Web Content Viewer

Hotel Insurance

Ολοκληρωμένη κάλυψη για την ξενοδοχειακή μονάδα σας

Η INTERAMERICAN σε συνεργασία με την ΠΟΞ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, σας προσφέρει το πρόγραμμα ασφάλισης Hotel Insurance που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, μέλη της ΠΟΞ, με βάση τις ανάγκες τους.
Το πρόγραμμα ασφάλισης Hotel Insurance της INTERAMERICAN σας εξασφαλίζει ολοκληρωμένη προστασία, συνδυάζοντας καλύψεις περιουσίας και αστικής ευθύνης, ώστε να μπορείτε να αντιμετωπίσετε τους κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν το ξενοδοχείο σας, είτε πρόκειται για απρόβλεπτες ζημιές είτε για διεκδικήσεις που μπορούν να προκύψουν και θα είχαν δυσάρεστες οικονομικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα και τη φήμη της επιχείρησής σας.

Το πρόγραμμα ασφάλισης Hotel Insurance της INTERAMERICAN είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο ασφάλισης, το οποίο σας προσφέρει κάλυψη Περιουσίας και κάλυψη Αστικής Ευθύνης.

Κάλυψη της περιουσίας σας (υποχρεωτική κάλυψη)

Το πρόγραμμα ασφάλισης Hotel Insurance σας προσφέρει ένα σύνολο καλύψεων για τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής σας, προστατεύοντας το κτίριο, τις βελτιώσεις του, το περιεχόμενο, τον εξοπλισμό και τυχόν εμπορεύματα. Προσφέρει κάλυψη για μια σειρά από κινδύνους που περιλαμβάνουν σεισμό, πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα, πλημμύρα, διαρροές νερού, κλοπή, καθώς και απώλεια κερδών αλλά και άλλες εξειδικευμένες καλύψεις για ξενοδοχεία, με ανώτατο συνολικό όριο το ποσό των €20.000.000. 
 • Πυρκαγιά, κεραυνός, δάσος
 • Καπνός
 • Έκρηξη
 • Πτώση αεροσκάφους, πρόσκρουση οχήματος
 • Ηχητικό κύμα
 • Πτώση δένδρων & στύλων συνέπεια καλυπτόμενων κινδύνων
 • Βραχυκύκλωμα
 • Σεισμός
 • Καθίζηση / ύψωση / κατολίσθηση εδάφους
 • Στάση, απεργία, οχλαγωγία, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες, τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιόνι, χαλάζι, παγετός, βάρος χιονιού
 • Διαρροή / θραύση σωληνώσεων
 • Διαρροή sprinklers
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Κλοπή μετά από διάρρηξη / ληστεία περιεχομένου
 • Ζημιές κλέπτη στο κτίριο
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων ως συνέπεια πυρκαγιάς, έκρηξης, πλημμύρας, καταιγίδας, θύελλας, διαρροής/θραύσης σωληνώσεων
 • Έξοδα αποκομιδής συντριμάτων, περιορισμού & ελαχιστοποίησης της ζημιάς
 • Αμοιβές αρχιτεκτόνων / μηχανικών / δημοσίων αρχών
 • Αλλοίωση εμπορευμάτων (από συνεχή διακοπή ρεύματος, πάνω από 12 ώρες)
 • Κάλυψη νεοαποκτηθέντων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
 • Απώλεια κερδών
 • Ληστεία ταμείου, κλοπή χρημάτων από χρηματοκιβώτιο, κλοπή χρημάτων κατά τη μεταφορά
 • Ζημιές ηλεκτρονικού εξοπλισμού από εσωτερικά / εξωτερικά αίτια
 • Κάλυψη πισίνας
 • Κάλυψη εκθέσεων / εκθεμάτων εντός της μονάδας
 • Κάλυψη μαντρότοιχων, κατασκευών στο ύπαιθρο - κιόσκια, πέργκολες, τέντες, πύλες, περιφράξεις, πεζούλια, δρόμοι, πεζοδρόμια, γήπεδα
 • Κάλυψη εξοπλισμού στο ύπαιθρο - ξαπλώστρες, ομπρέλες, τραπεζοκαθίσματα κ.λπ., επιγραφών, κεραιών, πινακίδων
 • Κάλυψη διαμορφώσεων κήπων - δέντρα (μόνο φωτιά)


Κάλυψη της ευθύνης σας απέναντι σε τρίτους (προαιρετική κάλυψη)

