Web Content Viewer

Καριέρα

SEO Web Content Viewer


Web Content Viewer

Web Content Viewer

Στην INTERAMERICAN μπορείς


Να είσαι μέλος σε ομάδες που καινοτομούν

Από την εξεύρεση λύσεων για τις σημαντικές κοινωνικές ανάγκες, μέχρι τις απλές υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα των πελατών μας, κάθε στρατηγική γίνεται έργο από εμπνευσμένες ομάδες, που χρησιμοποιούν στο έπακρο δεδομένα, δημιουργικότητα και τεχνολογία.

Στις ομάδες της INTERAMERICAN δεν είμαστε μόνο οικονομολόγοι και αναλογιστές. Οπωσδήποτε είμαστε και αυτοί, αλλά και software engineers, data analysts, marketers, innovation experts, agile coaches, γιατροί, νοσηλευτές, μπαμπάδες και μαμάδες, αθλητές, λάτρεις της τέχνης, tech freaks, μουσικοί και τόσα ακόμα!

Web Content Viewer

Γνωρίστε τις ομάδες μας

Στην INTERAMERICAN έχουμε μια καινοτόμο δομή και οργάνωση. Ενδεικτικά, μπορείς να εργαστείς στις Ομάδες Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Προϊόντων, στις Ομάδες Ενδυνάμωσης του οργανισμού, στην ομάδα Business Technology, και στην ομάδα που είναι υπεύθυνη για τη διανομή και το management των δικτύων πωλήσεων.

Οι Ομάδες Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Προϊόντων

Δύο μεγάλες ομάδες, τα Tribes, είναι υπεύθυνα για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την διαχείριση σε καθημερινή βάση των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Το Tribe “Health & Financial Future” ασχολείται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες υγείας, ζωής και οικονομικής εξασφάλισης των ανθρώπων στο μέλλον. Το Tribe “Mobility & Convenience” ασχολείται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για το αυτοκίνητο, το ταξίδι, την κατοικία και την αστική ευθύνη.

Web Content Viewer

Θεόδωρος Χαντζής"Το πρώτο βήμα για να δημιουργήσεις μοναδικά προϊόντα και υπηρεσίες είναι να ακούς τους ανθρώπους, για να ανταποκριθείς στις προσδοκίες τους. Το δεύτερο, είναι να μπορείς να τις ξεπεράσεις."

Θοδωρής Χαντζής
Health & Financial Future Product & Business Development Chapter

Web Content Viewer


Η Ομάδα “Corporate & Customized Solutions” εστιάζεται στην ανάπτυξη των εταιρικών πελατών μας (b2b), και παρέχει συμβουλές, καλύψεις και υπηρεσίες σε θέματα κινδύνου σε μεγάλους οργανισμούς αλλά και σε εταιρίες κάθε μεγέθους και αντικειμένου.

Η Ομάδα Business Technology

Η Ομάδα Business Technology είναι το τρίτο Tribe της INTERAMERICAN που αναπτύσσει λύσεις για την ψηφιοποίηση του οργανισμού μας σε κάθε επίπεδο, για τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων μας, και την δημιουργία εξαιρετικής εμπειρίας σε κάθε πελάτη μας, σύμφωνα με την εταιρική μας κουλτούρα και το σκοπό ύπαρξής μας.

Web Content Viewer

Δημήτρης Μπαρμπάκης"Παρέχουμε περιβάλλον συνεργασίας, συνεχούς μάθησης και εξέλιξης ώστε να αναπτύσσουμε ποιοτικές επιχειρησιακές λύσεις. Στόχος μας είναι πάντα το καλύτερο για εμάς και τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται."

Δημήτρης Μπαρπάκης, Channel Applications

Web Content Viewer

Οι Ομάδες Ενδυνάμωσης

Η Ομάδα Corporate Marketing αποτελεί ένα κέντρο αριστείας, όπου αναπτύσσει και εφαρμόζει την εταιρική στρατηγική marketing, εναρμονίζει και κάνει πράξη το marκeting intelligence, την καινοτομία, τις στρατηγικές συμμαχίες, το branding και την επικοινωνία με το ευρύτερο κοινό, τους δυνητικούς μας πελάτες, τους υφιστάμενους πελάτες μας, τους ασφαλιστικούς συμβούλους και τους εργαζομένους μας.

Το όραμα της Ομάδας HR είναι να δημιουργήσει τις συνθήκες όπου ταλαντούχοι, χαρούμενοι, υγιείς υπάλληλοι δίνουν κάθε μέρα τον καλύτερο εαυτό τους και γνωρίζουν τί μπορούν να κάνουν για να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού.

Η Ομάδα Εταιρικών Υποθέσεων & Υπευθυνότητας σχεδιάζει στρατηγικά και διαχειρίζεται τις εταιρικές σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, την ενσωμάτωση της υπευθυνότητας στην εταιρική στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, την εξωτερική επικοινωνία με δημοσιότητα, ενώ υποστηρίζει την εσωτερική ενημέρωση, την εταιρική κουλτούρα και συνοχή, τη δημόσια εικόνα του Οργανισμού και τη διαχείριση κρίσεων.

