Επιχείρησης

SEO Web Content Viewer

Portlet Content
Περουσιακά Στοιχεία

Ασφάλιση Επιχειρήσεων

Για να νιώθετε ασφαλείς κάθε στιγμή, από δυσάρεστες συνέπειες που απειλούν την επιχείρησή σας, προστατεύοντας την ηρεμία της οικογένειάς σας και το εισόδημά σας.

Ενημερωθείτε σήμερα
Ασφάλεια Επιχείρησης

Web Content Viewer

Portlet Content

Οι προτάσεις μας για εσάς

Τα Προγράμματα Ασφάλειας Επιχειρήσεων “Business” εξασφαλίζουν την επιχείρησή σας, προστατεύοντας τόσο το κτίριο, όσο και το περιεχόμενο και το εμπόρευμα, τον εξοπλισμό, αλλά και τις βελτιώσεις που εσείς έχετε πραγματοποιήσει στο κτίριο.

Είναι ιδανικά για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, με συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο έως €1.500.000, εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, με ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.

Web Content Viewer

Portlet Content
Classic
Classic

Εξασφαλίζει την επιχείρησή σας από μια σειρά κινδύνων, όπως φωτιά και πλημμύρα, αλλά και από ζημιές που μπορεί να υποστεί σε περίοδο ταραχών.

Extra
Extra

Εκτεταμένη ασφαλιστική προστασία και σιγουριά, με καλύψεις που πέρα από τη βασική προστασία, εξασφαλίζουν την επιχείρηση και τον εξοπλισμό σας από κλοπή ή ληστεία, αλλά και τη δική σας ευθύνη απέναντι σε τρίτους.

Total
Total

Ένα ολοκληρωμένο πακέτο που προστατεύει ολόπλευρα εσάς, τους ανθρώπους και την επιχείρησή σας, με καλύψεις σχεδιασμένες ώστε να διασφαλίζουν τη συνεχή λειτουργία της, κάτω από όλες τις συνθήκες.

Web Content Viewer

Portlet Content
Classic
Extra
Total
Πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, πτώση κεραυνού, καπνός

Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και καπνό, προερχόμενο από πυρκαγιά, συμπεριλαμβανομένων ζημιών σε τέντες, φωτεινές επιγραφές και πινακίδες που είναι σταθερά προσαρτημένες στο κτίριο της επιχείρησης.

Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους

Καλύπτονται οι ζημιές από πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων που θα πέσουν από αυτό. Στην κάλυψη θα συμπεριλαμβάνονται και ζημιές σε φωτεινές επιγραφές και πινακίδες που βρίσκονται νόμιμα εγκατεστημένες εντός του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται η ασφαλιζόμενη επιχείρηση.

Πτώση δέντρων, κλαδιών

Καλύπτονται οι ζημιές από πτώση δέντρων, κλαδιών ή στύλων. Στην κάλυψη θα συμπεριλαμβάνονται και ζημιές σε φωτεινές επιγραφές και πινακίδες που βρίσκονται νόμιμα εγκατεστημένες εντός του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται η ασφαλιζόμενη επιχείρηση.

Έκρηξη

Καλύπτονται οι ζημιές από έκρηξη συσκευών ή/και εγκαταστάσεων.

Πράξεις βίας

Καλύπτονται οι ζημιές που έχουν προκληθεί από απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες τρίτων και τρομοκρατικές ενέργειες.

Καιρικά φαινόμενα

Καλύπτονται οι ζημιές από πλημμυρά, καταιγίδα, θύελλα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση, παγετό και λοιπά καιρικά φαινόμενα. Ειδικότερα εάν ο χώρος της ασφαλιζόμενης επιχείρησης περιλαμβάνει και υπόγειο ή ημιυπόγειο χώρο ως αποθήκη ή χώρο έκθεσης – δραστηριότητας.

Το ανώτατο όριο αποζημίωσης για το περιεχόμενο του υπογείου ή ημιυπογείου χώρου για ζημιές από πλημμύρα θα είναι ανάλογο της επιφάνειας του υπογείου ή ημιυπογείου προς τη συνολική ασφαλιζόμενη επιφάνεια του χώρου της επιχείρησης και δε θα μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει το 40% του συνολικού ασφαλιζόμενου ορίου του περιεχομένου.

