Γνωστοποιήσεις Αειφορίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων βάση του Κανονισμού ΕΕ 2019/2088 (SFDR)

Web Content Viewer

Portlet Content
Επένδυση & Αποταμίευση

Γνωστοποιήσεις Aειφορίας βάσει του Κανονισμού ΕΕ 2019/2088 (SFDR)

Αμοιβαία Κεφάλαια Interamerican

Web Content Viewer

Portlet Content

Παρακάτω θα βρείτε τις γνωστοποιήσεις αειφορίας των Αμοιβαίων Κεφαλαίων του Capital που προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ανά Διαχειριστή και επιπλέον για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο:


  • Τη κατηγοριοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό ΕΕ 2019/2088 και τις γνωστοποιήσεις αειφορίας που αφορούν την Εταιρεία μπορείτε να
    βρείτε εδώ.
  • Τη προσυμβατική ενημέρωση αειφορίας που περιλαμβάνει πληροφορίες σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού ΕΕ 2019/2088 (SFDR). Για τα Αμοιβαία Κεφάλαια που προωθούν περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά (Άρθρο 8), η προσυμβατική ενημέρωση παρουσιάζεται με τη μορφή του υποδείγματος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού Κανονιστικών Τεχνικών Προτύπων (Regulatory Technical Standards - RTS) ΕΕ 2022/1288.

Web Content Viewer

Portlet Content

Κατάλογος Αμοιβαίων Κεφαλαίων που προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά (Άρθρο 8 του Κανονισμού ΕΕ 2019/2088)


Web Content Viewer

Portlet Content
Προσυμβατική Ενημέρωση Αειφορίας
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

2/5/2023

JPMorgan Funds - JPM Global Healthcare

2/5/2023

Web Content Viewer

Portlet Content

Γνωστοποιήσεις αειφορίας των προϊόντων που προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Κανονισμού ΕΕ

Web Content Viewer

Portlet Content
Συνοπτική
Λεπτομερής
JP Morgan Αμοιβαία Κεφάλαια

2/5/2023

Complementary Content
${loading}