Βιώσιμη Ανάπτυξη

SEO Web Content Viewer

Portlet Content
Όμιλος Interamerican

Βιώσιμη Ανάπτυξη

H Βιώσιμη Ανάπτυξη βρίσκεται στον πυρήνα της επιχειρηματικής καρδιάς της Interamerican ως μια εταιρεία που επηρεάζεται άμεσα από τους νέους κανονισμούς, τη συμπεριφορά της για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση κινδύνων ενώ παράλληλα αισθάνεται την ευθύνη ως ενεργός εταιρικός πολίτης να συνδράμει την προσπάθεια για ένα βιώσιμο μέλλον.

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Web Content Viewer

Portlet Content

Η Στρατηγική μας

Μέσα από την υιοθέτηση μιας νέας προσέγγισης, όπου τα ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας (εργαζόμενοι, πελάτες, μέτοχος, μέσα ενημέρωσης, μκο, θεσμικοί φορείς κ.ά) βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του οργανισμού, η εταιρεία επιχειρει να αξιοποιήσει τις αναδυόμενες ευκαιρίες ανάπτυξης αειφόρων επιχειρηματικών και οικονομικών δραστηριοτήτων μέσω της ενσωμάτωσης παραγόντων ESG στη στρατηγική και στις δραστηριότητες του Ομίλου.

Web Content Viewer

Portlet Content

Η Στρατηγική μας σε τρεις Πυλώνες

Το 2022 επαναπροσδιορίσαμε τη στρατηγική μας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Μέσα από την ιεράρχηση των αναγνωρισμένων προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών της εταιρείας σχετικά με την επίδοση της σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και την επίδραση που αυτά έχουν στο επιχειρηματικό μοντέλο και τις δραστηριότητες της εταιρείας, υιοθετήσαμε 3 βασικούς πυλώνες.

Βιώσιμη Επιχειρηματική Λειτουργία

Εφαρμόζουμε πρακτικές για την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος μας στο περιβάλλον και την υιοθέτηση μιας κουλτούρας ίσων ευκαιριών για όλους τους εργαζομένους μας.

Βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες

Δημιουργούμε προϊόντα και υπηρεσίες ενσωματώνοντας περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας.

Δημιουργία αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη

Υποστηρίζουμε κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ηθικά υπεύθυνες δράσεις και πρωτοβουλίες με στόχο μας τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την κοινωνία.

Web Content Viewer

Portlet Content

Συνεισφέρουμε στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) από όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, το 2015, αποτέλεσε ορόσημο για τη διεθνή κοινότητα. Πρόκειται για οικουμενικούς στόχους, στην επίτευξη των οποίων καλούνται να συμβάλλουν από κοινού, όχι μόνο όλες οι ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και οι επιχειρήσεις, η Ακαδημαϊκή κοινότητα, οι ΜΚΟ και οι οργανώσεις πολιτών, που θα πρέπει να συμπράξουν για την επίτευξή τους. Στις Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης , αποτυπώνεται η δέσμευση της εταιρείας μας για την υποστήριξη των 17 Στόχων.

Web Content Viewer

Portlet Content
Εκπαίδευση για έναν δίκαιο κόσμο

Εργαζόμαστε προς την επίτευξη των στόχων ποιοτικής εκπαίδευσης (Στόχος 4), αξιοπρεπούς εργασίας και οικονομικής ανάπτυξης (Στόχος 8) και ειρήνης, δικαιοσύνης και ισχυρών θεσμών (Στόχος 16). Υλοποιούμε μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων ψηφιακών, με φυσική παρουσία και υβριδικών, που καλύπτουν όλο το φάσμα γνώσεων από τον ασφαλιστικό κλάδο ως τις εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και τα soft skills. Παράλληλα, οι άνθρωποι της Interamerican εκπαιδεύονται κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας.

csr-eirhnh

Web Content Viewer

Portlet Content
Ολιστική προσέγγιση στην ευζώια

Η καλή υγεία και ευζωία (Στόχος 3) και η αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη (Στόχος 8) αποτελούν προτεραιότητα για τους εργαζόμενους μας. Οι άνθρωποι της Interamerican απολαμβάνουν κορυφαίες παροχές και ιδιωτική ασφάλιση στο μεγαλύτερο ιδιωτικό δίκτυο υποδομών υγείας της χώρας. Έχουν όλη την υποστήριξη για να πετύχουν μία καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική τους ζωή, καθώς και να γίνουν συμμέτοχοι σε μία ξεχωριστή εταιρική κουλτούρα.

csr-kalh-ygeia

Web Content Viewer

Portlet Content
Ενεργοί για το περιβάλλον

Υποστηρίζουμε τη δράση για την κλιματική αλλαγή, εφαρμόζοντας αρχές κυκλικής οικονομίας, με δέσμευση στους στόχους "Δράση για το κλίμα" (Στόχος 13) και "Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή" (Στόχος 12). Είμαστε ιδρυτικό μέλος του UNEPFI, μέλος του Global Comapct καθώς και του CSR Hellas και λαμβάνουμε μέρος στην πρωτοβουλία Just Go Zero της εταιρείας Polygreen. Συμμετέχουμε στο “A new deal for Europe”, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία υποστήριξης ενός βιώσιμου μέλλοντος και έχουμε συνυπογράψει τη δήλωση 2018 Global Investor Statement to Governments on Climate Change του Ο.Η.Ε. σε σύμπραξη με την UNESCO. Από το 2008 η εταιρεία διαθέτει ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος .

csr-perivallon

Web Content Viewer

Portlet Content
Κουλτούρα δικαιοσύνης και συμπερίληψης

Μαζί με την ακεραιότητα και την εξέλιξη, η εταιρική μας κουλτούρα προάγει το σεβασμό και την ισότητα, σε συμφωνία με τους στόχους της φυλετικής ισότητας (στόχος 5) και των μειωμένων ανισοτήτων (στόχος 10). Η τήρηση των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι δεδομένη και βάση της πολιτικής μας, ενώ παράλληλα λαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των υγειών εργασιακών σχέσεων και την εξάλειψη των διακρίσεων.

csr-isothta

Web Content Viewer

Portlet Content

Γνωρίστε το όραμα και τις αξίες μας

Κάθε μέρα εργαζόμαστε για έναν κόσμο, όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να πραγματοποιήσει τους στόχους του, νιώθοντας ασφάλεια και σιγουριά.

paidia-paizoun-ston-khpo

Web Content Viewer

Portlet Content

Χρήσιμα έγγραφα

Web Content Viewer

Portlet Content
Complementary Content
${loading}