Διαρροή σωληνώσεων

Καλύπτονται οι ζημιές που έχουν προκληθεί από διαρροή ή/και θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξης, αποχέτευσης και αυτόματης εγκατάστασης κατάσβεσης πυρκαγιάς (sprinklers), εργασιών διερεύνησης της ζημιάς και αποκατάστασης των ζημιωθέντων τμημάτων σωληνώσεων μέχρι του ποσού των €1.000 ανά ζημιογόνο γεγονός.

Καταστολή ζημιάς - Καθαρισμός - Έκδοση Αδειών & Αμοιβές Μηχανικών

Καλύπτονται τα έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού της ζημιάς, άντλησης υδάτων, καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά. Επιπλέον, καλύπτονται δαπάνες έκδοσης οικοδομικών αδειών και αμοιβές μηχανικών.

Νεαποκτηθέντα πάγια περιουσιακά

Καλύπτεται οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο αποκτήθηκε μετά την έναρξη της ασφάλειας και αφορά την ασφαλιζόμενη επιχείρηση.

Όρος προστασίας μη ηθελημένης υπασφάλισης

Η ζημιά θα αποζημιώνεται όταν η εκτίμηση της τρέχουσας αξίας για κτίριο και περιεχόμενο, είναι μέχρι και 10% ανώτερη του αντίστοιχου ασφαλισμένου κεφαλαίου.

Τζάμια και καθρέπτες

Θραύση τζαμιών και σταθερά αναρτημένων καθρεπτών, έξοδα τοποθέτησης.

Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Καλύπτεται ζημιά στο τμήμα ή στα τμήματα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται μέσα στην ασφαλιζόμενη κατοικία από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση ηλεκτρικού δικτύου, υπέρταση, σχηματισμό τόξου ή/και διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών

Καλύπτονται οι ζημιές των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση ηλεκτρικού δικτύου, υπέρταση, σχηματισμό τόξου ή/και διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ζημιές ηλεκτρονικών συσκευών

Καλύπτονται οι ζημιές που προκλήθηκαν από κλοπή ή ληστεία.

Ζημιές στο κτίριο από την προσπάθεια κλοπής/ληστείας

Καλύπτονται οι ζημιές που προκλήθηκαν από κλοπή ή ληστεία.

Κλοπή μετά από διάρρηξη/ληστεία περιεχομένου

Καλύπτεται κλοπή, ολική ή μερική στο περιεχόμενο (εμπορευμάτων ή/και εξοπλισμού) της επιχείρησης από διάρρηξη ή ληστεία, καθώς επίσης και οι ζημιές που θα προκαλέσουν οι διαρρήκτες/ληστές σ’ αυτό.

Κλοπή περιεχομένου χρηματοκιβωτίου μετά από διάρρηξη/ληστεία

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στο περιεχόμενο από τους διαρρήκτες κατά τη διενέργεια της κλοπής μετά από διάρρηξη ή ληστεία, ακόμα κι αν δεν κλαπούν ή αφαιρεθούν αντικείμενα από το περιεχόμενο.

Ληστεία κατά τη μεταφορά χρημάτων

Καλύπτεται η ληστεία μετρητών ή/και επιταγών που μεταφέρονται είτε από τον ίδιο τον Συμβαλλόμενο ή/και τον Ασφαλιζόμενο επιχειρηματία.

Ληστεία ταμείου

Καλύπτεται η ληστεία μετρητών ή/και επιταγών από τα ταμεία της ασφαλιζόμενης επιχείρησης κατά τις εργάσιμες ώρες λειτουργίας της. Η παραπάνω κάλυψη των επιταγών ισχύει μόνο μετά από την παράνομη εξαργύρωσή τους.

Αστική ευθύνη επαγγελματικού χώρου

Καλύπτεται ή Αστική ευθύνη του Συμβαλλόμενου ή/και του Ασφαλιζόμενου έναντι πελατών ή επισκεπτών, για ατυχήματα (θάνατο ή σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές) που θα συμβούν από τον ασφαλιζόμενο χώρο της επιχείρησης και εντός αυτού, οφειλόμενα σε λάθη ή παραλείψεις του Συμβαλλόμενου ή/και του Ασφαλιζόμενου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του και μέχρι του ορίου που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο, ανά γεγονός και ανά έτος.

