Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης

SEO Web Content Viewer

Portlet Content

Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Η προϊοντική γραμμή Green Line προσφέρει ολοκληρωμένες ασφαλιστικές καλύψεις για την προστασία των επιχειρήσεων από τις υψηλές δαπάνες αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς που επιβάλλονται με βάση το ενιαίο πανευρωπαϊκό καθεστώς απόδοσης της περιβαλλοντικής ευθύνης.

Ενημερωθείτε σήμερα
perivallontos-header

Web Content Viewer

Portlet Content

«O ρυπαίνων πληρώνει»

 • Σε εφαρμογή της ευρωπαϊκής αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», με το ΠΔ 148/2009 εναρμονίστηκε στο ελληνικό δίκαιο η Κοινοτική Οδηγία 2004/35/ΕΚ.
 • Tο ΠΔ 148/2009 κανονίζει το καθεστώς και τη διαδικασία απόδοσης ευθύνης για την πρόληψη και αποκατάσταση ενδεχόμενης περιβαλλοντικής ζημίας στο έδαφος, στα ύδατα, στα προστατευόμενα είδη και στους φυσικούς οικοτόπους.
 • Ο υπαίτιος καθίσταται υπεύθυνος για τις δαπάνες πρόληψης ή αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας, πλέον του κόστους διοικητικού προστίμου ή/και ποινικών κυρώσεων.
 • Η ασφάλιση αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης αφορά κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα.

Web Content Viewer

Portlet Content

Ολοκληρωμένες καλύψεις από την προϊοντική γραμμή Green Line της Interamerican

Αναλόγως του αντικειμένου της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αδειοδοτικού πλαισίου που τη διέπει, προσφέρονται οι παρακάτω καλύψεις:

 • Κάλυψη δαπανών αποκατάστασης του περιβάλλοντος για ζημιές στο έδαφος, στα νερά, στα προστατευόμενα είδη και στους φυσικούς οικότοπους που προέρχονται από αιφνίδιο ή σταδιακό ατυχηματικό αίτιο. Καλύπτονται τα πρωτογενή, τα συμπληρωματικά και τα αντισταθμιστικά μέτρα αποκατάστασης βάσει του πλαισίου καταλογισμού που ορίζουν οι αρμόδιες αρχές.
 • Κάλυψη δαπανών περιορισμού επελθούσας περιβαλλοντικής ζημιάς.
 • Κάλυψη δαπανών εκπόνησης των απαιτούμενων από τη νομοθεσία μελετών & προτάσεων για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς.
 • Κάλυψη αστικής ευθύνης προς τρίτους για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.
 • Κάλυψη δαπανών εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης.
 • Εκτεταμένη περίοδος αναγγελίας αξιώσεων, έως 12 μήνες

Πρόσθετες παροχές και υπηρεσίες

 • Κάλυψη δαπανών αποκατάστασης ζημιών της περιουσίας της ασφαλιζόμενης επιχείρησης από περιβαλλοντική ζημιά, σε συνδυασμό με την προσφερόμενη ασφάλιση περιουσίας.
 • Παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής και περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.

Web Content Viewer

Portlet Content

Όρια καλύψεων προγραμμάτων Green Line

Web Content Viewer

Portlet Content

Προσφέρονται τέσσερα επίπεδα καλύψεων, βάσει του αναλαμβανόμενου περιβαλλοντικού κινδύνου και του αντικειμένου της ασφαλιζόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας

 • €3.000.000 και άνω για κάλυψη μεγάλης βιομηχανικής μονάδας
 • €1.000.000 - €3.000.000 για κάλυψη μεσαίας βιομηχανικής μονάδας
 • €500.000 - € 1.000.000 για κάλυψη εμπορικής ή βιοτεχνικής μονάδας
 • €100.000 - €3.000.000 για την υποχρεωτική κάλυψη διαχείρισης ή συλλογής-μεταφοράς επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων βάσει των απαιτήσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (Ν. 4819/2021)
green-line-logo

Web Content Viewer

Portlet Content

Αξιοπιστία κύρους & τεχνογνωσία Interamerican στην περιβαλλοντική ευθύνη

 • Το προϊόν είναι σχεδιασμένο από την Interamerican με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές.
 • Εχει πιστοποιήσεις και βραβεύσεις, στη βάση του ελληνικού πλαισίου αδειοδότησης των επιχειρήσεων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
 • Διαθέτουμε μακρά εμπειρία, από το 2007 σε θέματα περιβαλλοντικής ευθύνης
 • Αξιολογούμε τον περιβαλλοντικό κίνδυνο και παρέχουμε συμβουλευτική σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα περιβαλλοντικών εκτιμήσεων του Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
 • Εξασφαλίσαμε κύρια αντασφαλιστική συνεργασία, μοναδική στην ελληνική αγορά, με τον μεγαλύτερο αντασφαλιστικό οργανισμό στον κόσμο στις περιβαλλοντικές ασφαλίσεις την Munich RE. Underwriting authority με ευθύνη της Interamerican.
 • Προσφέρουμε εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον διακανονισμό σε περίπτωση αναγγελίας αξίωσης σε συνεργασία με την εταιρεία ΜΕΝΤΩΡ Πραγματογνώμονες – Εκτιμητές – Μηχανικοί ΑΕ, η οποία είνια επίσης διαπιστευμένη κατά RICS.

Web Content Viewer

Portlet Content

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μιλήστε σήμερα με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο για την Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί επικοινωνία, συμπληρώστε και στείλτε τα στοιχεία σας στο email που εμφανίζεται. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Web Content Viewer

Portlet Content

Ίσως σας ενδιαφέρει

Complementary Content
${loading}