Τουριστικών Μονάδων Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. - Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.

SEO Web Content Viewer

Portlet Content
Τουριστικός Τομέας

Ασφάλιση Τουριστικών Μονάδων Μελών Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. / Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.

Η Interamerican, επεκτείνοντας τη συνεργασία της με την Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. καλύπτει τα μέλη της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε., με το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Επαγγελματικής Στέγης Τουριστικών Μονάδων, εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και αξιοπιστία. Περιλαμβάνει το συνδυασμό των Προγραμμάτων Interamerican Business και των Προγραμμάτων Αστικής Ευθύνης Τουριστικών Μονάδων.

Ενημερωθείτε σήμερα
touristikes-monades-bg
touristikes-monades

Web Content Viewer

Portlet Content

Οι προτάσεις μας για εσάς

Τα προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Μονάδων - Π.ΟΜ.ΙΔ.Α./ Σ.Ε.Τ.Κ.Ε εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία Προγραμμάτων Ασφάλισης Επιχειρήσεων "Interamerican Business" και είναι ιδανικά για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, μέχρι 600 τ.μ. Απευθύνονται στους επαγγελματίες που θέλουν να διασφαλίσουν το εισόδημα της οικογένειάς τους, συνδυάζοντας την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών με τα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.

Αποκτώντας και την κάλυψη Αστικής Ευθύνης κερδίζετε 15% έκπτωση στα ασφάλιστρά σας για το Interamerican Business.

Web Content Viewer

Portlet Content

Καλύψεις προγραμμάτων Interamerican Business

Web Content Viewer

Portlet Content
Classic
Extra
Total
Πυρκαγιά

Ζημιές από πυρκαγιά από οποιαδήποτε αιτία.

Πρόσκρουση

Πρόσκρουση οχήματος, πτώση δέντρων, κλαδιών ή στύλων, πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων που θα πέσουν από αυτό.

Ζημιές από έκρηξη

Ζημιές από έκρηξη.

Πράξεις βίας

Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες τρίτων & τρομοκρατικές ενέργειες.

Καιρικά φαινόμενα

Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση, παγετός και λοιπά καιρικά φαινόμενα.

Διαρροή Σωληνώσεων

Διαρροή ή/και θραύση σωληνώσεων, θέρμανσης, ψύξης, αποχέτευσης και αυτόματης εγκατάστασης κατάσβεσης πυρκαγιάς (sprinklers) εργασιών διερεύνησης της ζημιά και αποκατάστασης.

Καταστολή ζημιάς - Καθαρισμός - Έκδοση Αδειών & Αμοιβές Μηχανικών

Έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού της ζημιάς, άντλησης υδάτων, καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων. Επιπλέον, δαπάνες έκδοσης οικοδομικών υλικών και αμοιβές μηχανικών.

Τζάμια και καθρέπτες

Θραύση τζαμιών και σταθερά αναρτημένων καθρεπτών έξοδα τοποθέτησης.

Ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις

Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου, βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών επιχείρησης.

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Ζημιές ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως ηλεκτρονικών υπολογιστών, ταμειακών μηχανών, ηλεκτρονικών μηχανών ζύγισης, κ.λπ.

Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία

Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία περιεχομένου (εμπορευμάτων ή/και εξοπλισμού) της επιχείρησης, ζημιές στο περιεχόμενο ή/και στο κτίριο από την προσπάθεια κλοπής ή ληστείας. Επιπλέον καλύπτεται ληστεία ταμείου, διάρρηξη/ ληστεία περιεχομένου χρηματοκιβωτίου, καθώς και ληστεία κατά τη μεταφορά χρημάτων.

Ευθύνες προς επισκέπτες, γείτονες, και ιδιοκτήτη

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων, για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες από τη λειτουργία του επαγγελματικού χώρου, καθώς επίσης από πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα και διαρροή σωληνώσεων. Αστική ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη του κτιρίου για υλικές ζημιές.

Μεταφορά εμπορευμάτων επιχείρησης

Ζημιές στα εμπορεύματα κατά τη μεταφορά και παραμονή τους σε χώρο επίσημης έκθεσης, εκτός επιχείρησης.

Δαπάνες μεταστέγασης, αποθήκευσης & φύλαξης μετά από καλυπτόμενη ζημιάς

Δαπάνες μεταστέγασης, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και φύλαξης εμπορευμάτων και εξοπλισμού σε άλλο χώρο, εάν η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω καλυπτόμενης ζημιάς.

