Υποβολή Παραπόνων

SEO Web Content Viewer

Portlet Content

Υποβολή Παραπόνων

Υποβολή Παραπόνων

Web Content Viewer

Portlet Content

Υποβολή Παραπόνων

Η ανταπόκριση στις παρατηρήσεις και τα παράπονα που μπορεί να προκύψουν από τη συνεργασία μας, αποτελούν βασική προτεραιότητα για εμάς. Στην ενότητα αυτή, μπορείτε να υποβάλετε το παράπονό σας σχετικά με το συμβόλαιό σας ή τις ασφαλιστικές υπηρεσίες που σας παρέχονται. Με αυτόν τον τρόπο, μας βοηθάτε να βελτιωνόμαστε και να γινόμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί στην εξυπηρέτηση που σας προσφέρουμε.

Web Content Viewer

Portlet Content

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων

Επιλέξτε την κατηγορία για την οποία θέλετε να μας στείλετε online το παράπονό σας και συμπληρώστε τα στοιχεία που θα βρείτε εκεί.

Web Content Viewer

Portlet Content

Τι θεωρείται παράπονο;

Παράπονο θεωρείται η εκδήλωση δυσαρέσκειας από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οποία σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχονται, με οποιονδήποτε τρόπο, π.χ. συμβαλλόμενος/λήπτης της ασφάλισης, ασφαλισμένος, δικαιούχος ασφαλίσματος, ζημιωθείς τρίτος στις ασφαλίσεις κατά ζημιών. Παράπονα δε θεωρούνται, σύμφωνα με το νόμο, οι αναγγελίες ασφαλιστικών απαιτήσεων, οι αιτήσεις αποζημίωσης καθώς και αιτήματα που σχετίζονται με το συμβόλαιό σας και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων για αυτό.

Με ποιους εναλλακτικούς τρόπους μπορώ να υποβάλλω το παράπονό μου;

Εναλλακτικά, μπορείτε να μας στείλετε το παράπονό σας μέσω:

  • Εmail: complaintservice@interamerican.gr
  • Fax: 210 946 1034
  • Ταχυδρομείου προς την Εξυπηρέτηση Πελατών Interamerican, Λ. Συγγρού 124 -126, 17680, Αθήνα.

Σε κάθε περίπτωση, θα χρειαστεί να αναφέρετε τα παρακάτω στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμo
  • Όνομα πατρός
  • Ημερομηνία γέννησης
  • Αριθμός συμβολαίου (ή αίτησης, αν δεν υπάρχει συμβόλαιο ή αριθμός κυκλοφορίας, σε περίπτωση ασφάλισης αυτοκινήτου)
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Σχέση με το συμβόλαιο (ασφαλιζόμενος, καλυπτόμενο μέλος, υποψήφιος πελάτης, κ.λπ.)

Μόλις παραλάβουμε το παράπονό σας, θα σας στείλουμε έγγραφη σχετική επιβεβαίωση.

Ποια είναι η διαδικασία διαχείρισης παραπόνων;

Μόλις λάβουμε το παράπονό σας, το Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων θα καταγράψει το αίτημά σας και θα δημιουργήσει ηλεκτρονικό φάκελο. Για τη διαχείρισή του, θα λάβει κάθε σχετική πληροφορία από τις αρμόδιες Διευθύνσεις / Τμήματα της Εταιρίας. Στη συνέχεια, θα απαντήσει στο παράπονό σας, το αργότερο μέσα σε πενήντα (50) ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία υποβολής του. Σε περίπτωση που η Εταιρία καθυστερήσει να απαντήσει μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, θα αιτιολογήσει ειδικά και εγγράφως την καθυστέρηση. Παράλληλα, θα σας γνωστοποιήσει το χρόνο που πιθανολογείται να ολοκληρωθεί η διερεύνηση του παραπόνου, καθώς και το πότε θα λάβετε την απάντηση.

Τη διαδικασία διαχείρισης των παραπόνων που υποβάλλονται συντονίζει και παρακολουθεί η κ. Μαρία Φουντή, με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Σε ποιες αρχές μπορώ να απευθυνθώ;

Παράλληλα με την υποβολή του παραπόνου ή σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση της Εταιρίας, μπορείτε να απευθυνθείτε:

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή»

Πότε γίνεται η παραγραφή αξιώσεων ενώπιον της Δικαιοσύνης;

Οποιαδήποτε αξίωση κατά της Εταιρίας παραγράφεται αφού περάσει το χρονικό διάστημα που ορίζει η νομοθεσία για κάθε περίπτωση. Η υποβολή παραπόνου στην Εταιρία δε διακόπτει την παραπάνω παραγραφή.

Complementary Content
${loading}