Βιώσιμη Ανάπτυξη

SEO Web Content Viewer

Portlet Content
Όμιλος Interamerican

Βιώσιμη Ανάπτυξη

H Βιώσιμη Ανάπτυξη βρίσκεται στον πυρήνα της επιχειρηματικής καρδιάς της Interamerican ως μια εταιρεία που επηρεάζεται άμεσα από τους νέους κανονισμούς, τη συμπεριφορά της για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση κινδύνων ενώ παράλληλα αισθάνεται την ευθύνη ως ενεργός εταιρικός πολίτης να συνδράμει την προσπάθεια για ένα βιώσιμο μέλλον.

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης
lycabettus

Web Content Viewer

Portlet Content

Η Στρατηγική μας

Μέσα από την υιοθέτηση μιας νέας προσέγγισης, όπου τα ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας (εργαζόμενοι, πελάτες, μέτοχος, μέσα ενημέρωσης, μκο, θεσμικοί φορείς κ.ά) βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του οργανισμού, η εταιρεία επιχειρει να αξιοποιήσει τις αναδυόμενες ευκαιρίες ανάπτυξης αειφόρων επιχειρηματικών και οικονομικών δραστηριοτήτων μέσω της ενσωμάτωσης παραγόντων ESG στη στρατηγική και στις δραστηριότητες του Ομίλου.

Web Content Viewer

Portlet Content

Η Στρατηγική μας σε τρεις Πυλώνες

Το 2022 επαναπροσδιορίσαμε τη στρατηγική μας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Μέσα από την ιεράρχηση των αναγνωρισμένων προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών της εταιρείας σχετικά με την επίδοση της σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και την επίδραση που αυτά έχουν στο επιχειρηματικό μοντέλο και τις δραστηριότητες της εταιρείας, υιοθετήσαμε 3 βασικούς πυλώνες.

Δρούμε για τον Πλανήτη

Στόχος μας να γίνουμε μια κλιματικά ουδέτερη εταιρεία μειώνοντας το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

Προωθούμε τον κοινωνικό σκοπό

Στόχος μας να μεγιστοποιήσουμε τον κοινωνικό μας αντίκτυπο και να παρέχουμε βιώσιμες λύσεις για όλους.

Αναπτυσσόμαστε Υπεύθυνα

Στόχος μας η επίτευξη μακροπρόθεσμης επιχειρησιακής ανθεκτικότητας με την τήρηση των υψηλότερων προτύπων διακυβέρνησης.

Web Content Viewer

Portlet Content

Συνεισφέρουμε στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) από όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, το 2015, αποτέλεσε ορόσημο για τη διεθνή κοινότητα. Πρόκειται για οικουμενικούς στόχους, στην επίτευξη των οποίων καλούνται να συμβάλλουν από κοινού, όχι μόνο όλες οι ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και οι επιχειρήσεις, η Ακαδημαϊκή κοινότητα, οι ΜΚΟ και οι οργανώσεις πολιτών, που θα πρέπει να συμπράξουν για την επίτευξή τους. Στις Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης , αποτυπώνεται η δέσμευση της εταιρείας μας για την υποστήριξη των 17 Στόχων.

Web Content Viewer

Portlet Content
Εκπαίδευση για έναν δίκαιο κόσμο

Εργαζόμαστε προς την επίτευξη των στόχων ποιοτικής εκπαίδευσης (Στόχος 4), αξιοπρεπούς εργασίας και οικονομικής ανάπτυξης (Στόχος 8) και ειρήνης, δικαιοσύνης και ισχυρών θεσμών (Στόχος 16). Υλοποιούμε μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων ψηφιακών, με φυσική παρουσία και υβριδικών, που καλύπτουν όλο το φάσμα γνώσεων από τον ασφαλιστικό κλάδο ως τις εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και τα soft skills. Παράλληλα, οι άνθρωποι της Interamerican εκπαιδεύονται κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας.

csr-eirhnh

Web Content Viewer

Portlet Content
Ολιστική προσέγγιση στην ευζώια

Η καλή υγεία και ευζωία (Στόχος 3) και η αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη (Στόχος 8) αποτελούν προτεραιότητα για τους εργαζόμενους μας. Οι άνθρωποι της Interamerican απολαμβάνουν κορυφαίες παροχές και ιδιωτική ασφάλιση στο μεγαλύτερο ιδιωτικό δίκτυο υποδομών υγείας της χώρας. Έχουν όλη την υποστήριξη για να πετύχουν μία καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική τους ζωή, καθώς και να γίνουν συμμέτοχοι σε μία ξεχωριστή εταιρική κουλτούρα.

