SEO Web Content Viewer

Portlet Content
Ανακοινώσεις 16.09.2022

Πρόσκληση των μετόχων στην Ετήσια Γενική Τακτική Συνεύλευση

Πρόσκληση των μετόχων στην Ετήσια Γενική Τακτική Συνεύλευση

Κατόπιν της ματαίωσης λόγω έλλειψης απαρτίας της συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που είχε ορισθεί για την Παρασκευή 09/09/2022 ώρα 10.00 π.μ. , το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας "ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.", σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας καλεί τους μετόχους της σε Α΄ Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 124-126, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1. Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1-1-2021 έως 31-12-2021, μετά από ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την Εταιρική χρήση που έληξε την 31-12-2021.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευσης
5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
6. Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρίας
7. Νομική και Οικονομική κάλυψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Έγκριση του επιχειρηματικού πλάνου της Εταιρίας για τα έτη 2022-2024.
9. Έγκριση του επενδυτικού πλάνου της Εταιρίας για το 2022.
10. Καθορισμός και έγκριση αμοιβών και εξόδων κίνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Παροχή αδείας σε Συμβούλους για την ενέργεια κατ’ επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρίας και συμμετοχή τους στη Διοίκηση και Διεύθυνση ομοειδών Εταιριών.
12. Άλλα θέματα

Στη Συνέλευση αυτή, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι, κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους αυτή τουλάχιστον 5 (πέντε) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση στην Εταιρία καταθέτοντας και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αθήνα, 09 Σεπτεμβρίου 2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Web Content Viewer

Portlet Content
Complementary Content
${loading}