Web Content Viewer

Web Content Viewer

 • Ασφάλιση χωρίς «ψιλά γράμματα: 5 συχνές ερωτήσεις για τις καλύψεις
Ασφάλεια Υγείας
05.03.2019

Ασφάλιση χωρίς «ψιλά γράμματα: 5 συχνές ερωτήσεις για τις καλύψεις

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η ασφάλιση υγείας είναι ανεκτίμητες. Η ασφάλιση υγείας σας εξασφαλίζει ένα μαξιλάρι σιγουριάς για να απολαμβάνετε τη ζωή σας, γνωρίζοντας ότι τα μικρά ή τα μεγάλα ζητήματα υγείας είναι διαχειρίσιμα για εσάς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Υπάρχουν βέβαια οι σωστές μεθοδολογίες προκειμένου ένα θέμα τόσο ευαίσθητο και σύνθετο, όπως η φροντίδα της υγείας σας, να γίνει απλό. Για τους εξοικειωμένους με την ασφάλιση υγείας, αυτές οι διαδικασίες είναι γνωστές. 
Αν όμως αισθάνεστε ότι θα ήταν χρήσιμο να μάθετε περισσότερα γι’ αυτές, είμαστε εδώ για σας. 

Σε αυτό το άρθρο, θα βρείτε απαντήσεις για τον τρόπο που γενικά λειτουργεί η ασφάλιση υγείας και ειδικά, για τις λύσεις του “bewell”, το νέο σύστημα υγείας από την INTERAMERICAN. Το “bewell” εξάλλου, είναι το αποτέλεσμα σχεδιασμού της πιο ευέλικτης ασφάλισης υγείας, η οποία βασίστηκε στα «κενά» τα οποία μας επισήμαναν στην ΙΝΤΕRAMERICAN πολλοί άνθρωποι – ασφαλισμένοι μας ή ενδιαφερόμενοι.

Συγκεκριμένα, θα διαβάσετε:
 • Πώς πληρώνονται τα ιατρικά έξοδα - όπως οι δαπάνες στο νοσοκομείο ή μια επίσκεψη στο γιατρό;
 • Ποιο είναι το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, δηλαδή το b;
 • Πως γίνεται η κάλυψη στις περιπτώσεις επείγοντος περιστατικού;
 • Με ποιο τρόπο αποζημιώνεστε;
 • Αν έχετε αγοράσει μόλις στην ασφάλισή σας και σας συμβεί κάτι, καλύπτεστε αμέσως

#1. Η ασφαλιστική εταιρία θα με καλύψει για το σύνολο των ιατρικών εξόδων;

Η ασφαλιστική εταιρία καλύπτει τα ιατρικά έξοδα σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου. Ανάλογα με το είδος του συμβολαίου που έχετε επιλέξει, μπορεί να καλύπτεται ολόκληρο το ποσό των ιατρικών εξόδων ή να έχετε κι εσείς μία συμμετοχή στο κόστος. Το ύψος αυτής της συμμετοχής, το αποφασίζετε εσείς και μπορείτε να το ορίσετε είτε ως ποσοστό επί των εξόδων, είτε ως ένα συγκεκριμένο ποσό ανά έτος, είτε ανά νοσηλεία. Γιατί προβλέπεται η ύπαρξη αυτής της συμμετοχής στα ιατρικά έξοδα, στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας; Επειδή επιτρέπει στην ασφαλιστική εταιρία να προσφέρει στους ασφαλισμένους της πιο οικονομικές επιλογές. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η δική σας συμμετοχή μπορεί να καλυφτεί σε ένα μικρό ή μεγάλο βαθμό, αλλά και πλήρως από τη συμμετοχή του Δημόσιου Ασφαλιστικού Φορέα. Έτσι, χρησιμοποιώντας συμπληρωματικά τη δημόσια με την ιδιωτική σας ασφάλιση, μπορείτε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά το κόστος, έως και μηδενίζοντας τη δική σας συμμετοχή!


#2. Υπάρχει όριο στην κάλυψη που μου παρέχει το συμβόλαιό μου ή καλύπτομαι για οποιοδήποτε ποσό;

Η ασφαλιστική εταιρία καλύπτει τα έξοδα μέχρι το ανώτατο όριο κάλυψης που αναγράφεται στο συμβόλαιό σας. Τα προγράμματα υγείας διαφοροποιούνται ως προς το ύψος των ορίων κάλυψης που προσφέρουν και αυτό αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο για την επιλογή προγράμματος. Σε πολλά προγράμματα μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικά όρια κάλυψης, προσαρμόζοντας ανάλογα και το ύψος των ασφαλίστρων σας. Επίσης υπάρχουν προγράμματα που προσφέρουν κάλυψη για νοσηλεία μόνο στην Ελλάδα ενώ άλλα παρέχουν κάλυψη και στο εξωτερικό.

#3. Πώς καλύπτομαι σε ένα επείγον περιστατικό;

Ως επείγον περιστατικό ορίζεται η αιφνίδια μεταβολή της υγείας ενός ανθρώπου, λόγω επείγουσας παθολογικής κατάστασης ή ατυχήματος, η οποία χρειάζεται άμεση ιατρική εκτίμηση και θεραπεία στην πλησιέστερη μονάδα υγείας. 
Σε γενικές γραμμές, τα προγράμματα ασφάλισης υγείας μπορεί να διαφοροποιούνται ως προς την κάλυψη των εξόδων για την αντιμετώπιση ενός επείγοντος περιστατικού. Ειδικά, αν το περιστατικό αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου, χωρίς να χρειαστεί να γίνει νοσηλεία. Θα πρέπει να εξετάσετε αν το συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα επιλέξετε παρέχει κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος ή μίας ξαφνικής ασθένειας. Στο σύστημα υγείας “bewell” από την INTERAMERICAN υπάρχει το πρόγραμμα «Επείγοντα περιστατικά» που σας καλύπτει για κάθε τέτοιο ενδεχόμενο.

