Αμοιβαία Κεφάλαια

SEO Web Content Viewer

Portlet Content
Επένδυση & Αποταμίευση

Αμοιβαία Κεφάλαια

Η επένδυση στα Αμοιβαία Κεφάλαια σας δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσετε όλα τα πλεονεκτήματα των μορφών επένδυσης της αγοράς (ομόλογα, μετοχές, καταθέσεις) ελαχιστοποιώντας τα μειονεκτήματά τους, χάρη στην πληθώρα των επενδυτικών επιλογών και τη συνετή και επαγγελματική διαχείριση των χρημάτων σας.

Ενημερωθείτε σήμερα
Αμοιβαία Κεφάλαια Interamerican

Web Content Viewer

Portlet Content

Κορυφαίοι Επενδυτικοί Οίκοι

Η διαχείριση των χρημάτων σας γίνεται σε συνεργασία με την Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και την Alphatrust, δυο εκ των κορυφαίων επενδυτικών οίκων της χώρας.

Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ

Μέσω της Eurobank γίνεται η διάθεση των αμοιβαίων κεφαλαίων σειράς μεριδίων Interamerican. Η Eurobank είναι η μεγαλύτερη εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα, με τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια να ανέρχονται σε €3,3 δισ. σε αμοιβαία κεφάλαια ιδιωτών και €1,15 δισ. σε υπό διαχείριση θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Δραστηριοποιείται στο χώρο από 1999 προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες, με αποτελεσματική και εξειδικευμένη διαχειριστική ικανότητα. Είναι η πρώτη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα που εντάσσεται στην παγκόσμια πρωτοβουλία «PRI Initiative (Principles for Responsible Investment)» η οποία υποστηρίζεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πλέγματος ενεργειών για την προώθηση μιας υπεύθυνης επενδυτικής πολιτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, διεθνώς.


Alphatrust

H Alphatrust ιδρύθηκε το 1987 και αποτελεί τον μεγαλύτερο και παλαιότερο ανεξάρτητο διαχειριστή αμοιβαίων κεφαλαίων, ιδιωτών και θεσμικών, με έδρα την Ελλάδα. Συγκαταλέγεται σταθερά ανάμεσα στους κορυφαίους διαχειριστές επενδύσεων, διαθέτοντας σημαντική τεχνογνωσία στον κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων συνταξιοδοτικών ταμείων και αμοιβαίων κεφαλαίων ασφαλιστικών φορέων. Διαχειρίζεται κεφάλαια ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών ύψους €1,3 δισ. Το 2020 εντάχθηκε στην παγκόσμια πρωτοβουλία «Principles for Responsible Investment» (PRI) ως «Investment Manager Signatory».

Web Content Viewer

Portlet Content

Κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Μάθετε τι είναι τα Αμοιβαία Κεφάλαια που σας παρέχουμε και τα οποία χωρίζονται σε 4 βασικές κατηγορίες:

Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων είναι ιδανική επιλογή για επενδύσεις χαμηλού ρίσκου ή βραχυπρόθεσμου ορίζοντα, επιδιώκοντας την επίτευξη ανταγωνιστικών αποδόσεων σε σύγκριση με τους λογαριασμούς καταθέσεων, με μηδαμινό επενδυτικό κίνδυνο.

Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια

Τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια προσφέρουν τη δυνατότητα υψηλότερων αποδόσεων από τις παραδοσιακές τοποθετήσεις στο χώρο των επιτοκίων, με σχετικά ελεγχόμενο επίπεδο επενδυτικού κινδύνου.

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια είναι κατάλληλα για επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση των χρημάτων τους, μέσω των υπεραξιών και των μερισματικών αποδόσεων και να αναλάβουν αντίστοιχα υψηλό επενδυτικό κίνδυνο.

Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια

Τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια προσφέρουν τη δυνατότητα επίτευξης υψηλών αποδόσεων σε βάθος χρόνου, με ταυτόχρονη μείωση του επενδυτικού κινδύνου σε σχέση με τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια. Επίσης, πετυχαίνουν ικανοποιητική διασπορά με μία τοποθέτηση.

Web Content Viewer

Portlet Content

Interamerican Αμοιβαία Κεφάλαια

Παρακάτω θα βρείτε όλες τις επιλογές Αμοιβαίων Κεφαλαίων που σας προσφέρει η Interamerican και επιπλέον για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο:


  • Τη Συνοπτική Εικόνα (Fact Sheet), δηλ. ένα προϊοντικό μονοσέλιδο που περιέχει κρίσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπως π.χ. αποδόσεις έτους, 3ετίας και 5ετίας και σύγκριση των αποδόσεων με αυτές του δείκτη αναφοράς, σύνθεση ανά κλάδο ή γεωγραφική περιοχή κλπ. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους επενδυτές να λάβουν μια τεκμηριωμένη απόφαση.
  • Το έντυπο με τις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (Key Investor Information Document) που περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι πληροφορίες που περιέχει προβλέπονται βάσει του Νόμου 4099/2012 και έχει στόχο την κατανόηση της φύσης και του επενδυτικού ρίσκου του συγκεκριμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Web Content Viewer

Portlet Content

Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων

Web Content Viewer

Portlet Content
Fact Sheet
KIIDs
Interamerican Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού

Alpha Trust Euro Money Market Fund

Web Content Viewer

Portlet Content

Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια

Web Content Viewer

Portlet Content
Fact Sheet
KIIDs
Interamerican Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού

Interamerican Δολαρίου (USD) Ομολογιακό

Interamerican (LF) Income Plus (EUR)

Interamerican (LF) Absolute Return

Interamerican (LF) Global Bond

Alpha Trust Ομολογιών Εσωτερικού

Alpha Trust Strategic Bond Fund

Web Content Viewer

Portlet Content

Μικτά - Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Web Content Viewer

Portlet Content
Fact Sheet
KIIDs
Interamerican (LF) FοF Global Megatrends

Interamerican Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού

Interamerican Ελληνικό Μικτό

Interamerican (LF) Funds of Funds - Balanced Blend Global

Interamerican (LF) Equity - Global Equities Fund

Interamerican (LF) Fund of Funds - ESG Focus

Interamerican (LF) Fund Of Funds Global Emerging Markets

Interamerican Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού

Interamerican (LF) Fund of Funds Global Low

Interamerican (LF) Fund of Funds Equity Blend

Alpha Trust Eclectic Balanced Fund

Alpha Trust Hellenic Equity Fund

S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό

Alpha Trust Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού

Web Content Viewer

Portlet Content
Φόρμα Επικοινωνίας
Complementary Content
${loading}