Εταιρική Διακυβέρνηση

SEO Web Content Viewer

Portlet Content
Όμιλος Interamerican

Εταιρική Διακυβέρνηση

Έχουμε αναπτύξει πολιτικές και διαδικασίες που διασφαλίζουν την αξιοπιστία και το κύρος μας σε κάθε πεδίο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Προτεραιότητά μας είναι η εφαρμογή των αρχών διακυβέρνησης που απορρέουν από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις κανονιστικές διατάξεις, το πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνου και από την πολιτική Διακυβέρνησης του Ομίλου Achmea.

etairikh-diakyvernhsh

Web Content Viewer

Portlet Content

Η Διοίκηση

Η Διοικητική μας ομάδα αποτελείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή. Τα μέλη της διαθέτουν εξαιρετική εμπειρία και διεθνή γνώση, ώστε να ηγηθούν της αποστολής μας και να λάβουν σημαντικές αποφάσεις που αφορούν στις στρατηγικές, επιχειρησιακές και οικονομικές επιλογές του Ομίλου.

Web Content Viewer

Portlet Content

Διοικητική Ομάδα Interamerican Εκτελεστική Επιτροπή

Web Content Viewer

Portlet Content
iwannis-kantwros
Η Διοίκηση
Ιωάννης Καντώρος
Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Interamerican
Panos Kouvalis
Η Διοίκηση
Πάνος Κούβαλης
COO Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών Ομίλου Interamerican
rené-scholten
Η Διοίκηση
Scholten Marinus Johannes
CFO Γενικός Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου Interamerican
georgios-veliwths
Η Διοίκηση
Γεώργιος Βελιώτης
Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας Ομίλου Interamerican
Tasos Iliokopoulos
Η Διοίκηση
Αναστάσιος Ηλιακόπουλος
Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων Ομίλου Interamerican
andreas-fiamengkos
Η Διοίκηση
Ανδρέας Φιαμέγκος
Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας Ομίλου Interamerican
drosia-kardash
Η Διοίκηση
Δροσιά Καρδάση
Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου Interamerican
Linda Nieuwenhuizen
Η Διοίκηση
Linda Nieuwenhuizen

Διευθύντρια Customer Value & Experience Ομίλου Interamerican

Web Content Viewer

Portlet Content

Διοικητικό Συμβούλιο

  • Robert Otto, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
  • Michel Lamie, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
  • Ιωάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
  • Πάνος Κούβαλης, Γενικός Διευθυντής Εργασιών, Εκτελεστικό μέλος
  • Scholten Marinus Johannes, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής, Εκτελεστικό μέλος
  • Edmond Hilhorst, μη εκτελεστικό μέλος, ανεξάρτητο
  • Linda Phillips, μη εκτελεστικό μέλος
  • Roelof Konterman, μη εκτελεστικό μέλος, ανεξάρτητο
  • Γεώργιος Μαυραγάνης, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο

Web Content Viewer

Portlet Content
Δίνουμε έμφαση στους τομείς της ψηφιοποίησης και ενίσχυσης των υποδομών μας, στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων για τους πελάτες μας, καθώς και στη στρατηγική ένταξη της βιωσιμότητας σε κάθε τομέα της δραστηριότητάς μας

Ιωάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Interamerican

Web Content Viewer

Portlet Content

Βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τον Όμιλο

Web Content Viewer

Portlet Content
Complementary Content
${loading}