Web Content Viewer

Web Content Viewer

Web Content Viewer

Φύλακας Άγγελος

Η προστασία σας στις δύσκολες στιγμές

Με την πρόοδο της επιστήμης και την εξέλιξη της ιατρικής, πολλές σοβαρές ασθένειες είναι περισσότερο αντιμετωπίσιμες. Ωστόσο πέρα από το σημαντικό κόστος για τη θεραπεία, μια σοβαρή ασθένεια αλλάζει τη ζωή μας σε πολλά επίπεδα. Η διαχείριση μιας τέτοιας ασθένειας γίνεται πιο δύσκολη λόγω των αυξημένων οικονομικών υποχρεώσεων που αυτή δημιουργεί.

Η INTERAMERICAN είναι κοντά σας και σας ενισχύει στις δύσκολες αυτές στιγμές με το ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ. Το πρόγραμμα αυτό σας εξασφαλίζει άμεσα, με τη διαπίστωση μιας σοβαρής ασθένειας, το κεφάλαιο που έχετε επιλέξει, το οποίο μπορεί να είναι από €5.000 μέχρι και €45.000, σε περίπτωση που μια σοβαρή ασθένεια συμβεί σε εσάς.

Το κεφάλαιο καταβάλλεται άμεσα και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χρήματα αυτά όπως εσείς θέλετε. Ανεξάρτητα αν έχετε άλλη ασφαλιστική κάλυψη, δημόσια ή ιδιωτική, ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ αποτελεί μια πρόσθετη σημαντική οικονομική ενίσχυση, η οποία μπορεί να καλύψει σημαντικά έξοδα θεραπείας. Έτσι, ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ σας βοηθά να επικεντρωθείτε στην αποκατάσταση της υγείας σας και να περιορίσετε το άγχος για τα οικονομικά σας. Μπορείτε να αποκτήσετε το πρόγραμμα ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλο ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας.

Web Content Viewer


12 σοβαρές ασθένειες που καλύπτει ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ:

Κάθε κακόηθες νεόπλασμα που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη κυττάρων, καταστρέφει τους γύρω ιστούς και δίνει μεταστάσεις. Συμπεριλαμβάνεται η ασθένεια Hodgkin, η λευχαιμία, το κακόηθες μελάνωμα, καθώς και κάθε ανεγχείρητος κακοήθης όγκος του εγκεφάλου.
Πρόκειται για το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, από αιφνίδια θρόμβωση ή απόφραξη μιας στεφανιαίας αρτηρίας, η οποία προκαλεί νέκρωση της περιοχής του μυοκαρδίου που δέχεται το αίμα από την αποφραγμένη αρτηρία.
Κάθε εγκεφαλικό επεισόδιο, είτε ισχαιμικού είτε αιμορραγικού τύπου, μη τραυματικής αιτιολογίας, το οποίο προκαλεί παράλυση μιας τουλάχιστον μυϊκής ομάδας.
Μόνιμη και ολική απώλεια της όρασης και των δύο ματιών, συνεπεία ασθενείας.
Αορτοστεφανιαία παράκαμψη με χειρουργική επέμβαση με σκοπό την επαναιμάτωση του καρδιακού μυός (μυοκάρδιο) με χρήση μοσχεύματος ή μοσχευμάτων, λόγω ύπαρξης στένωσης ή απόφραξης των στεφανιαίων αρτηριών.
Όγκος εγκεφάλου ή νωτιαίου μυελού που δεν δίνει μεταστάσεις, δεν διηθεί τους γύρω ιστούς και δεν διαιρείται αλόγιστα, όμως επηρεάζει την λειτουργία του οργανισμού με τέτοιο τρόπο που απαιτείται η χειρουργική αφαίρεσή του.
Χρόνια εκφυλιστική διαταραχή του νευρικού συστήματος, που επηρεάζει κυρίως την κίνηση και οδηγεί σε κινητική αναπηρία.
Μόνιμη απώλεια της νεφρικής λειτουργίας σε τελικό στάδιο, που οδηγεί σε αύξηση της ουρίας και της κρεατινίνης και απαιτεί τακτική αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού του Ασφαλισμένου.
Χειρουργική επέμβαση μεταμόσχευσης ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα όργανα: Καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, μυελός των οστών.
Μόνιμη και ολική απώλεια χρήσης δύο ή περισσότερων άκρων, συνεπεία ασθενείας.
Μη αναστρέψιμη επιπλοκή παθήσεων του ήπατος, που χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη ανώμαλου ιστού και ανώμαλη λειτουργία του ήπατος.
Πάθηση του κεντρικού νευρικού συστήματος που χαρακτηρίζεται από καταστροφή του καλύμματος των νεύρων μέσα στον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό και προκαλεί παράλυση ενός τουλάχιστον άκρου.

Web Content Viewer

Πώς καταβάλλεται το ασφαλισμένο ποσό;

Σε περίπτωση που συμβεί κάποιο από τα παραπάνω περιστατικά, η Εταιρία καταβάλλει το ποσό που έχετε επιλέξει, σε δύο δόσεις, με τον ακόλουθο τρόπο:
  • 1η δόση: Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη στιγμή που θα παραλάβει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά καταβάλλει το 50% του ποσού.
  • 2η δόση: Ένα (1) μήνα μετά την πληρωμή της πρώτης δόσης, καταβάλλει το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού.

Web Content Viewer

Απλές διαδικασίες, προσιτό κόστος

Το πρόγραμμα έχει εξαιρετικά απλές διαδικασίες ασφάλισης και αποζημίωσης και μπορούν να το αποκτήσουν άτομα ηλικίας από 16 έως 60 ετών. Έχει ιδιαίτερα προσιτό κόστος.

Για παράδειγμα, για ένα άτομο ηλικίας 41-45 ετών που θα επιλέξει κεφάλαιο ύψους €20.000, το ασφάλιστρο του ΦΥΛΑΚΑ ΑΓΓΕΛΟΥ είναι €15 το μήνα.

Web Content Viewer

Επικοινωνήστε μαζί μας

Web Content Viewer

Web Content Viewer