίνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  9. Παροχή  αδείας σε Συμβούλους για την ενέργεια κατ’ επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρίας και συμμετοχή τους στη Διοίκηση και Διεύθυνση ομοειδών Εταιριών.
  10. Άλλα θέματα.
Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την συνεδρίαση της 3ης  Σεπτεμβρίου 2018, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση στις 17 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο τόπο και χώρο. Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας και κατά την συνεδρίαση της Α’ Επαναληπτικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β' Επαναληπτική Συνέλευση στις 28 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στον ίδιο τόπο και χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

Στη Συνέλευση αυτή, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι, κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν να γνωστοποιήσουν στην Εταιρία την πρόθεσή τους αυτή τουλάχιστον 5 (πέντε) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση ήτοι μέχρι τις 29.8.2018  καταθέτοντας και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τις δύο επαναληπτικές συνελεύσεις, ήτοι μέχρι την 12.9.2018 για την Α’ Επαναληπτική Συνέλευση και μέχρι την 22.9.2018 για την Β’ Επαναληπτική Συνέλευση.

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