Οικονομικά Αποτελέσματα

SEO Web Content Viewer

Portlet Content
Όμιλος Interamerican

Οικονομικά αποτελέσματα Ομίλου Interamerican

Web Content Viewer

Portlet Content
Στοιχεία 2021

Ισχυρή και φερέγγυα

Η Interamerican κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά με ισχυρά οικονομικά μεγέθη και υψηλούς δείκτες φερεγγυότητας.

€28,6 εκατ.

€395,5 εκατ.

€226,9 εκατ.

Web Content Viewer

Portlet Content

Υψηλοί δείκτες Φερεγγυότητας

Web Content Viewer

Portlet Content

Ο Όμιλος Interamerican είναι πλήρως ευθυγραμμισμένος με τις απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας Solvency II και εφαρμόζει Μερικό Εσωτερικό Μοντέλο στην Εταιρία Ζημιών.Οι δείκτες φερεγγυότητας είναι υψηλοί και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις.

interamerican-oikonomika-apotelesmata-2021

Web Content Viewer

Portlet Content

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2021 στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

Web Content Viewer

Portlet Content
Οικονομικά Αποτελέσματα 2021

Web Content Viewer

Portlet Content

Εκθέσεις Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής κατάστασης 2021:

Web Content Viewer

Portlet Content

Μπορείτε να κατεβάσετε τις εκθέσεις εδώ

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.

07/04/2022

IΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

07/04/2022

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

07/04/2022

Web Content Viewer

Portlet Content
Complementary Content
${loading}