Πληροφορίες Άρθρου

Web Content Viewer

Portlet Content
Κατοικία 06.06.2018

Υπασφάλιση & ασφάλιση σε πρώτο κίνδυνο: Τι πρέπει να γνωρίζετε ώστε να αποζημιωθείτε σωστά!

Υπασφάλιση Ασφάλιση
Ασφαλίζουμε την περιουσία μας για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα σε περίπτωση ζημιάς. Για να μπορέσει, όμως, να λειτουργήσει με άριστο τρόπο η ασφαλιστική κάλυψη και να αποζημιωθούμε για την πραγματική αξία της ζημιάς, θα πρέπει εξ αρχής να έχουμε ασφαλίσει την περιουσία μας στην πραγματική της αξία.

Συχνά, ιδιαίτερα στα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικίας, παρατηρείται το φαινόμενο της υπασφάλισης, ειδικά στην περίπτωση που η ασφάλιση της κατοικίας έχει γίνει μετά από απαίτηση της Τράπεζας λόγω ενυπόθηκου δανεισμού. Και ακόμα συχνότερο είναι το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης και ασφαλισμένος δεν το γνωρίζει!

Ποιοι είναι οι λόγοι της υπασφάλισης;

Στην περίπτωση του ενυπόθηκου δανεισμού, η Τράπεζα απαιτεί να γίνει ασφάλιση για το ύψος του δανείου που έχει δοθεί και το οποίο συνήθως δεν αφορά τη συνολική πραγματική αξία του σπιτιού, αλλά αποτελεί μέρος αυτής. Ο Ασφαλισμένος προχωράει στην ασφάλιση που του προτείνεται χωρίς να γνωρίζει ότι το ασφάλιστρο που πληρώνει εξασφαλίζει την Τράπεζα έως το ύψος του δανείου, σε περίπτωση ζημιάς και όχι τον ίδιο για την συνολική αξία του σπιτιού του.

Ένας άλλος πιθανός λόγος υπασφάλισης μπορεί να είναι η επέκταση ή η αναβάθμιση της υπάρχουσας κατοικίας, χωρίς αυτή να δηλωθεί στην ασφαλιστική εταιρία και να γίνει η αντίστοιχη τροποποίηση του συμβολαίου.

Οποιοσδήποτε, όμως, και αν είναι ο λόγος για τον οποίο η πραγματική αξία της κατοικίας δεν έχει ασφαλιστεί, το αποτέλεσμα για τον ιδιοκτήτη παραμένει το ίδιο!

Τί σημαίνει «υπασφάλιση» και ποιες είναι οι επιπτώσεις της στον ασφαλισμένο σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς;

Υπασφάλιση είναι η ασφάλιση ενός περιουσιακού στοιχείου σε αξία μικρότερη από την πραγματική του.

Στην περίπτωση, λοιπόν, που ένα ακίνητο είναι υπασφαλισμένο και προκληθεί κάποια ζημιά σε αυτό η οποία καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τότε θα λειτουργήσει ο Αναλογικός Κανόνας, δηλαδή η Αναλογική Αποζημίωση. Έτσι, εάν για παράδειγμα η πραγματική αξία ενός ακινήτου είναι €60.000 και αυτό έχει ασφαλιστεί για €30.000, δηλαδή για τη μισή του αξία, τότε σε περίπτωση που προκληθεί μια ζημιά στο ακίνητο, της τάξεως των €5.000, η ζημιά αυτή θα αποζημιωθεί από την ασφαλιστική εταιρία κατά το ήμισυ, δηλαδή ο ασφαλισμένος θα λάβει €2.500.  

Με ποιους τρόπους μπορεί να ασφαλιστεί ένα ακίνητο και πώς αποζημιώνεται η ζημιά από την ασφαλιστική εταιρία;

  • Κάλυψη σε Α’ Κίνδυνο: Η κάλυψη παρέχεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη πιθανή υπασφάλιση σε περίπτωση ζημιάς. Η κάλυψη σε Α’ κίνδυνο προϋποθέτει την ασφάλιση του ακινήτου με αντικειμενικά κριτήρια. Αυτό εξασφαλίζεται με τη δήλωση των συνολικών πραγματικών τετραγωνικών μέτρων της κατοικίας σε συνδυασμό με το επίπεδο της κατασκευής (τυπική κατασκευή, πολυτελής κατασκευή, κ.λπ.). Έτσι διαμορφώνεται το τελικό συνολικό ύψος της ασφάλισης δηλαδή της κάλυψης αλλά και του αντίστοιχου ορίου Ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρίας.  Είναι πολύ σημαντικό να διευκρινιστεί ότι τυχόν λανθασμένη δήλωση των παραπάνω, από την πλευρά του ασφαλισμένου, αναιρεί τη λειτουργία της Κάλυψης σε Α΄ Κίνδυνο και ισχύει η Υπασφάλιση και ο Αναλογικός Κανόνας σε περίπτωση αποζημίωσης.
  • Κάλυψη βάσει Δηλωμένων Ασφαλιζόμενων Κεφαλαίων: Η κάλυψη αυτή σημαίνει ότι η ασφάλιση του ακινήτου έχει γίνει με βάση τη δηλωμένη αξία από την πλευρά του ασφαλισμένου και φυσικά κατά την αποζημίωση της ζημιάς λειτουργεί ο Αναλογικός Κανόνας. Άρα, εάν έχει δηλωθεί η πραγματική αξία της κατοικίας, ο ασφαλισμένος θα αποζημιωθεί για τη συνολική αξία της ζημιάς, με βάση τους όρους του Συμβολαίου που διαθέτει.
Ποιος είναι τελικά, ο καλύτερος τρόπος κάλυψης ενός Ασφαλιστηρίου Κατοικίας;

Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικίας, όπως άλλωστε και οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό πρόγραμμα, αποτελεί ουσιαστικά μια συμφωνία μεταξύ δύο μερών: Του Ασφαλισμένου και της Ασφαλιστικής Εταιρίας. Και τα δύο μέρη έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις ώστε η συμφωνία να είναι επωφελής για όλους, αλλιώς δεν έχει λόγο ύπαρξης!

Στο πλαίσιο αυτό, η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι απλή: Η επιλογή έχει να κάνει με την αντικειμενικότερη δυνατή προσέγγιση της πραγματικής αξίας του ακινήτου. Το ζητούμενο δεν είναι να εξοικονομήσει ο ασφαλισμένος λίγα ευρώ από το ετήσιο κόστος του συμβολαίου του και ταυτόχρονα να ρισκάρει να χάσει έως και αρκετές χιλιάδες ευρώ, κατά την αποζημίωση μιας πιθανής ζημιάς. Το ζητούμενο είναι να έχει εξασφαλίσει την περιουσία του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δηλαδή με την απεικόνιση της πραγματικής αξίας που αυτή έχει!

Web Content Viewer

Portlet Content

Από το blog μας

Web Content Viewer

Portlet Content

Web Content Viewer

Portlet Content
Complementary Content
${loading}