Η Ομάδα Εσωτερικού Ελέγχου ενισχύει και προστατεύει την αξία του οργανισμού, παρέχοντας αντικειμενική και βάσει κινδύνων διαβεβαίωση, συμβουλές και πληροφόρηση. Ως έμπιστος σύμβουλος της Διοίκησης, συμβάλλει στον εντοπισμό των αναδυόμενων κινδύνων και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων με σκοπό τη συνέχιση της εύρυθμης εταιρικής λειτουργίας.

Η Ομάδα Risk, Compliance & Actuarial αποτελεί τη «δεύτερη γραμμή άμυνας» της εταιρίας μας και ασχολείται με την αναγνώριση, αξιολόγηση και μετριασμό των κινδύνων που απορρέουν από την εταιρική δραστηριότητα συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών. Η ομάδα εξυπηρετεί την συνεχή βελτίωση του μοντέλου διακυβέρνησης κινδύνων, μεταδίδοντας παράλληλα την κουλτούρα της αποτελεσματικής αντιμετώπισης τους στο προσωπικό και τη διοίκηση της εταιρίας.

Οι Ομάδες των Οικονομικών Υπηρεσιών φροντίζουν να έχουμε όλους τους αριθμούς στη θέση τους! Λογιστές, αναλογιστές, οικονομικοί αναλυτές ετοιμάζουν αναλύσεις και μελέτες, προετοιμάζουν όλες τις αναφορές που χρειαζόμαστε για να παρακολουθούμε τα αποτελέσματά μας και διαχειρίζονται τις καθημερινές οικονομικές λειτουργίες.

Web Content Viewer

Ομάδα Πωλήσεων


Η Ομάδα Πωλήσεων εστιάζεται στο management των διαφορετικών καναλιών που χρησιμοποιεί η Εταιρία μας για την διανομή των προϊόντων και υπηρεσιών της. Τα κανάλια αυτά είναι οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι της Interamerican, oι συνεργαζόμενοι brokers, οι τράπεζες κλπ. Είναι η «γέφυρα» της εταιρίας μας με την αγορά και τους πελάτες μας, είναι το «κανάλι» της ανάπτυξής μας! Στόχος μας είναι να υποστηρίζουμε και να ενδυναμώνουμε τους διαμεσολαβητές μας κάθε στιγμή και με κάθε τρόπο. Να τους προσφέρουμε τις απαραίτητες γνώσεις, τις υποδομές, μοναδικά εργαλεία και τεχνολογία ώστε να αυξάνεται θεαματικά η παραγωγικότητά τους και η ικανοποίηση και η πιστότητα των πελατών μας, Έτσι δημιουργούμε πρεσβευτές για τους ίδιους αλλά και την εταιρία μας

Web Content Viewer

Οι Ομάδες Υπηρεσιών

Οι ομάδες αυτές είναι η καρδιά του οργανισμού μας! Call agents, διακανονιστές, underwriters εργάζονται καθημερινά με γνώμονα την άμεση και έγκυρη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Οι Ομάδες Operations πραγματοποιούν την έκδοση, την ανάληψη κινδύνου και τη διαχείριση των συμβολαίων μας. Οι Ομάδες Αποζημιώσεων παρέχουν μια ολιστική ανθρώπινη εμπειρία, προσφέροντας ηρεμία στους πελάτες μας τη στιγμή της αλήθειας, ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν στην προσωπική τους ευημερία και όχι στη διαχείριση του κόστους κάποιου ατυχούς περιστατικού. Οι Ομάδες Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης στον πελάτη, τον οποίο βάζουν στο επίκεντρο κάθε ενέργειάς τους κάθε στιγμή.

Εκτός από τις Ομάδες που ασχολούνται με αμιγώς ασφαλιστικές εργασίες, ένα σύνολο 500 ανθρώπων μας εργάζονται σε συναφείς υπηρεσίες. Οι Ομάδες Προσωπικής και Οδικής Βοήθειας φροντίζουν για την άμεση εξυπηρέτησή σας ή/και την ασφαλή μεταφορά σας ή την μεταφορά του οχήματός σας σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού.

Οι Ομάδες Επισκευής Οχημάτων φροντίζουν για την γρήγορη και ποιοτική επισκευή των αυτοκινήτων των πελατών μας στο Car Point.

Στα Πολυϊατρεία Medifirst και στην Αθηναϊκή Mediclinic,τις ιδιόκτητες μονάδες μας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, καταξιωμένες ομάδες ιατρών, νοσηλευτών και παραϊατρικών επιστημόνων αναλαμβάνουν το έργο της πρόληψης και περίθαλψης της υγείας των πελατών μας.

Web Content Viewer


Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας


Τίτλος Θέσης: Data Analyst
Κωδικός: DA

Web Content Viewer

Θέλεις να γίνεις μέλος της ομάδας μας;

Αν θέλεις και εσύ να γίνεις μέλος της ομάδας της INTERAMERICAN, να ενημερώνεσαι για όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και τις careers days, στείλε μας το βιογραφικό σου!

Ενημερώσου εδώ για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (για Διοικητικούς Υπαλλήλους).

Ενημερώσου εδώ για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (για Συνεργάτης του Δικτύου Agency).