Πληροφορίες Άρθρου

Web Content Viewer

Portlet Content
Κατοικία 07.06.2018

Εξοχική κατοικία: Ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο εκτεθειμένο σε κινδύνους

Εξοχική κατοικία
Η εξοχική κατοικία αποτελεί και αυτή περιουσιακό σας στοιχείο, όπως ακριβώς και η κύρια κατοικία, ενώ απειλείται από τους ίδιους ακριβώς κινδύνους με την κύρια και μάλιστα κάποιες φορές, σε μεγαλύτερο βαθμό!

Για να γίνει όμως ευκολότερα κατανοητή η ανάγκη ασφάλισης της εξοχικής κατοικίας, είναι σημαντικό να αναλυθούν τα δεδομένα που ισχύουν για αυτή:

Η εξοχική κατοικία είναι, συνήθως, κατασκευασμένη με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που κατασκευάζονται και οι κύριες κατοικίες ενώ ταυτόχρονα διαθέτει το σύνολο του εξοπλισμού και της επίπλωσης που χρειάζεται ένα σπίτι για να είναι λειτουργικό και να μπορεί να φιλοξενήσει την οικογένεια και τους φίλους σας. Οποιαδήποτε, λοιπόν, ζημιά ή κίνδυνος την απειλεί μεταφράζεται σε επιπλέον οικονομικό κόστος για εσάς!

Ένα δεύτερο ιδιαίτερα σημαντικό σημείο είναι το γεγονός ότι συνήθως η εξοχική κατοικία είναι χτισμένη σε μή αστικό ή ημιαστικό περιβάλλον, κοντά σε δάση,  σε παραθαλάσσια μέρη ή σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες κατά τους χειμερινούς μήνες και απειλείται τόσο από τα καιρικά και φυσικά φαινόμενα όσο και από περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών ή γενικότερων κινδύνων.

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η εξοχική σας κατοικία δεν κατοικείται μόνιμα αλλά την επισκέπτεστε, συνήθως τα Σαββατοκύριακα καθώς και τις περιόδους των αργιών ή των διακοπών σας, δημιουργούν την πιθανότητα μεγαλύτερης συνολικά ζημιάς από κάποιο κίνδυνο, αφού συνήθως δεν είναι εκεί κανείς για να περιορίσει ή και να αποτρέψει τη ζημιά. Στην περίπτωση, δε που πρόκειται για κάποιo εσωτερικό και γενικότερα μη εμφανές πρόβλημα, αυτό μπορεί να πέσει στην αντίληψή σας καιρό μετά τη δημιουργία του με αποτέλεσμα να έχει προκαλέσει εν τω μεταξύ, ακόμα μεγαλύτερη ζημιά.

Η ολοκληρωμένη και σωστή ασφάλιση της εξοχικής σας κατοικίας αποτελεί και τον τρόπο για τον καλύτερο και οικονομικότερο έλεγχο αλλά και τη διαχείριση των κινδύνων που την απειλούν. Αυτό σε συνδυασμό με τη δική σας φροντίδα και προσοχή, θα εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή κάλυψη της περιουσίας σας και εσείς θα απολαμβάμβάνετε τις όμορφες στιγμές στο εξοχικό σας.

Η πλήρης παρουσίαση στην ασφαλιστική σας εταιρία, όλων των λεπτομερειών αναφορικά με την κατοικία, την κατασκευή, τη συχνότητα που την επισκέπτεστε, την ύπαρξη μόνιμων κατοικιών στην περιοχή, κλπ., θα βοηθήσει στην καλύτερη αξιολόγηση του κινδύνου από την πλευρά της ασφαλιστικής εταιρίας και άρα στην καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη του εξοχικού σας!

Λόγω των παραπάνω ιδιαιτεροτήτων της εξοχικής κατοικίας σε σχέση με την κύρια, διαφοροποιείται συχνά και ο τρόπος με τον οποίο οι ασφαλιστικές εταιρίες αποζημιώνουν ή καλύπτουν τις ζημιές σε αυτήν. Για το λόγο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζετε τα 4 κυριότερα σημεία τα οποία θα πρέπει να προσέξετε κατά την αναζήτηση ασφαλιστικής κάλυψης για το εξοχικό σας:

  • Κάποιες ασφαλιστικές εταιρίες δεν καλύπτουν καθόλου την περίπτωση της κλοπής στις εξοχικές κατοικίες. Δεδομένου ότι ο κίνδυνος κλοπής είναι αρκετά μεγάλος σε σπίτια τα οποία δεν κατοικούνται μόνιμα αλλά διαθέτουν όλο τον οικιακό εξοπλισμό, η κλοπή αποτελεί πολύ σημαντική κάλυψη.
  • Υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες καλύπτουν μεν την κλοπή αλλά μόνο στην περίπτωση που έχουν ληφθεί ιδιαίτερα μέτρα προστασίας στην κατοικία, όπως για παράδειγμα η ύπαρξη συναγερμού συνδεδεμένου με κάποια εταιρία security. Αυτό αποτελεί σίγουρα παράγοντα ο οποίος αυξάνει κατά πολύ το συνολικό κόστος της εξασφάλισής σας.
  • Όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικίας περιλαμβάνουν έναν όρο ο οποίος αναφέρεται σαν κατονομαζόμενα αντικείμενα. Τέτοια αντικείμενα μπορεί να είναι τηλεοράσεις, χαλιά, φωτογραφικές μηχανές, πορσελάνες, εικόνες, κλπ. Υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες εξαιρούν εντελώς, από την κάλυψη της κλοπής όλα τα κατονομαζόμενα αντικείμενα.
  • Τέλος, κάποιες ασφαλιστικές εταιρίες θέτουν ως προϋπόθεση για την ασφάλιση της εξοχικής κατοικίας την ύπαρξη ασφάλισης, στην ίδια εταιρία, της κύριας κατοικίας.
Γνωρίζοντας αυτές τις βασικές πληροφορίες αναφορικά με την ασφάλιση και τις καλύψεις που παρέχονται γύρω από την εξοχική κατοικία, η έρευνα αγοράς για την αναζήτηση του ιδανικού συμβολαίου το οποίο καλύπτει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δικές σας ανάγκες, μπορεί να γίνει πιο εύκολα και πιο εστιασμένα.

Web Content Viewer

Portlet Content

Από το blog μας

Web Content Viewer

Portlet Content

Web Content Viewer

Portlet Content
Complementary Content
${loading}