SEO Web Content Viewer

Web Content Viewer

Web Content Viewer

Ασφάλεια Εξοχικής Κατοικίας 

Η εξοχική κατοικία αποτελεί και αυτή περιουσιακό σας στοιχείο, όπως ακριβώς και η κύρια κατοικία σας, ενώ απειλείται από τους ίδιους ακριβώς κινδύνους με την κύρια και μάλιστα κάποιες φορές, σε μεγαλύτερο βαθμό!

Η εξοχική κατοικία είναι, συνήθως, κατασκευασμένη με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που κατασκευάζονται και οι κύριες κατοικίες ενώ ταυτόχρονα διαθέτει το σύνολο του εξοπλισμού και της επίπλωσης που χρειάζεται ένα σπίτι για να είναι λειτουργικό και να μπορεί να φιλοξενήσει την οικογένεια και τους φίλους σας. Οποιαδήποτε, λοιπόν, ζημιά ή κίνδυνος την απειλεί μεταφράζεται σε επιπλέον οικονομικό κόστος για εσάς!

Ένα δεύτερο ιδιαίτερα σημαντικό σημείο είναι το γεγονός ότι συνήθως η εξοχική κατοικία είναι χτισμένη σε μη αστικό ή ημιαστικό περιβάλλον, κοντά σε δάση, σε παραθαλάσσια μέρη ή σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες κατά τους χειμερινούς μήνες και απειλείται τόσο από τα καιρικά και φυσικά φαινόμενα όσο και από περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών ή γενικότερων κινδύνων.

Web Content Viewer

Τι σας προσφέρουν τα προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας INTERAMERICAN ΗΟΜΕ

Τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας INTERAMERICAN HOME προσφέρονται σε 3 διαφορετικά πακέτα συστηματοποιημένων καλύψεων (CLASSIC, EXTRA, TOTAL), ανάλογα με το βαθμό προστασίας που επιθυμείτε. Κάθε πακέτο προσφέρεται για την κάλυψη του κτιρίου, του περιεχομένου ή και των δύο.

Επιλέγοντας το πρόγραμμα που σας εξυπηρετεί και το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο που επιθυμείτε, μπορείτε να διαμορφώσετε τα ασφάλιστρα, σύμφωνα με τις ανάγκες που ταιριάζουν σε εσάς και στην κατοικία σας.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να δηλώσετε τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας και να επιλέξετε το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, μέσα από ένα προτεινόμενο εύρος αξιών, ανά τετραγωνικό:
 • Κτίριο: €1100/τ.μ. - €1800/τ.μ.
 • Περιεχόμενο: €200/τ.μ. - 600/τ.μ.

Web Content Viewer


Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας INTERAMERICAN

 • Classic
 • Extra
 • Total
 • Πυρκαγιά i
 • Έκρηξη i
 • Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους, πτώση δένδρων, κλαδιών, στύλων i
 • Τρομοκρατικές ενέργειες i
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες τρίτων i
 • Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους, πτώση δένδρων, κλαδιών, στύλων i
 • Έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού ζημιάς, έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά i
 • Κάλυψη αναλογίας κοινόχρηστων & βοηθητικών χώρων i
 • Δαπάνες έκδοσης οικοδομικών αδειών i
 • Δόση στεγαστικού δανείου i
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνέπεια πυρκαγιάς & έκρηξης i
 • Αστική ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη συνέπεια πυρκαγιάς & έκρηξης i
 • Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση, παγετός i
 • Διαρροή/ θραύση σωληνώσεων i
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνέπεια καιρικών φαινομένων & διαρροής/ θραύσης σωληνώσεων i
 • Αστική ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη συνέπεια καιρικών φαινομένων & διαρροής/θραύσης σωληνώσεων i
 • Θραύση τζαμιών/ καθρεπτών i
 • Ζημιές στο κτίριο από την προσπάθεια κλοπής/ ληστείας i
 • Κλοπή μετά από διάρρηξη/ ληστεία περιεχομένου i
 • Κλοπή αντικειμένων μετά από διάρρηξη σε προσωρινή διαμονή i
 • Κάλυψη έκτακτου περιεχομένου & δώρων i
 • Δαπάνες μεταστέγασης i
 • Δαπάνες αποθήκευσης περιεχομένου μετά από ζημιά i
 • Ασφάλιση σε νέα κατοικία i
 • Βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίου και αντίστοιχοι κίνδυνοι i
 • Βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές και αντίστοιχοι κίνδυνοι i
 • Κάθε άλλο τυχαίο ζημιογόνο γεγονός i
 • Ζημιές ηλεκτρονικών υπολογιστών & σχετικού εξοπλισμού i
 • Απώλεια ενοικίων i
 • Πληρωμή ενοικίου i
 • Δόση πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων i
 • Έξοδα οικογενειακού προϋπολογισμού i
 • Ψυχολογική στήριξη οικογένειας i
 • Ασφάλιση κατοικιδίων i
 • Προσωπικό ατύχημα i
 • Γενική Αστική ευθύνη i
 • Σεισμός (προαιρετικά) i
 • Καθίζηση/ ύψωση/ κατολίσθηση εδάφους (προαιρετικά) i

Web Content Viewer

Mπορείτε να επιλέξετε εσείς το ύψος της συμμετοχής σας (απαλλασσόμενο ποσό), δηλαδή του ποσού της ζημιάς που πληρώνετε οι ίδιοι και να μειώσετε με αυτόν τον τρόπο τα ασφάλιστρά σας.
 • Απαλλαγή VIP: Καμία δική σας συμμετοχή σε περίπτωση ζημιάς.
 • Απαλλαγή 400: €400 δική σας συμμετοχή για κάθε ζημιά.
 • Απαλλαγή σεισμού: Μπορείτε να επιλέξετε το ύψος της δικής σας συμμετοχής, 2% ή 4% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.

Αποζημίωση χωρίς εκπλήξεις

Η ΙNTERAMERICAN σας αποζημιώνει άμεσα, με βάση την πραγματική αξία του ακινήτου σας ή / και του περιεχομένου του και ανεξάρτητα από την παλαιότητά του. Είναι η μοναδική εταιρία στην αγορά που δεν μειώνει το ποσό της αποζημίωσης, αν έχετε ασφαλίσει το σπίτι σας για αξία μικρότερη από την πραγματική του. Σας δίνει τα χρήματα που αντιστοιχούν σε ολόκληρο το ποσό της ζημιάς, μέσα στα όρια της κάλυψης και των επιλεγμένων απαλλασσόμενων ποσών, ανεξάρτητα από το κεφάλαιο για το οποίο είναι ασφαλισμένο το σπίτι σας.
${loading}