Πληροφορίες Άρθρου

Web Content Viewer

Portlet Content
Κατοικία 09.05.2016

Οι 4 σημαντικότεροι κίνδυνοι που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στο σπίτι σας

4 σημαντικοί κίνδυνοι
Καθώς το σπίτι είναι ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία για τον καθένα από εμάς, η ασφάλεια κατοικίας έχει στόχο να το προστατέψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο φάσμα πιθανών κινδύνων.

Για να αποφασίσετε αν υπάρχει πραγματική ανάγκη για να ασφαλίσετε το σπίτι σας, χρειάζεται να σταθμίσετε αν το κόστος ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου κατοικίας, δημιουργεί πραγματική αξία για εσάς. Αξίζει, δηλαδή, να διαθέσετε μερικές δεκάδες ευρώ το χρόνο για να εξασφαλιστείτε από την πιθανότητα μιας ζημιάς που μπορεί να προκύψει κάποια στιγμή;

Οι συνηθέστερες ζημιές και πόσο κοστίζουν

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα έρχεται μέσα από την ανάλυση των πραγματικών στοιχείων της αγοράς. Ας δούμε, λοιπόν, ποιές είναι οι συνηθέστερες περιπτώσεις ζημιών μέσα σε ένα σπίτι και ποιο είναι το μέσο κόστος της καθεμιάς, όπως αυτές εμφανίζονται στα επίσημα στοιχεία των ζημιών και των αντίστοιχων αποζημιώσεων της INTERAMERICAN για το 2015:

  • Το μεγαλύτερο ποσοστό ζημιών και οι συχνότερες  αιτίες αποζημίωσης προέρχονται από την διαρροή νερών π.χ. από τη θραύση σωληνώσεων, δεξαμενών ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξης και αποχέτευσης, καθώς και από καιρικά φαινόμενα όπως πλημμύρες, καταιγίδες, θύελλες,  κ.λπ. Τα παραπάνω αποτελούν το 62% των συνολικών περιπτώσεων της εταιρίας μέσα στο 2015, ενώ το μέσο κόστος της κάθε αποζημίωσης ανήλθε στα €1.000.
  • Τη 2η θέση σε επίπεδο συχνότητας, έχουν τα Γενικά Ατυχήματα όπου περιλαμβάνονται το βραχυκύκλωμα, η κλοπή και διάρρηξη και η θραύση κρυστάλλων. Το ποσοστό των γενικών ατυχημάτων ανήλθε για την ίδια χρονιά στο 29% των συνολικών περιπτώσεων ενώ το μέσο κόστος ανά αποζημίωση έφτασε τα € 1.200.
  • Οι βασικές καλύψεις των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, δηλαδή οι περιπτώσεις πυρκαγιάς, κεραυνού, έκρηξης και πρόσκρουσης κατέχουν την 3η θέση σε επίπεδο συχνότητας. Το ποσοστό είναι μόλις 5% του συνόλου των περιπτώσεων αλλά το μέσο ύψος αποζημίωσης φτάνει τα €3.000!
Όπως είναι εμφανές, στο 96% των περιπτώσεων ζημιάς που προέκυψαν σε ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικίας, το μέσο κόστος αποζημίωσης ανά ζημιά κυμάνθηκε από €1.000 έως €3.000, ποσά που σίγουρα δεν είναι εύκολο να διαθέσει ένα νοικοκυριό και μάλιστα χωρίς προηγούμενο προγραμματισμό!

Για την αποκατάσταση, λοιπόν, μιας αντίστοιχης ζημιάς, οι εναλλακτικές που έχει ένα νοικοκυριό είναι:

  • Η κάλυψη της ζημιάς από ίδια κεφάλαια, δηλαδή από τις αποταμιεύσεις του.  Πόσο εύκολο, όμως, είναι να διαθέσει κάποιος σήμερα ένα τέτοιο κεφάλαιο, και μάλιστα χωρίς να είναι προγραμματισμένο;
  • Ο δανεισμός από τράπεζα ή η χρήση πιστωτικής κάρτας. Τα τραπεζικά δάνεια τα τελευταία χρόνια γίνονται όλο και δυσκολότερα, ενώ η χρήση της πιστωτικής κάρτας για αντίστοιχα ποσά είναι μάλλον ασύμφορη καθώς τα επιτόκια είναι υψηλά.
  • Ο δανεισμός από φίλους και συγγενείς, με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι  μπορούν και είναι διατεθειμένοι να σας δανείσουν.
  • Η ασφάλιση της κατοικίας, μια λύση με οικονομικό κόστος που μπορεί να σας εξασφαλίσει την κάλυψη των εξόδων για την αποκατάσταση της ζημιάς από την ασφαλιστική εταιρία.
Αυτή, άλλωστε, είναι και η πραγματική αξία ενός συμβολαίου ασφάλισης κατοικίας: Το γεγονός ότι ως ασφαλισμένος έχετε τον απόλυτο έλεγχο μέσα από ένα προγραμματισμένο, συγκεκριμένο και λογικό ετήσιο κόστος, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την περιουσία σας από ένα πιθανό και άγνωστο σε χρονική στιγμή και συνολικό κόστος ζημιάς, κίνδυνο!

Web Content Viewer

Portlet Content

Από το blog μας

Web Content Viewer

Portlet Content

Web Content Viewer

Portlet Content
Complementary Content
${loading}