Κύριας Κατοικίας

SEO Web Content Viewer

Portlet Content
Κατοικία

Ασφάλεια Κύριας Κατοικίας

Το σπίτι μας είναι όλα όσα αγαπάμε, είναι το μέρος που έχουμε στεγάσει τα όνειρα μιας ολόκληρης ζωής. Είναι ο χώρος που επιστρέφουμε μετά από μία δύσκολη μέρα. Εκεί ξεκουραζόμαστε και περνάμε όμορφες οικογενειακές στιγμές. Αξίζει λοιπόν να προστατεύσουμε όλα όσα αγαπάμε.

Ενημερωθείτε σήμερα
family-time-2
oikogeneiakes-stigmes

Web Content Viewer

Portlet Content

Οι προτάσεις μας για εσάς

Σας προσφέρουμε 3 διαφορετικά προγράμματα για το κτίριο, το περιεχόμενο ή και τα δύο ανάλογα με την προστασία που επιθυμείτε.

Web Content Viewer

Portlet Content
Classic
Extra
Total
Πυρκαγιά

Καλύπτονται τα έξοδα για ζημιές που προέκυψαν από:

 • πυρκαγιά, δηλαδή ανάφλεξη (καύση που συνοδεύεται από φλόγα) ή αντικείμενο που πήρε φωτιά, ενώ δεν έπρεπε να πάρει, τυχαία και χωρίς δόλο (περιλαμβάνεται και η πυρκαγιά από δάσος)
 • πτώση κεραυνού
 • καπνό από πυρκαγιά

Συμπεριλαμβάνονται ζημιές σε εξωτερικά βοηθητικά κτίσματα που ανήκουν στην ασφαλισμένη κατοικία, όπως κολυμβητικές δεξαμενές μαζί με τον μηχανολογικό εξοπλισμό τους, κιόσκια, BBQ, τα οποία έχουν ανεγερθεί με νόμιμη άδεια (εφόσον απαιτείται).

Έκρηξη

Καλύπτονται τα έξοδα για τις ζημιές οι οποίες θα προκύψουν από έκρηξη λόγω ξαφνικής και βίαιης διαστολής αερίων:

 • λέβητα
 • καυστήρα κεντρικής θέρμανσης οποιασδήποτε μορφής καύσιμης ύλης
 • θερμοσίφωνα
 • εγκαταστάσεων εναλλακτικών πηγών ενέργειας (π.χ. συλλέκτες ηλιακής ενέργειας)
 • Συμπεριλαμβάνονται ζημιές σε εξωτερικά βοηθητικά κτίσματα που ανήκουν στην ασφαλισμένη κατοικία, όπως κολυμβητικές δεξαμενές μαζί με τον μηχανολογικό εξοπλισμό τους, κιόσκια, BBQ, τα οποία έχουν ανεγερθεί με νόμιμη άδεια (εφόσον απαιτείται).

  Διευκρινίζεται ότι, οι ζημιές που θα προκύψουν από την έκρηξη στο ίδιο το αντικείμενο, δηλαδή λέβητα, καυστήρα κεντρικής θέρμανσης, θερμοσίφωνα ή εγκαταστάσεις εναλλακτικών πηγών ενέργειας (π.χ. συλλέκτες ηλιακής ενέργειας) καλύπτονται μέχρι του υπό – ορίου, το οποίο αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο.

Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους, πτώση δένδρων, κλαδιών, στύλων

Καλύπτονται τα έξοδα για τις ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα, οι οποίες θα προκύψουν από:

 • Πρόσκρουση οχήματος στην ασφαλισμένη κατοικία ή/και στην περίφραξή της.
 • Πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων που θα πέσουν από αυτό.
 • Πτώση δένδρων, κλαδιών, στύλων. Περιλαμβάνεται το κόστος απομάκρυνσης.

Συμπεριλαμβάνονται ζημιές σε εξωτερικά βοηθητικά κτίσματα που ανήκουν στην ασφαλισμένη κατοικία, όπως κολυμβητικές δεξαμενές μαζί με τον μηχανολογικό εξοπλισμό τους, κιόσκια, BBQ, τα οποία έχουν ανεγερθεί με νόμιμη άδεια (εφόσον απαιτείται).

Τρομοκρατικές ενέργειες

Καλύπτονται τα έξοδα για τις ζημιές που θα προκύψουν από τρομοκρατικές ενέργειες.

Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες τρίτων

Καλύπτονται τα έξοδα για τις ζημιές που θα προκύψουν από:

 • Στάση, δηλαδή ομαδική και βίαιη, συνήθως ένοπλη, εκδήλωση που στρέφεται εναντίον μιας νόμιμης εξουσίας.
 • Απεργία, δηλαδή ομαδική αποχή εργαζομένων.
 • Ανταπεργία, δηλαδή κλείσιμο μιας επιχείρησης από τον εργοδότη για να καταστείλει απεργία των εργατών.
 • Οχλαγωγία, δηλαδή συγκέντρωση πλήθους που συμπεριφέρεται παράνομα και δεν ελέγχεται από τις Αρχές.
 • Πολιτική ταραχή, δηλαδή οργανωμένη αναστάτωση της δημόσιας τάξης που οφείλεται σε πολιτικά αίτια.
 • Κακόβουλη ενέργεια τρίτων, δηλαδή ενέργεια από πρόθεση οποιουδήποτε προσώπου είτε κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, πολιτικών ταραχών, διατάραξη της δημόσιας τάξης, είτε μεμονωμένα, με σκοπό το βανδαλισμό ή τη δολιοφθορά.

Έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού ζημιάς, έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά

Σε περίπτωση ζημιάς καλύπτονται τα έξοδα:

 • Πυρόσβεσης και περιορισμού πυρκαγιάς. Καλύπτονται επίσης και οι ζημιές που μπορεί να γίνουν στην προσπάθεια να περιοριστεί ή να αποτραπεί η επέκταση της πυρκαγιάς στην κατοικία.
 • Γενικής φύσεως που μπορεί να προκύψουν, όπως έξοδα καθαρισμού της κατοικίας, τεχνικής επισκευής, άντλησης υδάτων, κ.α.
 • Κατεδάφισης και αποκομιδής των ερειπίων μετά από ζημιά που καλύπτεται σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Κάλυψη αναλογίας κοινόχρηστων & βοηθητικών χώρων

Καλύπτονται τα έξοδα για την επισκευή ζημιών από αιτία που καλύπτεται σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σε:

 • Κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας (αναλογία).
 • Χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και αποθήκες που ανήκουν στο κτίριο και σχετίζονται με την ασφαλισμένη κατοικία.

Δαπάνες έκδοσης οικοδομικών αδειών

Η κάλυψη αυτή αφορά τον ιδιοκτήτη της ασφαλισμένης κατοικίας σε περίπτωση που αυτή έπαθε ζημιά από αιτία που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με αποτέλεσμα να καταστεί μη κατοικήσιμη.

Σε αυτή την περίπτωση, καλύπτονται τα έξοδα έκδοσης αδειών που αφορούν εργασίες πολιτικού μηχανικού για τις επισκευές της ασφαλισμένης κατοικίας από αιτία που καλύπτεται σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Δόση στεγαστικού δανείου

Η κάλυψη αυτή αφορά τον ιδιοκτήτη της ασφαλισμένης κατοικίας σε περίπτωση που αυτή έπαθε ζημιά από αιτία που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με αποτέλεσμα να καταστεί μη κατοικήσιμη.

Σε αυτή την περίπτωση, καλύπτονται οι δόσεις του στεγαστικού δανείου της ασφαλισμένης κατοικίας, μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς και για διάστημα το περισσότερο μέχρι 6 μήνες, και δεν περιλαμβάνονται οι επιβαρύνσεις λόγω καθυστερημένων καταβολών.

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία πυρκαγιάς & έκρηξης

Καλύπτονται τα έξοδα που προέρχονται άμεσα από την απόκρουση και ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων για υλικές ζημιές που θα προκύψουν από:

 • πυρκαγιά
 • έκρηξη

για τις οποίες θα ευθύνεται ο Ασφαλισμένος και όσοι συγκατοικούν αποδεδειγμένα με αυτόν, καθώς και τα πρόσωπα που υπάρχουν στην υπηρεσία του για τις οικιακές του ανάγκες.

Αστική ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη συνεπεία πυρκαγιάς & έκρηξης

Καλύπτονται τα έξοδα που προέρχονται άμεσα από την απόκρουση και ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων για υλικές ζημιές που θα προκύψουν από:

 • πυρκαγιά
 • έκρηξη

για τις οποίες θα ευθύνεται ο Ασφαλισμένος και όσοι συγκατοικούν αποδεδειγμένα με αυτόν, καθώς και τα πρόσωπα που υπάρχουν στην υπηρεσία του για τις οικιακές του ανάγκες.

Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση, παγετός

Καλύπτονται τα έξοδα για τις ζημιές που θα προκύψουν από:

 • πλημμύρα
 • καταιγίδα
 • θύελλα
 • χιονόπτωση (βάρος χιονιού)
 • χαλαζόπτωση
 • παγετό
 • και λοιπά ακραία καιρικά φαινόμενα

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση ενός ή περισσότερων φυσικών φαινομένων στην γεωγραφική περιοχή, κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου, όλες οι απώλειες ή ζημιές που θα συμβούν στα ασφαλισμένα αντικείμενα μέσα σε χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) συνεχόμενων ωρών, θεωρούνται και αναγνωρίζονται ως ένα συμβάν και ως μία μόνη ζημιά.

Διαρροή/ θραύση σωληνώσεων

Καλύπτονται τα έξοδα για τις ζημιές από διαρροή ή/και θραύση σωληνώσεων ή δεξαμενών:

 • ύδρευσης
 • θέρμανσης
 • ψύξης
 • αποχέτευσης

Καλύπτεται, επίσης, το κόστος εργασιών διερεύνησης της ζημιάς των σωληνώσεων και της αποκατάστασης των τμημάτων που έχουν υποστεί ζημιά, μέχρι το ποσό των €1.000 τον χρόνο.

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία καιρικών φαινομένων & διαρροής/ θραύσης σωληνώσεων

Καλύπτονται τα έξοδα που προέρχονται άμεσα από την απόκρουση και ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων για υλικές ζημιές που θα προκύψουν από:

 • πλημμύρα 
 • καταιγίδα 
 • θύελλα 
 • διαρροή σωληνώσεων - δεξαμενών ύδρευσης, θέρμανσης και αποχέτευσης

για τις οποίες θα ευθύνεται ο Ασφαλισμένος και όσοι συγκατοικούν αποδεδειγμένα με αυτόν, καθώς και τα πρόσωπα που υπάρχουν στην υπηρεσία του για τις οικιακές του ανάγκες.

Αστική ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη συνεπεία καιρικών φαινομένων & διαρροής/θραύσης σωληνώσεων

Καλύπτονται τα έξοδα που προέρχονται άμεσα από την απόκρουση και ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων για υλικές ζημιές που θα προκύψουν από:

 • πλημμύρα
 • καταιγίδα
 • θύελλα
 • διαρροή σωληνώσεων - δεξαμενών ύδρευσης, θέρμανσης και αποχέτευσης

για τις οποίες θα ευθύνεται ο Ασφαλισμένος και όσοι συγκατοικούν αποδεδειγμένα με αυτόν, καθώς και τα πρόσωπα που υπάρχουν στην υπηρεσία του για τις οικιακές του ανάγκες.

Θραύση τζαμιών/ καθρεπτών

Καλύπτονται ζημιές θραύσης από αιφνίδιο και τυχαίο γεγονός, σε σταθερά αναρτημένους εξωτερικούς/ εσωτερικούς υαλοπίνακες και καθρέπτες, που αποτελούν μέρος των ασφαλισμένων αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων των πλαισίων τους, εφόσον έχουν υποστεί ζημιά.

Επιπλέον, καλύπτονται τα έξοδα επανατοποθέτησής τους.

Ζημιές στο κτίριο από την προσπάθεια κλοπής/ ληστείας

Καλύπτονται τα έξοδα για τις ζημιές που θα προκληθούν στο κτίριο της ασφαλισμένης κατοικίας από τους διαρρήκτες στην προσπάθειά τους να το παραβιάσουν, ακόμα και αν δεν υπάρχει κάλυψη κτιρίου, σε περίπτωση:

 • Κλοπής, δηλαδή αφαίρεσης ασφαλισμένων αντικειμένων μετά από παραβίαση της κατοικίας με βίαια μέσα.
 • Ληστείας, δηλαδή αφαίρεσης ασφαλισμένων αντικειμένων με άσκηση ή απειλή άσκησης βίας, φυσικής ή ένοπλης.

