Ασφάλεια Κατασκευών & Τεχνικών έργων

SEO Web Content Viewer

Portlet Content
Περιουσιακά Στοιχεία

Ασφάλιση Κατασκευών & Τεχνικών Έργων

Η Interamerican προσφέρει ασφαλιστικές λύσεις για την κάλυψη κινδύνων κατά την κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων ετσι ώστε να καλυφθούν τυχόν ζημιές και να διασφαλίσετε ότι οι εργασίες θα κυλήσουν ομαλά χωρίς απρόοπτα έξοδα και επιβάρυνση του προϋπολογισμού σας.

Ενημερωθείτε σήμερα
kataskeues-erga-header

Web Content Viewer

Portlet Content

Ασφάλιση Οικοδομικών Κατασκευών "Οικοδομείν"

Web Content Viewer

Portlet Content
Oι σπουδαιότερες καλυπτόμενες αιτίες ζημιών:

Οικοδομικές εργασίες για την ανέγερση νέου ή για την ανακαίνιση υπάρχοντος κτιρίου, καθώς και την κατεδάφιση παλιού κτίσματος πριν την ανέγερση του καινούργιου.

Η Ασφάλιση Οικοδομικών Κατασκευών "Οικοδομείν" προστατεύει την κατασκευή σας και εσάς από κάθε απρόβλεπτη ζημιά κατά τη διάρκεια των οικοδομικών εργασιών, στο υπό ανέγερση ή ανακαίνιση κτίριο, καθώς και για ζημιές σε τρίτους, ενώ σας δίνει τη δυνατότητα να καλύψετε και τον εργοταξιακό εξοπλισμό ή τυχόν υπάρχουσα περιουσία με το ίδιο συμβόλαιο. Kαλύπτει όλα τα είδη οικοδομών που βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ορόφων που θα υψωθούν και μέχρι δύο υπόγειους ορόφους.

erga-oikodomein

Web Content Viewer

Portlet Content

Oι σπουδαιότερες καλυπτόμενες αιτίες ζημιών

 • Υλικές ζημιές έργου (π.χ. πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός, καθίζηση, ανθρώπινα σφάλματα κ.λπ.).
 • Αστική ευθύνη προς τρίτους Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου, για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προς τρίτους, καθώς και ζημιές σε τρίτους κατά τη διάρκεια της κατεδάφισης υπάρχοντος κτίσματος αμέσως πριν την ανέγερση.
 • Συμπληρωματικές καλύψεις για τις ανεγέρσεις (π.χ. ευρεία συνάντηση μετά το πέρας της κατασκευής, εσφαλμένη μελέτη, απεργίες), καθώς και για τις ανακαινίσεις (π.χ. απεργίες, κλοπή κατόπιν διαρρήξεως των υλικών, αποκομιδή συντριμμάτων, ζημιές που θα υποστούν σε εργάτες).

Web Content Viewer

Portlet Content

Η Ασφάλιση Τεχνικών Έργων

Web Content Viewer

Portlet Content

Η Interamerican με την Ασφάλιση Τεχνικών Έργων σας προσφέρει τη σιγουριά για τα έργα που εκτελείτε μέσω εξατομικευμένων λύσεων ασφάλισης, καλύπτοντας οποιοδήποτε κίνδυνο μπορεί να συμβεί σε αυτά είτε από εξωγενείς παράγοντες (φωτιά, σεισμό, φυσικά φαινόμενα) είτε από ενδογενείς (κακοτεχνία, ελαττωματικό υλικό, εσφαλμένη μελέτη, κλπ) ο οποίος δεν εξαιρείται ρητά.

erga-aities-zhmiwn

Web Content Viewer

Portlet Content

Η Ασφάλιση Τεχνικών Έργων παρέχει:

 • Ασφαλιστική κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου Εργολαβίας για κάθε κατηγορία τεχνικών έργων, κάθε προϋπολογισμού και για κάθε ζημιά που μπορεί να συμβεί στο έργο από:
  • Φυσικά Φαινόμενα
  • Φωτιά
  • Σεισμός
  • Καθίζηση, κατολίσθηση
  • Πολιτικούς Κινδύνους
  • Κακόβουλη Ενέργεια Τρίτων
  • Ανθρώπινα Λάθη
  • Ελαττωματικό Σχεδιασμό
 • Επιπλέον, κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν στις υπάρχουσες κατασκευές του Κυρίου του έργου, κατά τη διάρκεια συντήρησης του έργου, μέχρι την οριστική παραλαβή του, στο μηχανολογικό ή άλλο εξοπλισμό του έργου.
 • Κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) που θα προέλθουν από τις εκτελούμενες εργασίες.
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου για εργατικά ατυχήματα που τυχόν συμβούν στο εργατοϋπαλληλικό ή/και εργατοτεχνικό προσωπικό του

Web Content Viewer

Portlet Content

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μιλήστε σήμερα με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο για την αασφάλεια Κατασκευών & Τεχνικών Έργων. Εναλλακτικά, ανάλογα με το πρόγραμα που σας ενδιαφέρει, κάντε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί, συμπληρώστε και στείλτε τα στοιχεία σας στο email που εμφανίζεται για να επικονωνήσουμε μαζί σας.

Web Content Viewer

Portlet Content

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

Complementary Content
${loading}