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης, πλημμύρας και διαρροής σωληνώσεων

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του Συμβαλλόμενου ή/και του Ασφαλιζόμενου για σωματικές βλάβες ή/και άμεσες υλικές ζημιές σε τρίτους, για τις οποίες θα κριθούν υπεύθυνοι και θα προκύψουν από πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα και διαρροή σωληνώσεων – δεξαμενών ύδρευσης, θέρμανσης, αποχέτευση, εντός του ασφαλιζόμενου χώρου της επιχείρησης.

Αστική ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης, πλημμύρας και διαρροής σωληνώσεων

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του Συμβαλλόμενου και του Ασφαλιζόμενου ή των μελών της οικογένειάς τους και συγκεκριμένα του/της συζύγου και των τέκνων, εφόσον τα πρόσωπα αυτά συγκατοικούν με αυτούς, καθώς επίσης και των προσώπων που υπάρχουν στην υπηρεσία τους για τις οικιακές τους ανάγκες, για υλικές ζημιές έναντι του ιδιοκτήτη της ενοικιαζόμενης κατοικίας, για τις οποίες θα κριθούν υπεύθυνοι και θα προκύψουν από πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα και διαρροή σωληνώσεων – δεξαμενών ύδρευσης, θέρμανσης, αποχέτευσης.

Αλλοίωση προϊόντων

Καλύπτεται η ζημιά ή βλάβη στα ασφαλισμένα εμπορεύματα ή πρώτες ύλες, που βρίσκονται μέσα σε ψυγεία ή ψυκτικούς θαλάμους, λόγω ποιοτικής αλλοίωσης που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου, από διακοπή ή διαταραχή της λειτουργίας των ψυκτικών μηχανημάτων.

Δαπάνες μεταστέγασης, προσωρινής αποθήκευσης, φύλαξης περιεχομένου μετά από ζημιά

Δαπάνες μεταστέγασης, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και φύλαξης εμπορευμάτων και εξοπλισμού σε άλλο χώρο, εάν η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργεί λόγω καλυπτόμενης ζημιάς.

Προσωπικό ατύχημα ασφαλιζόμενου επιχειρηματία

Θάνατος από ατύχημα, μόνιμη ολική ανικανότητα ή μόνιμη μερική ανικανότητα, δαπάνες αποκατάστασης υγείας ασφαλισμένου επιχειρηματία συνέπεια ατυχήματος.

Προσωπικό ατύχημα υπαλλήλου επιχείρησης

Θάνατος από ατύχημα, μόνιμη ολική ανικανότητα ή μόνιμη μερική ανικανότητα, δαπάνες αποκατάστασης υγείας υπαλλήλων συνέπεια ατυχήματος.

Δαπάνες προσωρινής αντικατάστασης υπαλλήλου μετά από προσωπικό ατύχημα

Καλύπτονται οι δαπάνες προσωρινής αντικατάστασης υπαλλήλου συνέπεια ατυχήματος.

Διακοπή λειτουργίας επιχείρησης ή απώλεια ενοικίων

Παρέχεται είτε ημερήσιο επίδομα για την κάλυψη των πάγιων εξόδων της επιχείρησης ( όπως ενοίκιο, λογαριασμοί ΔΕΗ, σταθερής τηλεφωνίας και ύδρευσης) μετά από καλυπτόμενη ζημιάς είτε η απώλεια ενοικίων έως 12 μήνες μετά τη ζημιάς.

Επέκταση κάλυψης διακοπής λειτουργίας μετά τη φυσική καταστροφή της περιοχής που βρίσκεται η ασφαλιζόμενη επιχείρηση

Παρέχεται, ημερήσιο επίδομα, σε περίπτωση φυσικής καταστροφής από πυρκαγιά, πλημμύρα ή σεισμός στην περιοχή λειτουργίας της επιχείρησης.

Επέκταση κάλυψης διακοπής λειτουργίας μετά την καταστροφή από σεισμό ή πυρκαγιά

Παρέχεται, ημερήσιο επίδομα, σε περίπτωση φυσικής καταστροφής από πυρκαγιά, πλημμύρα ή σεισμό στην νόμιμη κατοικία του επιχειρηματία ή του νόμιμου εκπρόσωπου της Εταιρίας.

