Πληροφορίες Άρθρου

SEO Web Content Viewer

Portlet Content
Δελτία Τύπου 10.01.2024 3 λεπτά

Ολοκλήρωση Συγχώνευσης των Εταιρειών «Ιντεραμέρικαν Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής Α.Ε» και «Ιντεραμέρικαν Ελληνική Εταιρία Ασφαλίσεων Ζημιών Μονοπρόσωπη Α.Ε.»

Ολοκλήρωση Συγχώνευσης των Εταιρειών «Ιντεραμέρικαν Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής Α.Ε» και «Ιντεραμέρικαν Ελληνική Εταιρία Ασφαλίσεων Ζημιών Μονοπρόσωπη Α.Ε.»

Η «Ιντεραμέρικαν Ζωής», μέλος του Ομίλου Achmea, ενός κορυφαίου διεθνούς ασφαλιστικού Ομίλου με έδρα την Ολλανδία, ανακοινώνει την συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής της εταιρίας «Ιντεραμέρικαν Ζημιών».

Η συγχώνευση αυτή αποτελεί ορόσημο για τον Όμιλο Εταιριών Ιντεραμέρικαν, καθώς έρχεται να κάνει πράξη τη στρατηγική επιλογή του Ομίλου για απλοποίηση και βελτιστοποίηση  των δομών και διαδικασιών, με στόχο την ταχύτερη και καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών και των συνεργατών της.

Συνεπεία της συγχώνευσης, η επωνυμία της «Ιντεραμέρικαν Ζωής» άλλαξε σε «Ιντεραμέρικαν Ελληνική Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρία» διατηρώντας τα ίδια φορολογικά στοιχεία και συνιστά πλέον μία ασφαλιστική εταιρία η οποία παρέχει σύγχρονα ασφαλιστικά προϊόντα σε όλους τους κλάδους Ασφαλίσεων και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Με την νέα εταιρική ταυτότητα, η «Ιντεραμέρικαν Ελληνική Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρία» διατηρεί την απρόσκοπτη συνέχεια και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά την υπεύθυνη επιχειρηματική στάση και την ηγετική θέση του Ομίλου Ιντεραμέρικαν στην ασφαλιστική αγορά.

Web Content Viewer

Portlet Content

Πρόσφατα Νέα & Ανακοινώσεις 

Web Content Viewer

Portlet Content
Complementary Content
${loading}