Ασφάλεια Εισοδήματος

SEO Web Content Viewer

Portlet Content
Ζωή

Ασφάλεια Εισοδήματος

Με την Ασφάλεια Εισοδήματος εξασφαλίζετε ένα ασφαλές οικονομικό μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας, σε περίπτωη που μια ασθένεια ή ένα ατύχημα οδηγήσει σε αδυναμία εργασίας και απώλεια εισοδήματος.

Ενημερωθείτε σήμερα
Ασφάλεια Εισοδήματος Interamerican

Web Content Viewer

Portlet Content

Κατηγορίες Προγραμμάτων

Μήπως το μεγαλύτερο περιουσιακό σας στοιχείο, το εισόδημά σας, είναι ανασφάλιστο; Είτε λόγω ατυχήματος, είτε λόγω ασθένειας, ο κίνδυνος για έναν εργαζόμενο να μην είναι ικανός για εργασία είναι σημαντικός.

Μόνιμη Απώλεια Εισοδήματος

Καλύπτει την απώλεια εισοδήματος που οφείλεται σε μόνιμη ολική ανικανότητα, λόγω ατυχήματος ή ασθένειας 

Εξασφαλίζετε μηνιαίο εισόδημα σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας για εργασία. Αφορά περιόδους ανικανότητας που υπερβαίνουν το έτος και το εισόδημα καταβάλλεται έως την ηλικία των 65 ετών.

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα Μειούμενου Κεφαλαίου

Καλύπτει περιπτώσεις μόνιμης ολικής ανικανότητας και είναι ιδανικό για την αποπληρωμή δανείου ή χρεών

Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας για εργασία, σας καταβάλλεται εφάπαξ κεφάλαιο, το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο, με σκοπό την αποπληρωμή στεγαστικού δανείου ή άλλων χρεών.

Πρόσκαιρη Απώλεια Εισοδήματος

Καλύπτει την πρόσκαιρη ολική ανικανότητα για εργασία, λόγω ασθένειας ή ατυχήματος

Εξασφαλίζετε μηνιαίο εισόδημα σε περίπτωση πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας για εργασία, λόγω ασθένειας ή ατυχήματος. Αφορά περιόδους ανικανότητας έως ένα έτος και το εισόδημα καταβάλλεται 7 ή 15 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της ανικανότητας.

Απώλεια Επαγγελματικής Ικανότητας

Καλύπτει την απώλεια της επαγγελματικής ικανότητας του εργαζομένου, λόγω ατυχήματος ή ασθένειας

Εξασφαλίζετε εφάπαξ κεφάλαιο σε περίπτωση απώλειας της ικανότητάς σας για εργασία, λόγω αδυναμίας χρήσης συγκεκριμένων ανθρώπινων λειτουργιών, οι οποίες είναι κρίσιμες για την εξάσκηση του επαγγέλματός σας.

Web Content Viewer

Portlet Content

Πόσο κοστίζει η Ασφάλεια Εισοδήματος

Τα ασφάλιστρα είναι ιδιαίτερα προσιτά! Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί πώς διαμορφώνεται το ασφάλιστρο ατόμου 35 ετών για κάλυψη Μόνιμης Απώλειας Εισοδήματος, Πρόσκαιρης Απώλειας Εισοδήματος από ατύχημα, Πρόσκαιρης Απώλειας Εισοδήματος από ασθένεια και για κάλυψη Απώλειας Επαγγελματικής Ικανότητας από ατύχημα, αντίστοιχα.

Web Content Viewer

Portlet Content
Ηλικία
Κεφάλαιο
Ασφάλιστρο
Μόνιμη Απώλεια Εισοδήματος

35 ετών

400€/μήνα

164,24€

Πρόσκαιρη Απώλεια Εισοδήματος από ατύχημα

35 ετών

400€/μήνα

31,58€

Πρόσκαιρη Απώλεια Εισοδήματος από ασθένεια

35 ετών

400€/μήνα

44,88€

Απώλεια Επαγγελματικής Ικανότητας από ατύχημα

35 ετών

10.000€

47,66€

Web Content Viewer

Portlet Content
Φόρμα Επικοινωνίας

Web Content Viewer

Portlet Content

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης

Web Content Viewer

Portlet Content

Από το blog μας

Complementary Content
${loading}