Χρήσιμα Έγγραφα & Εκθέσεις (Factsheets, KIIDs & Ενημερωτικά Δελτία)

SEO Web Content Viewer

Portlet Content
Αποταμίευση και Επένδυση

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια του Capital

Ενημερωθείτε σχετικά με το τι είναι τα Αμοιβαία Κεφάλαια που προσφέρονται, ανά εταιρία διαχείρισης, μέσω των προγραμμάτων του Capital

Έντυπα Factsheet

Web Content Viewer

Portlet Content

Για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Capital, βρείτε στον παρακάτω πίνακα:

  • Τη Συνοπτική Εικόνα (Fact Sheet), δηλαδή ένα προϊοντικό μονοσέλιδο που περιέχει χρήσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπως π.χ. αποδόσεις έτους, 3ετίας και 5ετίας και σύγκριση των αποδόσεων με αυτές του δείκτη αναφοράς, σύνθεση ανά κλάδο ή γεωγραφική περιοχή κλπ. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους επενδυτές να λάβουν μια τεκμηριωμένη απόφαση.
  • Το έντυπο με τις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (Key Investor Information Document) που περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι πληροφορίες που περιέχει προβλέπονται βάσει του Νόμου 4099/2012 και έχει στόχο την κατανόηση της φύσης και του επενδυτικού ρίσκου του συγκεκριμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
  • Τα Ενημερωτικά Δελτία τα οποία περιέχουν πληροφορίες βάσει του νόμου 4099/2012 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 με στόχο την κατανόηση της φύσης και των κινδύνων από την επένδυση στο συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, τις οποίες θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο υποψήφιος επενδυτής πριν επενδύσει.

Web Content Viewer

Portlet Content

Interamerican Αμοιβαία Κεφάλαια

Web Content Viewer

Portlet Content
Fact Sheet
KIIDs
Ενημερωτικά Δελτία
Ιnteramerican Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού

Ιnteramerican Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού

Ιnteramerican Δολαρίου (USD) Ομολογιακό

Ιnteramerican Ελληνικό Μικτό

Ιnteramerican Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού

Ιnteramerican Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού

Ιnteramerican (LF) Global Bond

Ιnteramerican (LF) Funds of Funds Global Emerging Markets

Ιnteramerican (LF) Fund of Funds - ESG Focus

Ιnteramerican (LF) FοF Global Megatrends

Ιnteramerican (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global

Ιnteramerican (LF) Fund of Funds Equity Blend

Ιnteramerican (LF) Fund of Funds Global Low

Ιnteramerican (LF) Income Plus (EUR)

Ιnteramerican (LF) Absolute Return

Web Content Viewer

Portlet Content

Alpha Trust Αμοιβαία Κεφάλαια

Web Content Viewer

Portlet Content
Fact Sheet
KIIDs
Ενημερωτικά Δελτία
Alpha Trust Euro Money Market Fund

Alpha Trust Eclectic Balanced Fund

Alpha Trust Hellenic Equity Fund

S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό

Alpha Trust Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού

Alpha Trust Ομολογιών Εσωτερικού

Alpha Trust Strategic Bond Fund

Web Content Viewer

Portlet Content

Πειραιώς Αμοιβαία Κεφάλαια

Web Content Viewer

Portlet Content
Fact Sheet
KIIDs
Ενημερωτικά Δελτία
Πειραιώς Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας

Web Content Viewer

Portlet Content

Athos Αμοιβαία Κεφάλαια

Web Content Viewer

Portlet Content
Fact Sheet
Fact Sheet
Ενημερωτικά Δελτία
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο

ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών

ATHOS Income Plus Ομολογιακό

Web Content Viewer

Portlet Content

BlackRock Αμοιβαία Κεφάλαια

Web Content Viewer

Portlet Content
Fact Sheet
KIIDs
Ενημερωτικά Δελτία
BGF Asian Dragon Fund

BGF Emerging Markets Fund

BGF US Basic Value Fund

BGF Euro Bond Fund

Web Content Viewer

Portlet Content

JP Morgan Αμοιβαία Κεφάλαια

Web Content Viewer

Portlet Content
Fact Sheet
KIIDs
Ενημερωτικά Δελτία
JPM Global High Yield Bond

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

JPMorgan Funds - JPM Global Healthcare

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund

Web Content Viewer

Portlet Content

Franklin Templeton Αμοιβαία Κεφάλαια

Web Content Viewer

Portlet Content
Fact Sheet
KIIDs
Ενημερωτικά Δελτία
Templeton Frontier Markets Fund

Franklin India Fund

Web Content Viewer

Portlet Content

Ανακοινώσεις προς Επενδυτές

Web Content Viewer

Portlet Content

Εκθέσεις

Complementary Content
${loading}