SEO Web Content Viewer

Portlet Content
Επένδυση & Αποταμίευση

Αμοιβαία Κεφάλαια

Η επένδυση στα Αμοιβαία Κεφάλαια Interamerican σας δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσετε όλα τα πλεονεκτήματα των μορφών επένδυσης της αγοράς (ομόλογα, μετοχές, καταθέσεις) ελαχιστοποιώντας τα μειονεκτήματά τους, χάρη στην πληθώρα των επενδυτικών επιλογών και τη συνετή και επαγγελματική διαχείριση των χρημάτων σας.

Ενημερωθείτε σήμερα
Αμοιβαία Κεφάλαια

Web Content Viewer

Portlet Content

Επιλογές Αμοιβαίων Κεφαλαίων που προσφέρει η Interamerican:

Παρακάτω θα βρείτε όλες τις επιλογές Αμοιβαίων Κεφαλαίων που προσφέρει η Interamerican και επιπλέον για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο:

 • Τη Συνοπτική Εικόνα (Fact Sheet), δηλ. ένα προϊοντικό μονοσέλιδο που περιέχει κρίσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπως π.χ. αποδόσεις έτους, 3ετίας και 5ετίας και σύγκριση των αποδόσεων με αυτές του δείκτη αναφοράς, σύνθεση ανά κλάδο ή γεωγραφική περιοχή κλπ. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους επενδυτές να λάβουν μια τεκμηριωμένη απόφαση.
 • Το έντυπο με τις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (Key Investor Information Document) που περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι πληροφορίες που περιέχει προβλέπονται βάσει του Νόμου 4099/2012 και έχει στόχο την κατανόηση της φύσης και του επενδυτικού ρίσκου του συγκεκριμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Web Content Viewer

Portlet Content

Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων

Web Content Viewer

Portlet Content
Fact Sheet
KIIDs
Interamerican Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού

Web Content Viewer

Portlet Content

Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια

Web Content Viewer

Portlet Content
Fact Sheet
KIIDs
Interamerican Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού

Interamerican Δολαρίου (USD) Ομολογιακό

Interamerican (LF) Income Plus (EUR)

Interamerican (LF) Absolute Return

Interamerican (LF) Global Bond

Web Content Viewer

Portlet Content

Μικτά - Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Web Content Viewer

Portlet Content
Fact Sheet
KIIDs
INTERAMERICAN (LF) FοF Global Megatrends

INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού

INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό

INTERAMERICAN (LF) Funds of Funds - Balanced Blend Global

INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund

INTERAMERICAN (LF) Fund of Funds - ESG Focus

INTERAMERICAN (LF) Fund Of Funds Global Emerging Markets

INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού

INTERAMERICAN (LF) Fund of Funds Global Low

INTERAMERICAN (LF) Fund of Funds Equity Blend

Web Content Viewer

Portlet Content

Κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων

 • Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων

  Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων είναι ιδανική επιλογή για επενδύσεις χαμηλού ρίσκου ή βραχυπρόθεσμου ορίζοντα, επιδιώκοντας την επίτευξη ανταγωνιστικών αποδόσεων σε σύγκριση με τους λογαριασμούς καταθέσεων, με μηδαμινό επενδυτικό κίνδυνο.

 • Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια

  Τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια προσφέρουν τη δυνατότητα υψηλότερων αποδόσεων από τις παραδοσιακές τοποθετήσεις στο χώρο των επιτοκίων, με σχετικά ελεγχόμενο επίπεδο επενδυτικού κινδύνου.

 • Μικτά & Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

  Τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια προσφέρουν τη δυνατότητα επίτευξης υψηλών αποδόσεων σε βάθος χρόνου, με ταυτόχρονη μείωση του επενδυτικού κινδύνου σε σχέση με τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια. Επίσης, πετυχαίνουν ικανοποιητική διασπορά με μία τοποθέτηση. Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια είναι κατάλληλα για επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση των χρημάτων τους, μέσω των υπεραξιών και των μερισματικών αποδόσεων και να αναλάβουν αντίστοιχα υψηλό επενδυτικό κίνδυνο.

 • Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια

  Τα Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια INTERAMERICAN απευθύνονται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι οποίοι επιθυμούν κέρδη μέσω της συμμετοχής τους σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως ομολογιών και δευτερευόντως μετοχών, μέσων χρηματαγοράς και παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων κυρίως σε χώρες εκτός Ελλάδας, αποδεχόμενοι να αναλάβουν υψηλό επενδυτικό κίνδυνο. Τα Σύνθετα Α/Κ έχουν σαφή επενδυτική πολιτική και σενάρια αποδόσεων βάσει ενός μαθηματικού τύπου.

Web Content Viewer

Portlet Content
Αποταμίευση και Επένδυση

Web Content Viewer

Portlet Content

Γιατί να επενδύω σε Αμοιβαία Κεφάλαια;

Πέρα από τη δυνατότητα επίτευξης υψηλών αποδόσεων σε βάθος χρόνου, οι επενδύσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια παρουσιάζουν μια σειρά μοναδικών πλεονεκτημάτων τα οποία τις καθιστούν ως μια από τις πλέον δημοφιλείς επιλογές για το ευρύ επενδυτικό κοινό:
Εύκολη πρόσβαση στις ευκαιρίες κερδών των παγκόσμιων αγορών:
Τα Αμοιβαία Κεφάλαια παρέχουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να επενδύσουν σε οποιαδήποτε αγορά στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, σε τοποθετήσεις χαμηλού ή υψηλού ρίσκου.
Μειωμένος επενδυτικός κίνδυνος λόγω διασποράς:
Στα Αμοιβαία Κεφάλαια, τα χρήματα των επενδυτών τοποθετούνται σε πολλά και διαφορετικά είδη αξιογράφων, τα οποία παρουσιάζουν και διαφορετικά μεταξύ τους ποιοτικά χαρακτηριστικά. Με τον τρόπο αυτό, μειώνονται οι διακυμάνσεις και συνεπώς ελαχιστοποιείται ο επενδυτικός κίνδυνος.
Επαγγελματική διαχείριση:
Η αξιολόγηση των πολυπληθών εναλλακτικών επενδυτικών ευκαιριών αποτελεί αναμφίβολα ένα δύσκολο έργο για το μέσο επενδυτή. Οι Εταιρίες Διαχειρίσεως διαθέτουν επιτελεία από καταξιωμένα στελέχη του χώρου, με υψηλή κατάρτιση και εμπειρία, καθώς και τις απαραίτητες υποδομές , ώστε να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις εξελίξεις και τις επενδυτικές ευκαιρίες, τόσο στην Ελληνική, όσο και στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου.
Μικρό κεφάλαιο για επένδυση:
Η απόδοση που επιτυγχάνει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ίδια για όλους τους μεριδιούχους του, ανεξάρτητα από το ποσό το οποίο αυτοί έχουν επενδύσει. Για το λόγο αυτό τα Αμοιβαία Κεφάλαια έχουν χαρακτηρισθεί διεθνώς , ως ο πλέον ''δημοκρατικός'' θεσμός στον χώρο των επενδύσεων. Επιπλέον, τα Αμοιβαία Κεφάλαια παρέχουν τη δυνατότητα στον επενδυτή να συμμετάσχει σε ένα διαφοροποιημένο (με επαρκή διασπορά και κατ' επέκταση μειωμένο επενδυτικό κίνδυνο) χαρτοφυλάκιο με ένα σχετικά μικρό κεφάλαιο. Στην περίπτωση που επέλεγε να επενδύσει μεμονωμένα, τότε η επίτευξη διασποράς στο χαρτοφυλάκιό του, θα απαιτούσε αγορά πολλών διαφορετικών τίτλων και συνεπώς σημαντικό ύψος κεφαλαίων.

Ποια είναι η διαδικασία επένδυσης στα Αμοιβαία Κεφάλαια Interamerican;

