Πληροφορίες Άρθρου

Web Content Viewer

Portlet Content
Αγροτικές Ασφάλειες 13.10.2020

Αγροτική ασφάλιση: πώς προστατεύει τον επιχειρηματία στα χρόνια της κλιματικής μεταβολής;

82.700 ευρώ κατέβαλε σε ασφαλισμένους του προγράμματος Υπαίθριας Φυτικής Παραγωγής κατά τους τελευταίους μήνες η INTERAMERICAN. Δείτε περισσότερα.

Αγροτική Ασφάλεια πως προστατεύει τον επιχειρηματία στα χρόνια της κλιματικής μεταβολής
Γράφει η Γιώτα Τόγια, Assistant Account Manager, Agricansurance & Bancassurance

82.700 ευρώ κατέβαλε σε ασφαλισμένους του προγράμματος Υπαίθριας Φυτικής Παραγωγής κατά τους τελευταίους μήνες, σε 35 περιπτώσεις ζημιών στις περιοχές Αγρινίου και Μεσολογγίου η INTERAMERICAN, η οποία έχει εισέλθει ασφαλιστικά στον αγροτικό τομέα από το 2016, εστιάζοντας στη συστηματική αντιμετώπιση φυσικών και επιχειρηματικών κινδύνων. Σε αυτό το άρθρο, με αφορμή τη δέσμευσή μας στην κοινωνία και τη δράση μας που καθημερινά εστιάζει στις ανάγκες των ανθρώπων και των επιχειρήσεών τους, εξετάζουμε τις αγροτικές ασφαλίσεις της INTERAMERICAN και όλα όσα έχουν να προσφέρουν, μέσα από 2 αληθινά περιστατικά.

Η Ατομική και Ομαδική Ασφάλιση Υπαίθριας Φυτικής Παραγωγής και Κτηνοτροφίας: Μία καινοτομία από την INTERAMERICAN

Σε γενικές γραμμές, οι αγροτικές ασφαλίσεις παρέχουν στον επαγγελματία του Αγροδιατροφικού Κλάδου τη δυνατότητα επιλογής και σύνθεσης καλύψεων για κτήρια και κατοικίες, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό θερμοκηπίων, γεωργικά μηχανήματα υπαίθρου και αγροτικά οχήματα, μηχανήματα παραγωγής και συσκευασίας, φυτική παραγωγή υπαίθρια και εντός θερμοκηπίου, μεταφορές αγροτικών προϊόντων, αστική ευθύνη έναντι τρίτων: γενική, εργοδότη και προϊόντος, καθώς και ασφάλιση ζωικού εφαλαίου (βοοειδή, κοτόπουλα, αιγοπρόβατα και χοιρινά).

