Web Content Viewer

Web Content Viewer

  • INTERAMERICAN: Προσανατολισμός για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα
Εξυπηρέτηση
26.01.2021

INTERAMERICAN: Προσανατολισμός για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα

Γράφει ο Γιάννης Ρούντος, Corporate Affairs & CSRLeader

Η κρίση της πανδημίας και οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειές της, υπογραμμίζουν στην εποχή μας τη σημασία της Εταιρικής Ευθύνης και ενός σχεδίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Πρακτικά, οι κατευθύνσεις έχουν προσδιοριστεί διεθνώς, αλλά χρειάζεται να εντοπίσουμε τις ιδιαιτερότητες αναγκών για την ελληνική πραγματικότητα. Η πανδημία, προφανώς έχει φέρει στην πρώτη γραμμή την ανάγκη να θωρακιστεί ο τομέας της υγείας με υποστήριξη και εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας. Όμως, η αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης είναι συνδεδεμένη με την ενίσχυση της οικονομίας, ενώ στην αλυσίδα μπαίνουν οι κλιματικοί στόχοι, με τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη μείωση της ρυπογόνου επίδρασης των ορυκτών υλών. Είναι δεδομένη η ευρωπαϊκή επιλογή με την Πράσινη Συμφωνία, ώστε να χρηματοδοτηθούν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Παράλληλα, στα συγκοινωνούντα δοχεία βιωσιμότητας και ανάπτυξης είναι γνωστό πως η ευρωπαϊκή στρατηγική περιλαμβάνει και την ψηφιοποίηση του δημοσίου τομέα, τη λειτουργική βελτίωση και απόδοση της δικαιοσύνης, καθώς επίσης την επίτευξη παραγωγικότητας και μακροοικονομικής σταθερότητας.

Όσον αφορά στις προκλήσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης για την Ελλάδα, έχουμε επιπλέον πολύ ισχυρή την πρόκληση να διευρύνουμε τη βάση των παραγωγικών πόρων και να αξιοποιήσουμε τα δύο μεγάλα εθνικά κεφάλαια, τον πλούτο του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτισμικής κληρονομιάς μας, που αντιμετωπίζονται σχεδόν απαξιωτικά. Ταυτόχρονα, οφείλουμε να δούμε το ζήτημα βελτίωσης της παιδείας σε οργάνωση και ποιότητα περιεχομένου - και δεν εννοώ την πρώιμη αντιστοίχιση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, που θέλει να οδηγήσει από πολύ νωρίς στην επιλογή κατεύθυνσης και εξειδίκευσης στερώντας την ευρυμάθεια.

Επίσης, βρισκόμαστε απέναντι στην πρόκληση της συγκράτησης, αλλά και της επιστροφής στη χώρα των νέων ανθρώπων που έχουν αναπτύξει υψηλές δυνατότητες προσφοράς μέσα από τις επιστήμες, την έρευνα και την καινοτομία, σε τομείς που εισφέρουν στην ανάπτυξη. Ζωτικής σημασίας πρόκληση συνιστά και η αναζωογόνηση της δημογραφικής σύνθεσης του πληθυσμού μας, ενώ θα πρέπει να μας απασχολήσει και η αποτελεσματικότερη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Να προσθέσω και τα πολύ σημαντικά θέματα της χρηστής και αποτελεσματικής διακυβέρνησης, της ακεραιότητας και διαφάνειας, ειδικότερα στις επιχειρήσεις και σε συνδυασμό με νέα μοντέλα που διαφοροποιούν και τον τρόπο ηγεσίας.

Η χαρτογράφηση των προκλήσεων της Βιώσιμης Ανάπτυξης για όλους και για την επιχειρηματική κοινότητα είναι δεδομένη. Έχουν σκιαγραφηθεί περιγράμματα, κίνητρα και όροι: υποχρεωτικότητα για εκθέσεις μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, ρήτρες, χρηματοδότηση δραστηριοτήτων, κοινωνική αναγνώριση και αποδοχή ή απαξίωση, ενώ μιλούμε στις επιχειρήσεις για μέτρηση, αξιολόγηση και αναφορά επιδόσεων για ESG (Environment, Social, Governance). Είναι η ώρα για δραστική υλοποίηση στην παρούσα συγκυρία μιας πολύ γρήγορης, ανατρεπτικής μετάβασης σε μια νέα πραγματικότητα παγκοσμίως, που δοκιμάζει την ευημερία και τις κοινωνικές αξίες.

Το πρότυπο της INTERAMERICAN

Η προοδευτική ενσωμάτωση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στη στρατηγική και τους βασικούς άξονες της λειτουργίας της INTERAMERICAN, από το 2003 έως σήμερα, έχει φέρει τον Οργανισμό στην “πρώτη γραμμή” των επιχειρήσεων στην Ελλάδα που δίνουν τον τόνο των εξελίξεων σε επίπεδο δεσμεύσεων, πρωτοβουλιών και στρατηγικών επιλογών για την Υπευθυνότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η INTERAMERICAN συνεισφέρει ετησίως άμεσα, έμμεσα και συνεπαγόμενα σημαντική οικονομική αξία στο ΑΕΠ της χώρας, της τάξεως των 350 εκατ. ευρώ. Υποστηρίζει, συνολικά, πάνω από 4.600 θέσεις εργασίας με αντιστοίχιση μιας άμεσης θέσης εργασίας σε τρεις θέσεις στην ευρύτερη οικονομία, ενώ οι πολίτες των οποίων το εισόδημα υποστηρίζεται από τις δραστηριότητες της INTERAMERICAN εκτιμώνται σε 11.000 περίπου. Τα δεδομένα αυτά έχουν προκύψει από την ειδική μελέτη για την επίδραση του Οργανισμού στην οικονομία και την κοινωνία της χώρας μας (2019, Socio-Economic Impact, από την ΕΥ).

