Πληροφορίες Άρθρου

Web Content Viewer

Portlet Content
Ασφάλεια Υγείας 04.02.2020

Ογκολογικό Συμβούλιο: πιο δυνατοί στη μάχη κατά του καρκίνου

Το Ογκολογικό Συμβούλιο στην ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC και στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, που απευθύνεται σε ασφαλισμένους ασθενείς με νεοπλάσματα είναι μία πολύ σημαντική κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση.

Ογκολογικό συμβούλιο πιο δυνατοί στην μάχη κατά του καρκίνου

🎗️ Ο καρκίνος δεν είναι μία ασθένεια αλλά πολλές. Όλες τους ονομάζονται «καρκίνος» εξαιτίας του κοινού χαρακτηριστικού τους: τη μη φυσιολογική και αχαλίνωτη ανάπτυξη των κυττάρων. Ακόμα, ο καρκίνος διαρκώς μεταλλάσσεται, γεγονός που κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη θεραπεία του. Η ιατρική κοινότητα, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ανθρώπους, κάνει το καλύτερο για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του.

Σε αυτή τη μάχη συμπράττει και η INTERAMERICAN, με την επιθυμία να χαρίσει περισσότερα χρόνια καλύτερης ζωής σε όλους. Το Ογκολογικό Συμβούλιο στην ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC και στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, που απευθύνεται σε ασφαλισμένους ασθενείς με νεοπλάσματα είναι μία πολύ σημαντική κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση.

Σε αυτό το άρθρο θα διαβάσετε σημαντικές πληροφορίες για μία πολύτιμη υπηρεσία για όλους τους ανθρώπους, την οποία προσφέρει το σύστημα υγείας “bewell” από την INTERAMERICAN.

Θα διαβάσετε ακόμα ένα ενδεικτικό περιστατικό, το οποίο καταγράφει ο Δρ. Νικόλαος Κατιρτζόγλου, Αναπληρωτής Δ/ντης Ογκολόγος, Ευρωκλινική Αθηνών, Μέλος Ογκολογικού Συμβουλίου.

Τι είναι το ογκολογικό συμβούλιο; <3>

Το Ογκολογικό Συμβούλιο αποτελεί διεθνή πρακτική και είναι βασικό εργαλείο της ογκολογίας για την άσκηση της ορθής ογκολογικής αντιμετώπισης. Χωρίς αυτό η αντιμετώπιση των ογκολογικών ασθενών  είναι αποσπασματική και μη ολιστική, ενώ τα αποτελέσματα κατά πολύ υποδεέστερα.

Στα Ογκολογικά Συμβούλια συμμετέχουν παθολόγοι -ογκολόγοι, ακτινοθεραπευτές, χειρουργοί διαφόρων ειδικοτήτων (γενικοί χειρουργοί, ουρολόγοι, θωρακοχειρουργοί, νευροχειρουργοί, γυναικολόγοι, κλπ.) ανάλογα με το είδος και την εντόπιση του όγκου, παθολογοανατόμοι και ακτινοδιαγνώστες. Βασικός στόχος του Ογκολογικού Συμβουλίου είναι να ληφθούν σωστές και τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό της καταλληλότερης διαγνωστικής προσπέλασης και των απαραίτητων θεραπευτικών. Σκοπός λοιπόν του ογκολογικού συμβουλίου είναι η βέλτιστη αντιμετώπιση του ογκολογικού ασθενούς εξασφαλίζοντας την εφαρμογή των ενιαίων και αποδεκτών ιατρικών πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς στους ασθενείς.

Η λεπτομερής κι αναλυτική συζήτηση μεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων που συμμετέχουν εξασφαλίζει ότι ο ασθενής:

  • δεν θα υποβληθεί σε άσκοπες περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις
  • θα λάβει εξατομικευμένη θεραπεία με βάση την έκταση και βαρύτητα της νόσου του, τις λοιπές συνυπάρχουσες παθήσεις του και την συνολικότερη κατάσταση της υγείας του,
  • θα αποφευχθεί ο κίνδυνος «υπερθεραπείας» (πχ μια μεγάλη αλλά πρακτικά ανώφελη χειρουργική επέμβαση ή μια τοξική αλλά μη αναγκαία χημειοθεραπεία) ή «υποθεραπείας» (πχ χορήγηση ανεπαρκούς αγωγής για την βαρύτητα του συγκεκριμένου νεοπλάσματος)
  • η εξέλιξη της θεραπείας του θα παρακολουθείται στενά επιτρέποντας τροποποιήσεις όποτε αυτές κρίνονται αναγκαίες.

Επιπλέον η συζήτηση ξεκαθαρίζει τις όποιες ασάφειες ώστε ο ασθενής να μη χάνεται σε ένα κυκεώνα διαφορετικών και συχνά αντικρουόμενων απόψεων και προτάσεων αλλά να καθοδηγείται με υπεύθυνο κι επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο προς την ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη θεραπευτική επιλογή. 

Το ογκολογικό συμβούλιο καταλήγει στη επιλογή της καλύτερης θεραπευτικής επιλογής με βάση τα ισχύοντα πρωτόκολλα και τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, η οποία και προτείνεται στον ασθενή. 

