Web Content Viewer

Web Content Viewer

Εργαστείτε μαζί μας

Όλα τα στελέχη του Ομίλου INTERAMERICAN διαθέτουν πολύτιμη εμπειρία στον τομέα εξειδίκευσής τους και είναι καταξιωμένα στην ελληνική αγορά - και όχι μόνο. Ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Ομίλου και με υψηλό αίσθημα ευθύνης, αξιολογούμε προσεκτικά όλες τις πιθανότητες συνεργασίας με καταξιωμένους επαγγελματίες, διατηρώντας υψηλό το επίπεδο των υπηρεσιών μας. 

Αν ενδιαφέρεστε γενικά για μία θέση στην INTERAMERICAN, μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας όλες τις μέρες του χρόνου. Αν θέλετε να αιτηθείτε για ανοιχτή θέση, στείλτε μας το βιογραφικό σας αναφέροντας τον κωδικό θέσης ή τμήματος. 

Web Content Viewer


Διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Title: Data Warehouse Engineer
Code: ITDWE

Web Content Viewer

Web Content Viewer

Ενθαρρύνουμε τη γνώση

Η εταιρική στρατηγική, οι ανάγκες της θέσης και οι προσδοκίες των στελεχών μας καθορίζουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνει ή χρηματοδοτεί η INTERAMERICAN. Στο επίκεντρο μπαίνουν η ανάπτυξη των διοικητικών δεξιοτήτων, η προσωπική βελτίωση, η περαιτέρω εξειδίκευση και η ενίσχυση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας.

Στην INTERAMERICAN εφαρμόζουμε διεθνείς σύγχρονες μεθόδους εργασίας, όπως Agile και Lean, ενώ ενθαρρύνουμε τις καινοτόμες ιδέες και υποστηρίζουμε την εφαρμογή τους μέσω της μεθοδολογίας Accelerator.

Web Content Viewer


Επιταχύνουμε την Καινοτομία

Στην INTERAMERICAN δουλεύουμε με βάση τη μεθοδολογία Accelerator, που αντιμετωπίζει κάθε project σαν μία start up εταιρία. Έτσι, δοκιμάζουμε τις καινοτόμες ιδέες πριν υλοποιηθούν και επιταχύνουμε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Συνεργαζόμαστε σε Agile ομάδες

Επιλεγμένα έργα σχεδιάζονται, υλοποιούνται και ολοκληρώνονται γρήγορα και ευχάριστα, με την ομαδική δουλειά, με την Agile μεθοδολογία. Το Agile φέρνει κοντά ανθρώπους διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων που σχηματίζουν διατμηματικές ομάδες με σκοπό να «τρέξουν» συγκεκριμένα έργα. Έτσι γνωριζόμαστε καλύτερα, γινόμαστε πιο αποδοτικοί και δημιουργούμε τις άριστες πρακτικές του μέλλοντος.

Εφαρμόζουμε Lean τρόπο εργασίας

Στην INTERAMERICAN, εφαρμόζουμε τον Lean τρόπο εργασίας σε ολόκληρο τον οργανισμό, εστιάζοντας στη δημιουργία της αξίας για τους πελάτες μας.


καριέρα Interamerican

Web Content Viewer


Εξελισσόμαστε σε διεθνές περιβάλλον

Η INTERAMERICAN, ως μέλος του διεθνούς ομίλου Achmea υποστηρίζει την ανάπτυξη των στελεχών της σε δομές της μητρικής εταιρίας εκτός Ελλάδος (International Exchange Program). Τα στελέχη της INTERAMERICAN μπορούν να επιλέξουν την εγκατάσταση και απασχόλησή τους στο εξωτερικό για διάστημα έως και δύο ετών ή τη συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας ειδικών projects. Για την εκπόνηση των projects συνεργάζονται με στελέχη άλλων εταιριών της Achmea ενώ η ομάδα που συγκροτείται, συγκαλείται σε περιοδική βάση και εργάζεται για την εξέλιξη του έργου παραμένοντας για συγκεκριμένα διαστήματα σε ίδιες ή άλλες επιλεγμένες δομές στο εξωτερικό.

Web Content Viewer


Φροντίζουμε τους ανθρώπους μας

H ομαδικότητα, ο σεβασμός, η καινοτομία, η ακεραιότητα και η υπευθυνότητα είναι οι αξίες μας στην INTERAMERICAN όπως διαμορφώθηκαν από τους εργαζόμενούς μας. Το εργασιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από ευελιξία και φιλικότητα, με τα χαρακτηριστικά μιας «μεγάλης και σίγουρης» οικογένειας.

Στοιχείο της κουλτούρας μας είναι  η τακτική αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων, με ποικίλα μέσα, όπως η ειδική πλατφόρμα κατάθεσης ιδεών Imagine. Έτσι επενδύουμε στην εμπιστοσύνη, τη συνοχή, την ελευθερία λόγου, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και την πλήρη ανάπτυξη των ικανοτήτων των ανθρώπων μας. 

Φυσικά οι παροχές μας στοχεύουν και στην οικονομική ευημερία των ανθρώπων μας. Παρέχουμε bonus, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη, συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, δάνεια υπαλλήλων με ανταγωνιστικό επιτόκιο, εκδηλώσεις και δώρα για τα παιδιά των εργαζομένων καθώς και παιδικές κατασκηνώσεις, κ.λπ.

Web Content Viewer