Εμπιστοσύνη υπαλλήλων

Καλύπτονται χρηματικές απώλειες που μπορεί να προξενήσουν με δόλο, οι υπάλληλοι της επιχείρησης.

Ασφάλιση ζημιών εμπορευμάτων

Καλύπτονται οι ζημιές εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά και παραμονή τους σε χώρο έκθεσης.

Δόσεις δανείων επιχείρησης μετά από ζημιά

Καλύπτονται οι δόσεις των επαγγελματικών δανείων μέχρι και 6 μήνες μετά την καλυπτόμενη ζημιάς.

Δαπάνες νομικής υποστήριξης

Καλύπτονται έξοδα για νομική υποστήριξη.

Κάθε άλλο τυχαίο ζημιογόνο γεγονός (ισχύει για κτίρια/επιχειρήσεις οικοδομημένα μετά το 2000)

Καλύπτει ζημιές από κάθε άλλο τυχαίο ζημιογόνο γεγονός.

Σεισμός (προαιρετικά)

Προαιρετική κάλυψη με όλα τα προγράμματα. Ζημιές από σεισμό, κατολίσθηση, καθίζηση και τσουνάμι συνέπεια σεισμού.

Web Content Viewer

Portlet Content

Διαφοροποίηση στο ύψος των καλύψεων

Καθώς η δραστηριότητα κάθε επιχείρησης διαφοροποιεί τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται, τα προγράμματα εντάσσουν τις επιχειρήσεις σε διαφορετικές ομάδες. Με τον τρόπο αυτό, καθορίζονται τα ασφάλιστρα που αντιστοιχούν ειδικά στο είδος της καθεμιάς. Επιπλέον, όλες οι επιχειρήσεις δεν έχουν τις ίδιες προδιαγραφές, ούτε στα κτίρια στα οποία στεγάζονται, τις βελτιώσεις που έχουν πραγματοποιήσει, ούτε στο περιεχόμενο, τον εξοπλισμό ή το εμπόρευμά τους.

Τα προγράμματα προσφέρονται σε 3 διαφορετικά πακέτα καλύψεων (Classic, Extra, Total), ανάλογα με τον βαθμό προστασίας που επιθυμείτε.

Το ύψος του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, ανάλογα με την ομάδα που ανήκει η επιχείρηση, υπολογίζεται με τους ακόλουθους τρόπους:


 • Με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της επιχείρησης και το είδος περιεχομένου που διαθέτει.
 • Με βάση το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο που δηλώνετε.

Web Content Viewer

Portlet Content

Γραφεία, ιατρεία, επιχειρήσεις, σχετικές με την ιατρική και την αισθητική. Αίθουσες διαλέξεων, χορού, άθλησης, σχολεία, φροντιστήρια

 • Κεφάλαιο κτιρίου: €1.000/τ.μ
 • Κεφάλαιο περιεχομένου Απλό: €300/τ.μ.
 • Κεφάλαιο περιεχομένου Super: €800/τ.μ.
γραφεία

Web Content Viewer

Portlet Content

Εμπορικά καταστήματα τα οποία δεν έχουν οποιαδήποτε επεξεργασία πρώτης ύλης συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων πώλησης τροφίμων.

 • Κεφάλαιο κτιρίου: €1.000/τ.μ.
 • Κεφάλαιο περιεχομένου Απλό: €500/τ.μ.
 • Κεφάλαιο περιεχομένου Super: €800/τ.μ.

Web Content Viewer

Portlet Content

Επιχειρήσεις εστίασης με παρασκευή φαγητού σε οποιαδήποτε μορφή. Εργαστήρια και επιχειρήσεις με service και συντήρηση - επισκευή τελικών προϊόντων.

 • Κεφάλαιο κτιρίου: €1.000/τ.μ.
 • Κεφάλαιο περιεχομένου Απλό: €400/τ.μ.
 • Κεφάλαιο περιεχομένου Super: €600/τ.μ.
εστιατόριο

Web Content Viewer

Portlet Content
Περιουσιακά Στοιχεία

Web Content Viewer

Portlet Content

Όροι συμβολαίου & Χρήσιμα έγγραφα

Web Content Viewer

Portlet Content

Από το blog μας

Complementary Content
${loading}