SEO Web Content Viewer

Web Content Viewer

Web Content Viewer

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

1. Υπεύθυνη επεξεργασίας:

Η εταιρία ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΕ θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση συστήματος βιντεοεπιτήρησης ως Υπεύθυνη επεξεργασίας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για κάθε σας απορία ή παράπονο αποστέλλοντας επιστολή στην διεύθυνση Λεωφόρο Ανδρέα Συγγρού αρ. 124-126- τκ. 11782, Αθήνα ή επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 210-9462000 ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο custserv@interamerican.gr

2. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:

Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η εταιρία ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

3. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν, από παράνομες πράξεις. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Θέλουμε να γνωρίζετε ότι οι εγκατεστημένες κάμερες εστιάζουν στο αγαθό που προστατεύουν δηλ στην ασφάλεια της περιουσίας μας και των ανθρώπων, για αυτό και έχουμε προχωρήσει σε περιορισμό του πεδίου εμβέλειας στον απολύτως απαραίτητο χώρο μπροστά από τα σημεία εισόδου και εξόδου, στο χώρο ταμείου/υποδοχής, στους διαδρόμους, αλλά και σε χώρους κρίσιμων εγκαταστάσεων μας (όπως ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, αποθήκες,computer room, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων κλπ όπου, κατ’ αρχήν στους χώρους αυτούς, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ένας επισκέπτης) χωρίς να γίνεται καταγραφή εικόνας προσώπων ή ήχου από παράπλευρους χώρους, εσωτερικούς ή εξωτερικούς. Οι κάμερες μας έτσι όπως είναι τοποθετημένες δεν ελέγχουν σε καμία περίπτωση την κίνηση των προσώπων σε παράπλευρους εξωτερικούς χώρους και δρόμους ούτε εσωτερικά σε χώρους εργασίας, αναψυχής ή τουαλέτες. Επιπλέον η εταιρία μας σε όλες τις εγκατεστημένες κάμερες κατά τη λήψη εικόνας εφαρμόζει μάσκες ιδιωτικότητας δηλ γίνεται σκιαγράφηση των προσώπων αλλά και παράπλευρων χώρων κίνησης (δρόμοι, περαστικοί κλπ). Η εταιρία μας εφαρμόζει όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για την επεξεργασία των δεδομένων βιντεοεπιτήρησης τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Πέραν όλων των προαναφερομένων πριν ένα πρόσωπο εισέλθει στην εμβέλεια του συστήματος βιντεοεπιτήρησης το ενημερώνουμε, με πρόσφορο, εμφανή και κατανοητό τρόπο, ότι πρόκειται να εισέλθει σε χώρο όπου βρίσκεται σε λειτουργία κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και παραθέτουμε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για τον σκοπό επεξεργασίας, τη φύση του συστήματος που χρησιμοποιείται, τον Υπεύθυνο επεξεργασίας. Όπου εσωτερικά υπάρχει κάμερα έχει τοποθετηθεί κατάλληλη ενημερωτική πινακίδα για το κοινό και τους εργαζομένους μας.

4. Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο εξουσιοδοτημένο προσωπικό, το δικό μας και της συνεργαζόμενης εταιρίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

5. Χρόνος τήρησης

Το καταγραφικό μας επεξεργάζεται και διατηρεί σκιαγραφημένες τις εικόνες που λαμβάνει από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης. Τα δεδομένα καταγραφής κλειστού κυκλώματος ασφαλείας (CCTV) διατηρούνται για 15 ημέρες, σύμφωνα με το νόμο, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:
  • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
  • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
  • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση dpo@interamerican.gr ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση της εταιρίας μας. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

7. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.