Ταξιδιωτική Ασφάλιση

SEO Web Content Viewer

Portlet Content

Ασφάλεια Ταξιδιού

Ενημερωθείτε σήμερα
Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Web Content Viewer

Portlet Content

Η ταξιδιωτική ασφάλιση Interamerican σάς προσφέρει την ταξιδιωτική βοήθεια που χρειάζεστε σε κάθε σας ταξίδι, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σας εξασφαλίζει μια σειρά από καλύψεις για συνηθισμένα απρόοπτα, όπως η καθυστέρηση πτήσης, η απώλεια αποσκευών και εγγράφων ή η ακύρωση ενός προγραμματισμένου ταξιδιού.

Επιπλέον, η ταξιδιωτική ασφάλιση Interamerican σάς παρέχει όλη την πολύτιμη υποστήριξη και βοήθεια που χρειάζεστε για να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά περιπτώσεις όπως, ένα επείγον ιατρικό πρόβλημα, 24 ώρες το 24ωρο, σε όλο τον κόσμο, ή ακόμα και τις απαραίτητες καλύψεις, προϋπόθεση για την έκδοση βίζας.

Σε κάθε σας ταξίδι, με οποιοδήποτε μέσο και αν ταξιδεύετε, η Interamerican θα αναλάβει για λογαριασμό σας την πλήρη διαχείριση κάθε έκτακτου περιστατικού.

Web Content Viewer

Portlet Content

Πρόγραμμα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Classic

Web Content Viewer

Portlet Content
Classic
Ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες

Ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες μέσω του Συντονιστικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Γραμμή υγείας 1010), χωρίς περιορισμό χρήσης.

Υγειονομική μεταφορά

Υγειονομική μεταφορά του Ασφαλισμένου εξαιτίας ατυχήματος ή ξαφνικής ασθένειας μέχρι €1.000.

Επαναπατρισμός του ασφαλισμένου

Επαναπατρισμός του Ασφαλισμένου σε Νοσοκομείο πλησίον του τόπου μόνιμης διαμονής του χωρίς όριο κόστους.

Επαναπατρισμός συνταξιδευόντων μη παθόντων μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου

Καλύπτονται τα έξοδα επιστροφής των μη παθόντων μελών της οικογένειας του Ασφαλισμένου στον τόπο μόνιμης διαμονής τους, εφόσον έχει προηγηθεί ο επαναπατρισμός του Ασφαλισμένου (Ένα εισιτήριο ανά άτομο).

Έξοδα νοσηλείας & εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

Καλύπτονται τα έξοδα για νοσηλεία μέχρι €30.000 και έξοδα για εξωνοσοκομειακή περίθαλψη μέχρι €1.000.

Έξοδα μετακίνησης και διαμονής στενού συγγενή του Ασφαλισμένου που νοσηλεύεται

Καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής σε στενό συγγενή του Ασφαλισμένου που νοσηλεύεται (Ένα εισιτήριο με επιστροφή & έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο για 5 ημέρες μέχρι €600).

Έξοδα μετακίνησης σε στενό συγγενή του Ασφαλισμένου προκειμένου να αναλάβει τη φροντίδα ανηλίκων

Καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης σε στενό συγγενή μέχρι €600, του Ασφαλισμένου που νοσηλεύεται, προκειμένου να αναλάβει τη φροντίδα ανηλίκων.

Αποζημίωση για απώλεια ζωής του Ασφαλισμένου από ατύχημα

Αποζημίωση για απώλεια ζωής του Ασφαλισμένου από ατύχημα μέχρι €30.000. Ανώτατο όριο αποζημίωσης για ατύχημα σε ομάδα ασφαλισμένων στο ίδιο συμβάν €300.000.

Αποζημίωση λόγω μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας

Αποζημίωση του Ασφαλισμένου για μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα του, που προέκυψε από ατύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, μέχρι €6.000.

Έξοδα μεταφοράς σορού

Καλύπτονται τα έξοδα μεταφοράς σορού μέχρι €3.000 & τα έξοδα επιστροφής συνοδού με τη μεταφορά σορού (Ένα εισιτήριο ανά άτομο).

Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας

Κάλυψη των εξόδων διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου μέχρι €500, εξαιτίας κλοπής ή καταστροφής των ταξιδιωτικών του εγγράφων

Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας για περιστατικά Covid-19

Κάλυψη του κόστους διαμονής σε ξενοδοχείο μέχρι €800, εφόσον ο Ασφαλισμένος διαγνωστεί με Covid-19 και οι ιατρικές οδηγίες επιβάλλουν την απομόνωσή του.

Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας ξαφνικής διακοπής του ταξιδιού του

Καλύπτονται τα έξοδα του Ασφαλισμένου μέχρι €1.000, σε περίπτωση όπου χρειαστεί να διακόψει το ταξίδι του πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής του.

Έξοδα καθυστέρησης λόγω άφιξης αποσκευών

Κάλυψη των έκτακτων εξόδων του Ασφαλισμένου μέχρι €300, στην περίπτωση όπου καθυστερήσει η άφιξη των αποσκευών του (Για καθυστέρηση πάνω από 4 ώρες).

Έξοδα καθυστέρησης λόγω πτήσης

Κάλυψη των έκτακτων προσωπικών εξόδων του Ασφαλισμένου μέχρι €200, στην περίπτωση όπου η προγραμματισμένη αναχώρηση του αεροπλάνου του καθυστερήσει.

Αποζημίωση για απώλεια ή κλοπή αποσκευών

Αποζημίωση για την απώλεια ή κλοπή των αποσκευών μέχρι €300 (Ισχύει μόνο για αεροπορικά ταξίδια).

Προσωπική Αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου έναντι τρίτων

Προσωπική Αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου έναντι τρίτων μέχρι €10.000.

Έξοδα μετάφρασης

Κάλυψη των εξόδων μετάφρασης των παραστατικών στην Ελληνική γλώσσα μέχρι €300.

Έξοδα αποστολής φαρμάκων

Έξοδα αποστολής των φαρμάκων του Ασφαλισμένου στον τόπο του ταξιδιού, χωρίς όριο κόστους.

Οδική Βοήθεια

Αποζημίωση των εξόδων ρυμούλκησης μέχρι €150, που κατέβαλε ο Ασφαλισμένος λόγω ακινητοποίησης του Ι.Χ. οχήματος ή ενοικιαζόμενου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.

Πρόγραμμα Ακύρωσης Ταξιδιού (Αποζημίωση)

Καταβολή των εξόδων που έχει πληρώσει ο Ασφαλισμένος ως προκαταβολή ή εξόφληση για αεροπορικά εισιτήρια, έξοδα διαμονής και λοιπά έξοδα του ταξιδιού μέχρι €10.000.

*Προαιρετικά

Web Content Viewer

Portlet Content

Καλύψεις Προγράμματος για την Έκδοση Βίζας

 • Απεριόριστες ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες συντονιστικού κέντρου
 • Υγειονομική μεταφορά του ασφαλισμένου, επαναπατρισμός του ασφαλισμένου και ιατροφαρμακευτικές δαπάνες μέχρι €30.000 συνολικά
 • Ένα αεροπορικό εισιτήριο για επαναπατρισμό των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου
 • Ένα αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή σε στενό συγγενή του ασφαλισμένου για να αναλάβει τη φροντίδα ανηλίκων
 • Ένα αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή και διαμονή σε ξενοδοχείο για 5 μέρες μέχρι €500 σε στενό συγγενή του ασφαλισμένου που νοσηλεύεται
 • Έξοδα για μεταφορά σορού μέχρι €5.000
 • Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών μέχρι €300
 • Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας των ταξιδιωτικών του εγγράφων μέχρι €100
 • Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των αποσκευών πάνω από 4 ώρες (ανώτατο ποσό αποζημίωσης €200 ανά καθυστέρηση)
 • Ένα αεροπορικό εισιτήριο για μετακίνηση του ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής του ταξιδιού του

Web Content Viewer

Portlet Content
Πρόγραμμα Ακύρωσης Αναχώρησης Ταξιδιού

Καλύπτονται έξοδα που έχει πληρώσει ο Ασφαλισμένος ως προκαταβολή ή εξόφληση για προγραμματισμένο ταξίδι, το οποίο αδυνατεί να πραγματοποιήσει. Περιλαμβάνονται αεροπορικά ή ακτοπλοϊκά εισιτήρια, έξοδα διαμονής, καθώς και έξοδα συμμετοχής του Ασφαλισμένου σε δραστηριότητες στον τόπο προορισμού. Ανώτατοι όριο κάλυψης μέχρι €10.000 ανάλογα με το ποσό που δήλωσε ο Ασφαλισμένος στην αίτηση ασφάλισης.

Καλύψεις εξόδων ταξιδιού

Web Content Viewer

Portlet Content

 • Καλέστε στο 1010, από οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό τηλέφωνο στην Ελλάδα
 • Από εξωτερικό καλείτε στο +30 210 946 1999
 • Σε περίπτωση βλάβης του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας καλείτε στο +30 693 223 7000
grammh-1010

Web Content Viewer

Portlet Content
Ταξιδιωτική

Web Content Viewer

Portlet Content

Web Content Viewer

Portlet Content

Από το blog μας

Web Content Viewer

Portlet Content
Complementary Content
${loading}