Στην INTERAMERICAN έχουμε την δυνατότητα να σχεδιάσουμε μαζί σας μια ολοκληρωμένη επενδυτική πρόταση, ακριβώς στα δικά σας μέτρα. Η διαδικασία την οποία ακολουθούμε συνοψίζεται στα παρακάτω βήματα:
Βήμα 1°: Καθορισμός Επενδυτικού Προφίλ.
Ο Ασφαλιστικός σας Σύμβουλος, όπως προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο και με βάση τις οδηγίες από την Τράπεζα της Ελλάδος, θα καταγράψει συγκεκριμένες πληροφορίες στο ειδικό «ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΛΑΤΗ». Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τις ασφαλιστικές ανάγκες σας, τις οικονομικές σας δυνατότητες καθώς και το επενδυτικό σας προφίλ, έτσι ώστε ο σύμβουλος να μπορεί να προτείνει λύσεις κατάλληλες για εσάς. Οι πληροφορίες αυτές είναι εμπιστευτικές.
Βήμα 2°: Δημιουργία Προσωπικού Χαρτοφυλακίου.
Στη συνέχεια, ο Ασφαλιστικός σας Σύμβουλος, με βάση το επενδυτικό σας προφίλ που θα προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, θα προετοιμάσει μια ολοκληρωμένη πρόταση η οποία θα ταιριάζει στις προσωπικές σας ανάγκες και στόχους. Η συγκεκριμένη μελέτη θα προτείνει τα κατάλληλα για εσάς επενδυτικά προϊόντα, με σκοπό την διαμόρφωση της ιδανικής επενδυτικής στρατηγικής για εσάς.
Βήμα 3°: Διαδικασία Συμμετοχής.
Έχοντας καταλήξει στο προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο, ο Συνεργάτης μας θα σας βοηθήσει να ολοκληρώσετε την διαδικασία συμμετοχής στα αντίστοιχα επενδυτικά προϊόντα.
Βήμα 4°: Τακτικός Έλεγχος και Αναθεώρηση.
Ο Συνεργάτης μας θα βρίσκετε κάθε στιγμή δίπλα σας. Θα σας ενημερώνει τόσο για την πορεία και τις προοπτικές των αγορών, όσο και για την επένδυσή σας και θα απαντά σε όποιες ερωτήσεις υπάρξουν ή όποιες διευκρινίσεις χρειαστούν. Από κοινού μπορείτε να επανεξετάσετε πιθανές βελτιώσεις ή προσαρμογές στο χαρτοφυλάκιό σας, λόγω της πορείας των αγορών ή διαφοροποίησης των δικών σας αναγκών, όπως αυτές αλλάζουν και διαμορφώνονται σε κάθε στάδιο της ζωής σας. Επιπλέον, μέσω της υπηρεσίας my interamerican, μπορείτε να είστε πάντα ενήμεροι και με κάθε λεπτομέρεια για την πορεία των χρημάτων σας.

Ποια είναι τα Θεσμικά Όργανα Αμοιβαίων Κεφαλαίων;

Οι Εταιρίες Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.), συγκαταλέγονται στους Θεσμικούς Επενδυτές, καθώς ως μοναδικό σκοπό έχουν να επενδύουν συλλογικά σε κινητές αξίες, κεφάλαια που συγκεντρώνουν από το επενδυτικό κοινό. Στην Ελλάδα, οι δραστηριότητες των Θεσμικών Επενδυτών και στη συγκεκριμένη περίπτωση των Α.Ε.Δ.Α.Κ., υπόκεινται σε έλεγχο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι ελληνικές Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων συμμετέχουν στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είναι η εποπτική αρχή των Ανώνυμων Εταιριών Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) και των Ανώνυμων Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.). Το συγκεκριμένο όργανο υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, χορηγεί την άδεια λειτουργίας στις Α.Ε.Δ.Α.Κ. και ελέγχει τη λειτουργία τους. Επιπλέον, δέχεται και ερευνά τα παράπονα και καταγγελίες των πολιτών σε ό,τι αφορά τα Αμοιβαία Κεφάλαια και τις Α.Ε.Ε.Χ.
Ένωση Θεσμικών Επενδυτών:
Η "'Ενωση Ελληνικών Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Εταιριών Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων", ή αλλιώς "Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.)", είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρία στην οποία συμμετέχουν όλες οι ελληνικές Α.Ε.Ε.Χ. και Α.Ε.Δ.Α.Κ.. Η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών συντονίζει το έργο των μελών της, συνεργάζεται με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προωθεί θέματα που έχουν σχέση με τη νομοθεσία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των Α.Ε.Ε.Χ. και φροντίζει για την εκπαίδευση των μελών της και την αναβάθμιση των δικτύων. Τέλος, λαμβάνει μέτρα σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιγοράς για την προστασία και την ενημέρωση των επενδυτών.

Complementary Content
${loading}