Κλοπή μετά από διάρρηξη/ ληστεία περιεχομένου

Καλύπτεται η κλοπή των αντικειμένων του περιεχομένου της κατοικίας μετά από παραβίασή της με βίαια μέσα, σε περίπτωση διάρρηξης ή ακόμα και ληστείας, με άσκηση ή απειλή άσκησης βίας, φυσικής ή ένοπλης.

Επίσης, καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στο περιεχόμενο της κατοικίας από τους διαρρήκτες κατά τη διάρκεια της κλοπής μετά από διάρρηξη ή ληστεία, ακόμα και αν δεν κλαπούν αντικείμενα.

Στην κάλυψη περιλαμβάνεται και η κλοπή με χρήση κλειδιού που κλάπηκε ή αντιγράφηκε παράνομα (αντικλείδι), αν η ασφαλισμένη κατοικία:

 • Διαθέτει πόρτα ασφαλείας.
 • Προστατεύεται από ενεργό σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο (κατά το χρόνο διάρρηξης) με κέντρο λήψης σημάτων, το οποίο ενημερώθηκε αυτόματα και έχει καταγραφεί από αυτό η είσοδος του κλέφτη.

Κλοπή αντικειμένων μετά από διάρρηξη σε προσωρινή διαμονή

Καλύπτονται ζημιές από κλοπή των ασφαλισμένων αντικειμένων της οικοσκευής που έγινε με διάρρηξη σε χώρο που είχαν μεταφερθεί προσωρινά.

Κάλυψη έκτακτου περιεχομένου & δώρων

Καλύπτονται, με αυξημένο όριο, τα περιεχόμενα και τα δώρα που υπάρχουν μέσα στην κατοικία, για ζημιά από κίνδυνο που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στις πιο κάτω περιπτώσεις:

 • Γάμου ή βάφτισης, για δύο (2) μήνες πριν και δύο (2) μήνες μετά το γεγονός.
 • Σε περίοδο Χριστουγέννων, για δέκα (10) μέρες πριν και δέκα (10) μέρες μετά.

Δαπάνες μεταστέγασης

Καλύπτονται τα έξοδα που θα προκύψουν σε περίπτωση ζημιάς που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, για:

 • Μετεγκατάσταση και μεταφορά ολόκληρου ή μέρους του περιεχομένου σε άλλο χώρο όπου θα διαμείνει ο Ασφαλισμένος και η οικογένειά του προσωρινά.
 • Επανεγκατάσταση του περιεχομένου στην ασφαλισμένη κατοικία, αφού αποκατασταθεί η ζημιά.

Δαπάνες αποθήκευσης περιεχομένου μετά από ζημιά

Καλύπτονται τα έξοδα για την αποθήκευση του περιεχομένου της κατοικίας του Ασφαλισμένου, που θα προκύψουν σε περίπτωση ζημιάς, αν αυτή καταστεί μη κατοικήσιμη, μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς και όχι για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες.

Ασφάλιση σε νέα κατοικία

Καλύπτονται τα έξοδα για:

 • Μετεγκατάσταση και μεταφορά ολόκληρου ή μέρους του περιεχομένου σε άλλο χώρο όπου θα διαμείνει ο Ασφαλισμένος και η οικογένειά του προσωρινά.
 • Επανεγκατάσταση του περιεχομένου στην ασφαλισμένη κατοικία, αφού αποκατασταθεί η ζημιά.

Βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίου και αντίστοιχοι κίνδυνοι

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκύψουν στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ή στις εγκαταστάσεις εναλλακτικών πηγών ενέργειας που βρίσκονται στην ασφαλισμένη κατοικία από:

 • βραχυκύκλωμα
 • υπερφόρτωση ηλεκτρικού δικτύου
 • υπέρταση
 • σχηματισμό τόξου
 • διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος

Βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές και αντίστοιχοι κίνδυνοι

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκύψουν στις ηλεκτρικές και στις ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές από:

 • βραχυκύκλωμα
 • υπερφόρτωση ηλεκτρικού δικτύου
 • υπέρταση
 • σχηματισμό τόξου
 • διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος

Κάθε άλλο τυχαίο ζημιογόνο γεγονός

Καλύπτονται υλικές ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα που προκαλούνται από τυχαίο, αιφνίδιο και απρόβλεπτο γεγονός, διαφορετικό από τους κινδύνους που ήδη καλύπτονται και αναφέρονται στον Πίνακα Καλύψεων και Ορίων Ευθύνης Εταιρίας αυτού του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Ζημιές ηλεκτρονικών υπολογιστών & σχετικού εξοπλισμού

Καλύπτεται κάθε απρόβλεπτη, υλική και αιφνίδια ζημιά σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συναφείς εξοπλισμούς, που οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία.