Το πρόγραμμα Hotel Insurance καλύπτει την ευθύνη σας απέναντι σε πελάτες, για ατυχήματα (σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές) που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο χώρο της επιχείρησής σας, από αμέλεια ή παραλείψεις δικές σας ή των προσώπων που έχετε στην υπηρεσία σας και σχετίζονται με τους χώρους λειτουργίας και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την κάλυψη της ευθύνης πάντα σε συνδυασμό με την κάλυψη της περιουσίας σας.
 • Ευθύνη έναντι πελατών και επισκεπτών από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της επιχείρησης
 • Ευθύνη εργοδότη έναντι των εργαζομένων της επιχείρησης
 • Τροφική δηλητηρίαση από την κατανάλωση τροφίμων ή ποτών που παρασκευάσθηκαν ή πωλήθηκαν από το μπαρ, εστιατόριο, ταβέρνα, κ.λπ. της επιχείρησης
 • Ευθύνη από τη λειτουργία ανελκυστήρων
 • Ευθύνη από φόρτωση / εκφόρτωση εντός των χώρων της ασφαλιζόμενης επιχείρησης
 • Ευθύνη από την πτώση φωτεινών επιγραφών / πινακίδων / κεραιών / ιστών
 • Ευθύνη από τη διοργάνωση εκδρομών, εκδηλώσεων σε εξωτερικούς χώρους
 • Ευθύνη από τη λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών
 • Ευθύνη από τη λειτουργία γυμναστηρίων / αθλητικών εγκαταστάσεων, spa, κέντρων αισθητικής
 • Ευθύνη από εργασίες ανακαίνισης / συντήρησης των ασφαλιζόμενων εγκαταστάσεων
 • Ευθύνη από ζημιές των βοηθητικών οχημάτων που κινούνται εντός της μονάδας και για τα οποία δεν επιβάλλεται άδεια κυκλοφορίας
 • Ευθύνη για απώλεια ή βλάβη συνεπεία κλοπής, προσωπικών ειδών των πελατών μετά από διάρρηξη
 • Ευθύνη από υλικές ζημιές σε οχήματα των πελατών / τρίτων σταθμευμένα στο parking
 • Ευθύνη από παρεχόμενες υπηρεσίες προστηθέντος ναυαγοσώστη
 • Ευθύνη για σωματικές βλάβες & υλικές ζημιές από πυρκαγιά / έκρηξη / βραχυκύκλωμα των ασφαλιζόμενων εγκαταστάσεων
Έχετε τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 3 σχέδια, με διαφορετικά όρια κάλυψης αστικής ευθύνης, ανάλογα με το βαθμό προστασίας που επιθυμείτε.

Web Content Viewer

Οικονομικά ασφάλιστρα

Το πρόγραμμα Hotel Insurance INTERAMERICAN έχει ιδιαίτερα οικονομικά και ανταγωνιστικά ασφάλιστρα. Το ασφάλιστρο υπολογίζεται εύκολα και απλά, ανάλογα με το ύψος της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησής σας, και ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων και τα όρια κάλυψης που επιλέγετε για την ασφάλιση της αστικής σας ευθύνης.

Παραδείγματα:

1. Ξενοδοχείο με 15 δωμάτια, με κάλυψη Περιουσίας και Αστικής Ευθύνης
 • Κτίριο: €1.500.000
 • Περιεχόμενο: €500.000
 • Αστική Ευθύνη: Σχέδιο 1
 • Ασφάλιστρο Περιουσίας (ετήσιο) = €1.940
 • Ασφάλιστρο Αστικής Ευθύνης (ετήσιο) = €180
 • Συνολικό ασφάλιστρο: €2.120
2. Ξενοδοχείο με 25 δωμάτια, μόνο με κάλυψη Περιουσίας
 • Κτίριο: €1.000.000
 • Περιεχόμενο: €200.000
 • Συνολικό ασφάλιστρο: €1.164

Hotel Insurance

Web Content Viewer

Γιατί να επιλέξετε το πρόγραμμα Hotel Insurance

 • Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την προστασία της περιουσίας σας και την κάλυψη της αστικής ευθύνης.
 • Είναι ιδιαίτερα οικονομικό, με πολύ ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.
 • Σας το προσφέρει η INTERAMERICAN σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και ανταποκρίνεται στις δικές σας ξεχωριστές ανάγκες.

Web Content Viewer

Web Content Viewer

${loading}