Κάθε απόφαση του συμβουλίου καταγράφεται στα πρακτικά και ο ασθενής δικαιούται να λάβει αναλυτική ενημέρωση της απόφασης

Το σύστημα υγείας “bewell” είναι το μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας που προσφέρει 100% κάλυψη σε περιστατικά καρκίνου, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος, και με την παράλληλη χρήση του κοινωνικού φορέα.

👍Μάθετε περισσότερα για το σύστημα υγείας "bewell" από έναν ασφαλιστικό σύμβουλο της INTERAMERICAN.

Πως λειτουργεί το ογκολογικό συμβούλιο, μέσα από ένα case

Το περιστατικό καταγράφει ο Δρ. Νικόλαος Κατιρτζόγλου, Αναπληρωτής Δ/ντης Ογκολόγος, Ευρωκλινική Αθηνών, Μέλος Ογκολογικού Συμβουλίου

'Eνα από το πιο ενδιαφέροντα και ιδιαίτερα περιστατικά για τα οποία κληθήκαμε να πάρουμε απόφαση ως μέλη του ογκολογικού συμβουλίου ήταν  ένας νεαρός άνδρας, 28 ετών, ο οποίος προσήλθε στο Ογκολογικό Ιατρείο τον Δεκέμβριο του 2019  λόγω χειρουργικού όγκου δεξιού  όρχεος. Η ευθύνη και η υποχρέωση που έχουμε απέναντι στον ασθενή  ως ογκολογικό συμβούλιο είναι πολύ μεγάλη,  ειδικά όταν πρέπει να πάρουμε απόφαση για το ποια είναι η πιο σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση για ένα τόσο νέο άνθρωπο.  Λόγω ψηλαφητής διόγκωσης του δεξιού όρχεος, ο ασθενής οδηγήθηκε σε χειρουργική αφαίρεση στις 26/12/2019. Η ιστολογική εξέταση αποκάλυψε μικτό όγκο δεξιού όρχεος από γεννητικά κύτταρα, αποτελούμενος από όγκο λεκιθικού ασκού κατά 75% και ώριμο-άωρο τεράτωμα κατά 25% (παθολογοανατομικό στάδιο, pT1).

Δεδομένου ότι -παρά το αρχικό στάδιο του εξαιρεθέντος νεοπλάσματος- ο προεγχειρητικός έλεγχος έδειχνε απεικονιστικά παθολογικά ευρήματα και αυξημένες τιμές βιοχημικών παραμέτρων σχετιζόμενων με τη βασική νόσο το Ογκολογικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει αν ο νεαρός χρήζει περαιτέρω «επικουρικής», μετεγχειρητικής θεραπευτικής αντιμετώπισης με χημειοθεραπεία, και πιθανότατα και εκ νέου μελλοντικό χειρουργείο (λόγω της φύσης και της έκτασης της νόσου).

Προσπαθώντας λοιπόν να ακολουθήσουμε το καταλληλότερο θεραπευτικό πρωτόκολλο για τον ασθενή, όπως κάνουμε σε κάθε περίπτωση, βασιζόμενοι πάντα στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, αποφασίσαμε ότι το πιο ωφέλιμο για εκείνον θα ήταν, εκτός από χειρουργική επέμβαση, να υποβληθεί και σε χημειοθεραπεία, με στόχο να επανασταδιοποιηθεί η νόσος του με απεικονιστικό έλεγχο μετά από 4 κύκλους, και μαζί με το βιοχημικό του προφίλ να συζητηθεί το ενδεχόμενο ριζικής χειρουργικής θεραπείας (οπισθοπεριτοναϊκός λεμφαδενικός καθαρισμός). Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είμαστε δίπλα του σε κάθε στάδιο, έτοιμοι να πάρουμε την πιο σωστή απόφαση με γνώμονα πάντα το καλό του ασθενή’’.  

Ένα επιπλέον προνόμιο για τους ασφαλισμένους “bewell” από τη συνεργασία της INTERAMERICAN με την ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

Η απευθείας κάλυψη των εξόδων των ασφαλισμένων στο σύστημα υγείας “bewell”, σε περίπτωση νοσηλείας, επεκτείνεται και στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ. Πρόκειται για μία σημαντική βελτίωση του συμβολαίου, καθώς μέχρι σήμερα οι ασφαλισμένοι στο «bewell» είχατε τη δυνατότητα για απευθείας κάλυψη εξόδων νοσηλείας μόνο στην ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC.

Το σύστημα υγείας “bewell” είναι το μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας που προσφέρει 100% κάλυψη σε περιστατικά καρκίνου, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος, και με την παράλληλη χρήση του κοινωνικού φορέα.

👉 Μάθετε περισσότερα από έναν ασφαλιστικό σύμβουλο της INTERAMERICAN!

Δεν είστε έτοιμοι να μιλήσετε με έναν ασφαλιστικό σύμβουλο;

👉Διαβάστε περισσότερα για το σύστημα υγείας “bewell” από την INTERAMERICAN!

Web Content Viewer

Portlet Content

Από το blog μας

Web Content Viewer

Portlet Content
Complementary Content
${loading}