Απώλεια ενοικίων

Η κάλυψη αυτή αφορά την ασφαλισμένη κατοικία που ενοικιάζεται από τον ιδιοκτήτη σε κάποιον τρίτο και η οποία έπαθε ζημιά, με αποτέλεσμα να καταστεί μη κατοικήσιμη από αιτία που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο ενοικιαστής καταγγείλει τη σύμβαση ενοικίασης, ο ιδιοκτήτης αποζημιώνεται για την απώλεια των ενοικίων. Η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση το ενοίκιο που είχε δηλωθεί στην Εφορία και καταβάλλεται για το διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι να αποκατασταθεί η ζημιά.

Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να ξεπεράσει τους δώδεκα (12) μήνες.

Πληρωμή ενοικίου

Καλύπτονται τα έξοδα του Ασφαλισμένου για τα ενοίκια που θα πρέπει να καταβάλει ενοικιάζοντας άλλη κατοικία αντίστοιχη της ασφαλισμένης, όταν η τελευταία έχει καταστεί μη κατοικήσιμη λόγω ζημιάς η οποία καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση το ενοίκιο που έχει δηλωθεί στην Εφορία και καταβάλλεται μέχρι να αποκατασταθεί η ζημιά και όχι για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες.

Δόση πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων

Καλύπτονται οι δόσεις πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων μετά από ζημιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, και κατέστησε την κατοικία μη κατοικήσιμη, μέχρι την αποκατάστασή της και για διάστημα όχι μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες. Στα ποσά των δόσεων δεν περιλαμβάνονται επιβαρύνσεις λόγω καθυστερημένων καταβολών.

Έξοδα οικογενειακού προϋπολογισμού

Καλύπτονται σε μηνιαία βάση, μέχρι ορισμένου ποσού, τα πάγια έξοδα της ασφαλισμένης κατοικίας, όπως λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, σταθερής τηλεφωνίας, ύδρευσης και κοινόχρηστα, στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Αν συμβεί ζημιά που έχει καταστήσει την κατοικία μη κατοικήσιμη και καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 • Αν ο Ασφαλισμένος ή ο/η σύζυγός του μείνουν άνεργοι λόγω ατυχήματος από καταστροφή του χώρου που εργάζονταν ως υπάλληλοι.

Τα έξοδα αυτά θα καλύπτονται μέχρι να αποκατασταθεί η ζημιά και για διάστημα όχι μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες.

Η αποζημίωση θα υπολογιστεί με βάση το μέσο όρο των παραπάνω εξόδων, με βάση τους αντίστοιχους λογαριασμούς του τελευταίου 12μηνου και στην περίπτωση αυτή θα καταβληθεί με την επίδειξη εγγράφων που αποδεικνύουν την εγγραφή τους στον ΟΑΕΔ.

Ψυχολογική στήριξη οικογένειας

Καλύπτονται, εκτός από τη ζημιά, και τα έξοδα αμοιβής ψυχολόγου/ παιδοψυχολόγου για τα μέλη της οικογένειας που μπορεί να χρειαστούν ψυχολογική υποστήριξη μετά από ολική ζημιά από καλυπτόμενο κίνδυνο ή ληστεία στην ασφαλισμένη κατοικία.

Ασφάλιση κατοικιδίων

Καταβάλλεται αποζημίωση σε περίπτωση που συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου το κατοικίδιο ζώο χάσει την ζωή του. Περιλαμβάνονται αμοιβή κτηνιάτρου και δαπάνες νοσηλείας σε περίπτωση τραυματισμού. Επίσης, καλύπτονται τα έξοδα φιλοξενίας σε ξενοδοχείο ζώων μέχρι και δεκαπέντε (15) μέρες μετά τη ζημιά που έχει καταστήσει την κατοικία σας μη κατοικήσιμη και καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Προσωπικό ατύχημα

