Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης Capital

SEO Web Content Viewer

Portlet Content
Αποταμίευση & Επένδυση

Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης Capital

Ενημερωθείτε σήμερα
Αποταμίευση & Επένδυση - Capital Interamerican

Web Content Viewer

Portlet Content

Capital: Σύστημα Αποταμίευσης & Σύστημα Επένδυσης

Επωφεληθείτε από το ολοκληρωμένο Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης που δημιουργήσαμε για εσάς. Με το Capital έχετε στη διάθεσή σας μία πληθώρα επενδυτικών επιλογών από κορυφαίους επαγγελματίες διαχειριστές, με προτάσεις που καλύπτουν τις ανάγκες ως και του πιο έμπειρου επενδυτή.

Web Content Viewer

Portlet Content

Βασικές Επενδυτικές αρχές

Web Content Viewer

Portlet Content
Στόχοι

Επενδύστε τα χρήματά σας έχοντας καθορίσει τους προσωπικούς ή οικογενειακούς σας στόχους. Όσο πιο σαφείς είναι, τόσο πιο κατάλληλες επενδυτικές αποφάσεις θα πάρετε για την επίτευξή τους. Οι στόχοι πρέπει να είναι μετρήσιμοι και ρεαλιστικοί π.χ. δημιουργία συγκεκριμένου κεφαλαίου, σε συγκεκριμένο χρόνο, για τις σπουδές των παιδιών σας ή για τη σύνταξή σας.

Διασπορά

Είναι αποδεδειγμένα πιο ασφαλές να κατανείμετε το κεφάλαιό σας σε διαφορετικά είδη τοποθετήσεων, μειώνοντας ουσιαστικά τον επενδυτικό κίνδυνο. Είναι, επίσης, σημαντικό να βρείτε το ακριβές μίγμα επενδύσεων που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες και δυνατότητές σας. Δεν υπάρχει μια μοναδική επενδυτική συνταγή επιτυχίας για όλους!

Ρευστότητα

Οποιοδήποτε χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και αν δημιουργήσετε, μην τοποθετήσετε όλα σας τα χρήματα σε αυτό. Να διατηρείτε πάντα, ανάλογα με τις ανάγκες σας, ένα μέρος του κεφαλαίου σας σε μετρητά, προκειμένου να έχετε άμεση ρευστότητα όταν την χρειαστείτε. Με τον τρόπο αυτό δεν θα απαιτείται, σε μια έκτακτη ανάγκη, να εξαγοράσετε μέρος του επενδυμένου καφελαίου σας.

Αναδιάρθρωση

Είναι απαραίτητο, σε τακτά χρονικά διαστήματα, να παρακολουθείτε την επένδυσή σας και να επανέρχεστε στην κατανομή επενδύσεων που είχατε αρχικά επιλέξει. Με την αναδιάρθωση αυτή θα μειώνετε τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο και δεν θα αποκλίνετε από την επίτευξη των στόχων σας.

Πειθαρχία

Τα χρήματά σας, για να μην εκτίθενται σε κινδύνους και προκειμένου να αποδώσουν, χρειάζονται χρόνο. Επενδύστε μακροπρόθεσμα, διατηρώντας σταθερή την επενδυτική σας φιλοσοφία και μη λαμβάνετε αποφάσεις παρορμητικά με βάση επενδυτικές τάσεις και βραχυχρόνιες κερδοσκοπικές λογικές. Η επένδυση είναι ένας "μαραθώνιος". Χρειάζεται πλάνο, σταθερότητα και αντοχή!

Επαγγελματική Διαχείριση

Για τη διαχείριση των χρημάτων σας απευθυνθείτε σε επαγγελματίες, οι οποίοι διαθέτουν γνώση, εμπειρία και πληροφόρηση. Μέσω επενδυτικών "οχημάτων", όπως τα Αμοιβαία Κεφάλαια, αξιοποιείστε, με ορθολογισμό και αξιοπιστία, τις επενδυτικές ευκαιρίες που κατά καιρούς παρουσιάζονται προς το συμφέρον σας.

Web Content Viewer

Portlet Content

Ποια είναι η διαδικασία επένδυσης με το Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης Capital;

Τo Capital σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε η διαδικασία αποταμίευσης και επένδυσης να γίνει όσο το δυνατόν πιο απλή, κατανοητή και παράλληλα να σας βοηθά να προσδιορίσετε με ακρίβεια τους στόχους και το επενδυτικό σας προφίλ. Μπορείτε να προχωρήσετε στην αποτελεσματική διαχείριση των χρημάτων σας, με 4 απλά βήματα.

Βήμα 1°: Καταγραφή των αναγκών σας

Ο Ασφαλιστικός σας Σύμβουλος, όπως προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο και με βάση τις οδηγίες από την Τράπεζα της Ελλάδος, θα καταγράψει συγκεκριμένες πληροφορίες στο ειδικό Έντυπο Αναγκών Πελάτη. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τις ασφαλιστικές ανάγκες σας, τις οικονομικές σας δυνατότητες καθώς και το επενδυτικό σας προφίλ, έτσι ώστε ο Σύμβουλος να μπορεί να προτείνει λύσεις κατάλληλες για εσάς. Οι πληροφορίες αυτές είναι εμπιστευτικές.


Βήμα 2°: Ανάλυση αναγκών, προσδιορισμός στόχων και επενδυτικές προτάσεις

Με βάση τις οικονομικές πληροφορίες, τις ανάγκες και το επενδυτικό σας προφίλ, ο Ασφαλιστικός σας Σύμβουλος θα προσδιορίσει τους στόχους σας. Θα σας παρουσιάσει το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά σας και το ύψος της αποταμίευσης και επένδυσης που απαιτείται για να πετύχετε αυτούς τους στόχους.


Βήμα 3°: Δημιουργία του προσωπικού σας χαρτοφυλακίου

Σε αυτό το στάδιο, γίνεται η επιλογή των συγκεκριμένων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, που θα αποτελέσουν το χαρτοφυλάκιό σας. Οι επιλογές θα πρέπει να συμβαδίζουν με το επενδυτικό σας προφίλ. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικές κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων: Διαθεσίμων, Ομολογιακά και Μετοχικά.


Βήμα 4°: Παρακολούθηση της επένδυσής σας

Με το Capital έχετε ολοκληρωμένη ενημέρωση, μέσω των statements που θα λαμβάνετε. Επιπλέον, μέσω της online υπηρεσίας my interamerican, μπορείτε να είστε πάντα, 24/7, ενήμεροι και με κάθε λεπτομέρεια για την πορεία των χρημάτων σας.

Web Content Viewer

Portlet Content

Λύσεις για κάθε σας ανάγκη

Web Content Viewer

Portlet Content

Web Content Viewer

Portlet Content
Φόρμα Επικοινωνίας
Complementary Content
${loading}