Ειδικότερα όσον αφορά στην άμεσα παραγόμενη οικονομική αξία (κοινωνικό προϊόν) από την INTERAMERICAN, όπως αποτυπώνεται και στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης (2018-2019), ο Οργανισμός έχει καταβάλει κατά τη διετία αναφοράς συνολικά 368,97 εκατ. ευρώ σε μισθούς και παροχές προς τους εργαζομένους του, εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, φόρους εισοδήματος, πληρωμές σε μετόχους, επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό, αμοιβές διαμεσολαβητών στις πωλήσεις και προμηθευτών, καθώς και σε δαπάνες για πρακτικές εταιρικής ευθύνης. Η άμεση και έμμεση συμβολή της INTERAMERICAN στην εθνική οικονομία και την κοινωνία αξιολογείται ως το πιο ουσιαστικό θέμα στον δρόμο της προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Συνεπώς, η ανταπόκρισή της στις προκλήσεις της ψηφιακής - τεχνολογικής κοσμογονίας, της αναθεώρησης των προτύπων οργάνωσης της διοίκησης καθώς και του τρόπου εργασίας, διευρύνουν τον επιχειρηματικό  ορίζοντα του Οργανισμού σε βάθος χρόνου.

Σήμερα, η INTERAMERICAN ακολουθεί ενεργά τις κατευθύνσεις των τοπικών και διεθνών θεσμικών κέντρων για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Περιλαμβάνεται μεταξύ των λίγων, σχετικά, επιχειρήσεων στην Ελλάδα που έχουν πραγματοποιήσει μελέτη για την επίδρασή τους στην οικονομία και την κοινωνία της χώρας μας (2019, Socio- Economic Impact). Χαρακτηριστικά, ο Οργανισμός:

  • Αποτελεί, από το 2006, μέλος του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του Ο.Η.Ε. (UN Environment Program Finance Initiative - UNEPFI)
  • Είναι κύριο μέλος του CSR Hellas από το 2007 (αρχικά, Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)
  • Συμμετέχει, από το 2008, στο Οικουμενικό Σύμφωνο (Global Compact) του Ο.Η.Ε., όντας σε ευθυγράμμιση με τις 10 Αρχές του και αποτελεί ιδρυτικό μέλος του νεοπαγούς Global Compact Network Hellas (2021)
  • Έχει συνυπογράψει δεσμευτικά, ως ιδρυτικό μέλος το 2012, τη Διακήρυξη των Αρχών Αειφόρου Ασφάλισης (Principles for Sustainable Insurance - PSI) του UNEPFI και έχει συνταχθεί με σημαντικές Διακηρύξεις επιχειρηματικών και επενδυτικών οργανισμών για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και Κρίσης, την προστασία των Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς (UNEPFI, UNESCO, WWF) και το “New Deal for Europe”.
  • Συμμετέχει από το 2015 στην ομάδα των επιχειρήσεων και οργανισμών που ακολουθούν το πρότυπο του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας για τους 4 βασικούς πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Πρωτοβουλία “Sustainable Greece 2020”)
  • Συνεργάζεται, στο πεδίο της ανάληψης οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών, με περισσότερες από 30 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και φορείς για την κοινωνία και το περιβάλλον
  • Συνεργάζεται με περισσότερους από 10 θεσμικούς φορείς της Αγοράς (Ινστιτούτα, Επιμελητήρια, Ενώσεις και Συνδέσμους) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η INTERAMERICAN αναδεικνύεται συνεχώς μεταξύ των “The Most Sustainable Companies” στην Ελλάδα (από την έναρξη του θεσμού έως και το 2020). Επίσης, έχει κατακτήσει μεγάλο αριθμό διακρίσεων για τις επιδόσεις της (καλές πρακτικές, συνεργασίες, απολογισμοί) και την απόδοση αξίας στην Οικονομία, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

Απολογιστικά, ο Οργανισμός έχει παρουσιάσει από το πρώτο έτος αναφοράς (2008), συνολικά, 9 Εκθέσεις Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέχρι και το 1ο εξάμηνο του 2020, ακολουθώντας τα πλέον εξελιγμένα πρότυπα του Global Reporting Initiative. Στη βάση της κανονιστικής συμμόρφωσης για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, υποβάλλει από το 2017 τις σχετικές Εκθέσεις (Non Financial Reporting) για τις 3 εταιρείες του Ομίλου (Ζωής, Ζημιών, Βοήθειας). Ειδικότερα, η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018-2019, που περιλαμβάνει και τις πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν κατά το 1ο εξάμηνο του 2020, είναι δομημένη σε 3 κεφάλαια: Δημιουργία Αξίας, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Στρατηγική (Διακυβέρνηση, Αγορά και Ασφάλιση, Ανθρώπινο Δυναμικό), Δράσεις Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Ευθύνης (“Πράξεις Ζωής”).

Η INTERAMERICAN σήμερα, ως μια από τις ηγετικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα που μπορούν να λειτουργήσουν υποδειγματικά για τη Βιωσιμότητα και κατά τη διαχείριση της κρίσης, κάνει την ευθύνη έργο στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής που έχει χαράξει και της πρωτοπορίας που τη χαρακτηρίζει.

Web Content Viewer