Καλύπτεται ο Ασφαλισμένος, τα μέλη της οικογένειάς του, καθώς και λοιπά πρόσωπα, εφόσον όλοι οι παραπάνω συγκατοικούν μόνιμα με τον Ασφαλισμένο στην ασφαλισμένη κατοικία, για ατύχημα που τυχόν θα υποστεί ο Ασφαλισμένος ή τα λοιπά μέλη που συγκατοικούν, αποκλειστικά εντός της ασφαλισμένης κατοικίας και των κοινοχρήστων χώρων της και θα έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο ή τη μόνιμη ανικανότητα. Το ατύχημα πρέπει αποδεδειγμένα να αποτελεί την άμεση και αποκλειστική αιτία του θανάτου ή της ανικανότητας του παθόντος.

Γενική Αστική Ευθύνη

Καλύπτονται τα έξοδα που προέρχονται άμεσα από την απόκρουση και ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων για υλικές ζημιές ή/και σωματικές βλάβες που θα προκύψουν σε τρίτους για τις οποίες θα ευθύνεται ο Ασφαλισμένος και όσοι συγκατοικούν αποδεδειγμένα με αυτόν, καθώς και τα πρόσωπα που υπάρχουν στην υπηρεσία του για τις οικιακές του ανάγκες και συγκεκριμένα:

 • Από πράξεις ή παραλείψεις στην ιδιωτική του ζωή
 • Κατά τη μετακίνησή του
 • Ως ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής της ασφαλισμένης κατοικίας
 • Ως ιδιοκτήτης κατοικίδιων ζώων
 • Κατά την ερασιτεχνική συμμετοχή του σε αθλήματα

Σεισμός (προαιρετικά)

Καλύπτονται τα έξοδα για τις ζημιές που θα προκύψουν:

 • άμεσα από σεισμό
 • έμμεσα από σεισμό, όπως από πυρκαγιά, καθίζηση του εδάφους, κατολίσθηση και παλιρροϊκό κύμα (τσουνάμι)

Καθίζηση/ ύψωση/ κατολίσθηση εδάφους (προαιρετικά)

Καλύπτονται τα έξοδα για τις ζημιές που θα προκύψουν στα ασφαλισμένα αντικείμενα, αμέσως προερχόμενες από αιφνίδια καθίζηση ή ύψωση ή κατολίσθηση του εδάφους.

Web Content Viewer

Portlet Content
Ολοκληρωμένες λύσεις

…με περισσότερη οικονομία

Επιλέγοντας το πρόγραμμα που σας εξυπηρετεί και το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο που επιθυμείτε, μπορείτε να διαμορφώσετε τα ασφάλιστρα, σύμφωνα με τις ανάγκες που ταιριάζουν σε εσάς και στην κατοικία σας.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να δηλώσετε τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας και να επιλέξετε το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, μέσα από ένα προτεινόμενο εύρος αξιών, ανά τετραγωνικό:

Κτίριο €1.100/τ.μ. - €1.800/τ.μ.

Περιεχόμενο €200/τ.μ. - 600/τ.μ.

a-house-made-from-wood-blocks

Web Content Viewer

Portlet Content

… με περισσότερη ευελιξία

Mπορείτε να επιλέξετε εσείς το ύψος της συμμετοχής σας (απαλλασσόμενο ποσό), δηλαδή του ποσού της ζημιάς που πληρώνετε οι ίδιοι και να μειώσετε με αυτόν τον τρόπο τα ασφάλιστρά σας.

 • Χωρίς απαλλαγή: Καμία δική σας συμμετοχή σε περίπτωση ζημιάς.
 • Απαλλαγή €400: €400 δική σας συμμετοχή για κάθε ζημιά.
 • Απαλλαγή σεισμού: Μπορείτε να επιλέξετε το ύψος της δικής σας συμμετοχής, 2% ή 4% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.
girl-playing-with-wood-blocks

Web Content Viewer

Portlet Content

Η συναισθηματική αξία του σπιτιού σας είναι ανεκτίμητη

Web Content Viewer

Portlet Content
Προστάτευσε ό,τι σε προστατεύει I Ασφάλιση κατοικίας Interamerican Home

Web Content Viewer

Portlet Content
Κατοικία

Web Content Viewer

Portlet Content

Όροι συμβολαίου & Χρήσιμα έγγραφα

Web Content Viewer

Portlet Content

Από το blog μας

Web Content Viewer

Portlet Content
Complementary Content
${loading}