csr-kalh-ygeia

Web Content Viewer

Portlet Content
Ενεργοί για το περιβάλλον

Υποστηρίζουμε τη δράση για την κλιματική αλλαγή, εφαρμόζοντας αρχές κυκλικής οικονομίας, με δέσμευση στους στόχους "Δράση για το κλίμα" (Στόχος 13) και "Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή" (Στόχος 12). Είμαστε ιδρυτικό μέλος του UNEPFI, μέλος του Global Comapct καθώς και του CSR Hellas και λαμβάνουμε μέρος στην πρωτοβουλία Just Go Zero της εταιρείας Polygreen. Συμμετέχουμε στο “A new deal for Europe”, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία υποστήριξης ενός βιώσιμου μέλλοντος και έχουμε συνυπογράψει τη δήλωση 2018 Global Investor Statement to Governments on Climate Change του Ο.Η.Ε. σε σύμπραξη με την UNESCO. Από το 2008 η εταιρεία διαθέτει ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος .

csr-perivallon

Web Content Viewer

Portlet Content
Κουλτούρα δικαιοσύνης και συμπερίληψης

Μαζί με την ακεραιότητα και την εξέλιξη, η εταιρική μας κουλτούρα προάγει το σεβασμό και την ισότητα, σε συμφωνία με τους στόχους της φυλετικής ισότητας (στόχος 5) και των μειωμένων ανισοτήτων (στόχος 10). Η τήρηση των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι δεδομένη και βάση της πολιτικής μας, ενώ παράλληλα λαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των υγειών εργασιακών σχέσεων και την εξάλειψη των διακρίσεων.

csr-isothta

Web Content Viewer

Portlet Content

Κατανοούμε την κλιματική αλλαγή, προστατεύουμε το αύριο

Ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής με επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενσυναίσθηση, "πράσινα προϊόντα" και μια ολοκληρωμένη στρατηγική βιωσιμότητας. Σε αυτή τη νέα εποχή, άνθρωποι και θεσμοί συνεργαζόμαστε για ένα βιώσιμο και ασφαλές μέλλον. Μαζί, είμαστε πιο δυνατοί.

Klimatiki Allagi

Web Content Viewer

Portlet Content

Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης

Web Content Viewer

Portlet Content

Κανονισμοί και Γνωστοποιήσεις Αειφορίας

Κανονισμός ΕΕ 2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR)

Ο Κανονισμός ΕΕ 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θέτει κανόνες για την αναγνώριση των παραγόντων βιωσιμότητας στις επενδύσεις και επιτυγχάνει με την εφαρμογή του τα εξής:

  • Προώθηση επενδύσεων σε έργα με περιβαλλοντικό ή κοινωνικό όφελος
  • Καθιέρωση προτύπων για την αναφορά των χαρακτηριστικών βιωσιμότητας, προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια και η συγκρισιμότητα μεταξύ των χρηματοοικονομικών προϊόντων
  • Πρόληψη του "greenwashing", δηλαδή της παρουσίασης ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος ως πιο περιβαλλοντικά βιώσιμου από ό,τι πραγματικά είναι, με σκοπό την εκμετάλλευση της αυξανόμενης ζήτησης για αυτά τα προϊόντα.

Ο Κανονισμός απαιτεί από τους ΟΣΕΚΑ να κατηγοριοποιούν τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που ορίζονται ως βιώσιμα σύμφωνα με το Άρθρο 6, 8 ή 9 και να προβαίνουν σε ορισμένες γνωστοποιήσεις σύμφωνα με αυτήν την επιλογή:

  • Άρθρο 6: Πρόκειται για την προεπιλεγμένη ταξινόμηση των κεφαλαίων και την καταλληλότερη για εκείνα που δεν εστιάζουν στα κριτήρια ESG. Αυτό σημαίνει ότι αναφέρεται σε κεφάλαια που ούτε έχουν στόχο τους τις βιώσιμες επενδύσεις ούτε προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά.
  • Άρθρο 8: Τα προϊόντα του Άρθρου 8 προωθούν, μεταξύ άλλων, επενδύσεις με θετικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά και με ορθές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.
  • Άρθρο 9: Τα προϊόντα του Άρθρου 9 έχουν ως στόχο τους τις βιώσιμες επενδύσεις
  • Σημειώνεται ότι η συμμόρφωση της Interamerican με τον Κανονισμό Αειφορίας ΕΕ 2019/2088 αφορά μόνο την Εταιρεία Ζωής Α.Ε., λόγω των προϊόντων insurance-based investment products (IBIPs) που προωθεί.

Γνωστοποιήσεις Αειφορίας σύμφωνα με τα Άρθρα 3, 4, 5 του SFDR

Πολιτικές κινδύνων βιωσιμότητας - Δήλωση για τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας

12/2023

Πολιτική Αμοιβών και Κίνδυνοι Βιωσιμότητας

09/03/2021

Web Content Viewer

Portlet Content
Complementary Content
${loading}