Επιπλέον, πρέπει να ενημερωθείτε αν το ασφαλιστικό πρόγραμμα που θα επιλέξετε περιλαμβάνει την παροχή άμεσης ιατρικής βοήθειας και την κάλυψη μεταφοράς με ασθενοφόρο ή με άλλο κατάλληλο μέσο (π.χ. ελικόπτερο) στην ενδεδειγμένη νοσηλευτική μονάδα για την αντιμετώπισή του. Είναι πολύ σημαντικό το ασφαλιστικό πρόγραμμα που θα επιλέξετε να μην σας καλύπτει μόνο για το κόστος της μεταφοράς, αλλά να σας εξασφαλίζει και το μέσο που θα χρειαστείτε -όποια ώρα της ημέρας ή της εβδομάδας και αν το χρειαστείτε- και να μπορεί να καθοδηγεί εσάς και την οικογένειά σας για να είστε σε θέση να αντιμετωπίσετε κάθε περίπτωση επείγοντος περιστατικού. Στο «bewell» έχετε πάντα την κάλυψη της Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας, που εξασφαλίζει την ασφαλή και γρήγορη υγειονομική μεταφορά σας αλλά και το συντονισμό της αντιμετώπισης του περιστατικού υγείας που αντιμετωπίζετε, σε όποιο μέρος του πλανήτη κι αν βρίσκεστε. Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε στο συμβόλαιό σας το πρόγραμμα «Επείγοντα περιστατικά» μόνον εφ’όσον το θέλετε και ανάλογα με το ύψος του ασφαλίστρου που θέλετε να πληρώσετε! 

#4. Με ποιο τρόπο θα αποζημιωθώ από την ασφαλιστική εταιρία για μια νοσηλεία;

Ανάλογα με το είδος του συμβολαίου, υπάρχουν και οι αντίστοιχες διαδικασίες έγκρισης από την ασφαλιστική εταιρία, για τη νοσηλεία. Όλα αυτά αναφέρονται στους όρους του εκάστοτε συμβολαίου. Συνήθως οι διαδικασίες σε συμβεβλημένα νοσοκομεία είναι περισσότερο «αυτοματοποιημένες» και γίνονται κατευθείαν μεταξύ του νοσοκομείου και της ασφαλιστικής εταιρίας.

Κατά κανόνα, οι ασφαλιστικές εταιρίες ζητούν να τους αποσταλούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 • Έντυπο αναγγελίας αποζημίωσης
 • Εισιτήριο-Εξιτήριο
 • Ενημερωτικό σημείωμα νοσοκομείου
 • Πρωτότυπα τιμολόγια νοσοκομείου και εξοφλητικές αποδείξεις
 • Φάκελος νοσηλείας
 • Κουπόνια ή λίστα φαρμάκων που έχουν χρησιμοποιηθεί
 • Πρωτότυπες αποδείξεις γιατρών
 • Αντίγραφο πρακτικού χειρουργείου, CD ή DVD.

Στην INTERAMERICAN έχετε στη διάθεσή σας τη Γραμμή Υγείας 1010, που θα σας βοηθήσει οπωσδήποτε στην διαδικασία προέγκρισης πιθανής νοσηλείας για να βεβαιωθείτε για την αποζημίωσή σας και επίσης θα σας καθοδηγήσει βήμα προς βήμα γι’ αυτήν.  


#5. Μπορώ να χρησιμοποιήσω αμέσως το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχω επιλέξει;

Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μόλις εξοφληθούν τα ασφάλιστρα και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παροχές σας. Υπάρχουν ωστόσο ορισμένες ασθένειες ή περιπτώσεις – όπως πχ η εγκυμοσύνη - που η κάλυψή τους αρχίζει μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αναμονής, καθώς δεν είναι πάντα ξεκάθαρο αν προϋπήρχαν της ασφάλισης ή όχι. 

Οι χρόνοι αναμονής για κάθε περίπτωση συνήθως αναγράφονται στους όρους ασφάλισης και, ανάλογα με το είδος, μπορεί να είναι από λίγους μήνες έως μερικά χρόνια. Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις συγκεκριμένων ασθενειών, όπως για παράδειγμα παθήσεις εκ γενετής (στην ιατρική αυτές ονομάζονται συγγενείς παθήσεις), τις οποίες κάποια συμβόλαια μπορεί να μην καλύπτουν ποτέ και κάποια άλλα να τις καλύπτουν μετά από κάποια χρόνια. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζετε ότι ανάλογα με το ιατρικό ιστορικό του κάθε ασφαλισμένου, το οποίο ζητείται κατά την αίτηση ασφάλισης, είναι πιθανόν η ασφαλιστική εταιρία να προχωρήσει στην ασφάλιση βάζοντας όμως προϋποθέσεις ή εξαιρέσεις στο συμβόλαιο. Είναι προφανές ωστόσο, ότι όσο νωρίτερα ασφαλιστεί κάποιος και όσο πιο υγιής είναι τη στιγμή της ασφάλισης, τόσο πιο ολοκληρωμένη κάλυψη θα έχει από το συμβόλαιό του.


Θέλετε να γνωρίζετε περισσότερα;


Οδηγός Ασφάλειας Υγείας INTERAMERICAN

Life Newsletter

Επικοινωνήστε μαζί μας

Web Content Viewer