Προσωπικό Ατύχημα ασφαλισμένου & υπαλλήλων επιχείρησης

Θάνατος από ατύχημα, Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, Μόνιμη Μερική Ανικανότητα, δαπάνες αποκατάστασης υγείας ασφαλισμένου επιχειρηματία και υπαλλήλων συνέπεια ατυχήματος. Καλύπτονται και οι δαπάνες προσωρινής αντικατάστασης υπαλλήλου συνέπεια ατυχήματος.

Δόσεις Δανείων

Καλύπτονται οι δόσεις των επαγγελματικών δανείων μέχρι και 6 μήνες μετά την καλυπτόμενη ζημιά.

Διακοπή λειτουργίας επιχείρησης ή απώλεια ενοικίων

Παρέχεται είτε ημερήσιο επίδομα για την κάλυψη των πάγιων εξόδων της επιχείρησης (όπως ενοίκιο, λογαριασμοί ΔΕΗ, σταθερής τηλεφωνίας και ύδρευσης) μετά από καλυπτόμενη ζημιά είτε η απώλεια ενοικίων έως 12 μήνες μετά τη ζημιά.

Επέκταση κάλυψης Διακοπής Λειτουργίας Επιχείρησης λόγω παράπλευρων ζημιών

Παρέχεται, ημερήσιο επίδομα, σε περίπτωση φυσικής καταστροφής από πυρκαγιά, πλημμύρα ή σεισμό στην περιοχή λειτουργίας της επιχείρησης, χωρίς υλική ζημιά στην ίδια την επιχείρηση ή/και καταστροφής από πυρκαγιά ή σεισμό της μόνιμης κατοικίας του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης.

Εμπιστοσύνη υπαλλήλων

Καλύπτονται χρηματικές απώλειες που μπορεί να προξενήσουν με δόλο, οι υπάλληλοι της επιχείρησης.

Νομική υποστήριξη

Καλύπτονται έξοδα για νομική υποστήριξη.

Σεισμός (προαιρετική κάλυψη)

Ζημιές από σεισμό, κατολίσθηση, καθίζηση και τσουνάμι συνέπεια σεισμού.

Web Content Viewer

Portlet Content

Αστική Ευθύνη Τουριστικών Μονάδων

Μπορείτε να συνδυάσετε το πρόγραμμα Interamerican Business με ένα από τα προγράμματα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Τουριστικών Μονάδων, τα οποία απευθύνονται ειδικά σε ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων ή/και ξενοδοχειακών μονάδων.

Τα προγράμματα καλύπτουν την ευθύνη για αποζημιώσεις που διεκδικούν οι πελάτες, για ατυχήματα, που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στον χώρο της επιχείρησης, από αμέλεια ή παραλείψεις των ιδιοκτητών ή των προσώπων που έχουν στην υπηρεσία τους.

Web Content Viewer

Portlet Content

Καλύψεις Αστικής Ευθύνης Τουριστικών Μονάδων

Web Content Viewer

Portlet Content
Extra
Total
Αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες & υλικές ζημιές) έναντι πελατών και επισκεπτών από τη λειτουργία των χώρων της επιχείρησης

Ευθύνη για σωματικές βλάβες & υλικές ζημιές από πυρκαγιά / έκρηξη / βραχυκύκλωμα

Ευθύνη από τη λειτουργία ανελκυστήρων

Ευθύνη από εργασίες ανακαίνισης / συντήρησης των εγκαταστάσεων

Τροφική δηλητηρίαση από την κατανάλωση τροφίμων ή ποτών που παρασκευάσθηκαν ή πωλήθηκαν από το μπαρ,ταβέρνα, κλπ. της επιχείρησης

Ευθύνη από πτώση φωτεινών επιγραφών και / ή πινακίδων τοποθετημένων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης

Ευθύνη από φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων εντός των χώρων της επιχείρησης

Ευθύνη εργοδότη

Ευθύνη από τη λειτουργία της πισίνας

Ευθύνη από τη λειτουργία γυμναστηρίων αθλητικών εγκαταστάσεων, spa - λουτρών, κέντρων αισθητικής (προσώπου ή σώματος)

Ευθύνη για απώλεια ή βλάβη συνεπεία κλοπής, προσωπικών ειδών των πελατών μετά από διάρρηξη (παρέχεται μόνο σε ξενοδοχειακές μονάδες)

Ευθύνη από παρεχόμενες υπηρεσίες προστηθέντος ναυαγοσώστη (για πισίνα)

Web Content Viewer

Portlet Content
Τουριστικός Τομέας

Web Content Viewer

Portlet Content

Από το blog μας

Web Content Viewer

Portlet Content
Complementary Content
${loading}