Είναι γνωστό ότι για κάθε μεμονωμένο παραγωγό με δραστηριότητα σε αγροτικές υπαίθριες καλλιέργειες, μέχρι και σήμερα είναι υποχρεωτική από τον Δημόσιο Φορέα ασφάλισης η ασφάλιση της Υπαίθριας Φυτικής Παραγωγής του. Ωστόσο, κάθε παραγωγός είναι σημαντικό να έχει επιπλέον ασφαλιστικές επιλογές, συμπληρωματικές σε αυτές του δημοσίου. Η ιδιωτική ασφάλιση, με την συμπληρωματική κάλυψη που παρέχει, καλλιεργεί την εμπιστοσύνη, την αξιοπιστία και τον αμοιβαίο σεβασμό, καθώς φροντίζει για την έγκαιρη πληρωμή της ζημιάς, στην αξία της καλλιέργειας. Με βαθιά γνώση στον τομέα των αγροτικών ασφαλίσεων, η INTERAMERICAN έχει δημιουργήσει περεταίρω την Ομαδική Ασφάλιση Υπαίθριας Φυτικής Παραγωγής και Κτηνοτροφίας, η οποία δεν υπήρχε μέχρι σήμερα στην ασφαλιστική αγορά. Πρόκειται για την καινοτόμο ασφαλιστική λύση που απευθύνεται σε εταιρίες μεταποίησης, ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς. Μέχρι σήμερα, στις υπάρχουσες προτάσεις ασφάλισης δεν υπήρχε ασφαλιστική λύση/πρόταση για τον κίνδυνο που διατρέχει η κάθε Εταιρία Μεταποίησης από την πιθανή απώλεια της αναμενόμενης φυτικής παραγωγής. Η επιχειρηματική δραστηριότητα μιας τέτοιας εταιρίας μεταποίησης και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων έχει άμεση εξάρτηση από την παραγωγή της πρώτης ύλης των αγροτικών προϊόντων. Έτσι, εάν προκύψει ένας ασφαλίσιμος κίνδυνος και «χαθεί» η αγροτική παραγωγή η ζημιά δεν περιορίζεται μόνο στον αγρότη- παραγωγό αλλά αμέσως μετακυλύεται στην δευτερογενή παραγωγή, στην εταιρία μεταποίησης και κατ’ επέκταση στις συμφωνίες της. Επιπλέον, οι προκλήσεις της νέας εποχής και του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος επιβάλουν την οργάνωση των παραγωγών σε ισχυρά σχήματα. Η αυτονόητη αυτή υποχρέωση, ενισχύεται περεταίρω από τα κίνητρα που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί, καθώς οι Ομάδες Παραγωγών μπορούν να ενισχυθούν οικονομικά με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο που θα καταθέσουν και το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει δράσεις για προσέγγιση νέων αγορών, πιστοποίηση, ενέργειες προβολής και προώθησης, επενδύσεις σε εξοπλισμό και υποδομές, συμβουλευτικές υπηρεσίες κλπ. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, προκύπτει αυτονόητα η ανάγκη για την προστασία και την εξασφάλισή τους.

Θέλετε να πάρετε ένα προσωπικό ασφαλιστικό πλάνο, χωρίς υποχρέωση αγοράς, σχεδιασμένο πάνω στις ανάγκες σας από ένα εξειδικευμένο ασφαλιστικό σύμβουλο της INTERAMERICAN; Συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Η άμεση εξάρτηση των επιχειρήσεων στον αγροτικό τομέα: το παράδειγμα της μεταποίησης τοματοπολτού

Στον αγροτικό τομέα, κάθε δραστηριότητα από την παραγωγή ως την τελική κατανάλωση ενός προϊόντος έχει άμεση σχέση, σε μία αλυσίδα εξαρτήσεων. Ας πάρουμε, για παράδειγμα, μια εταιρία μεταποίησης τοματοπολτού, η οποία έχει σαν βασική πρώτη ύλη την αγροτική παραγωγή ντομάτας πολλών μεμονωμένων παραγωγών. Βάση του ετήσιου πλάνου της και των συμφωνιών/ παραγγελιών που έχει κλείσει, αυτή η εταιρεία μεταποίησης τοματοπολτού κάνει τους υπολογισμούς της για την ποσότητα πρώτης ύλης που χρειάζεται να λάβει στις αποθήκες της ( πχ 10 εκ. τόνους πρώτης ύλης ντομάτα) και τους παραγωγούς που χρειάζεται να συνεργαστεί. Εάν κατά την καλλιεργητική περίοδο στο στάδιο ωρίμανσης της ντομάτας πάνω στο φυτό συμβεί μια ζημιά από χαλάζι - με ποσοστό της ζημιάς 50% - αυτομάτως η αναμενόμενη παραγωγή μειώνεται κατά 50 % άρα θα υπάρξει και έλλειμμα στην πρώτη ύλη της εταιρίας κατά 50%.

Αντίστοιχα και μια εταιρία παραγωγής και εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών έχει άμεση εξάρτηση από την πρώτη ύλη τους τα λαχανικά που καλλιεργούν οι συνεργαζόμενοι παραγωγοί.

Με την Ομαδική ασφάλιση των Συνεργαζόμενων παραγωγών της Εταιρίας Μεταποίησης ασφαλίζεται η αναμενόμενη αγροτική παραγωγή (πρώτη ύλη) όλων των παραγωγών. Εάν προκύψει ένας ασφαλίσιμος κίνδυνος και «χαθεί» η αγροτική παραγωγή η ζημιά δεν περιορίζεται μόνο στον αγρότη παραγωγό αλλά αμέσως μετακυλίεται στην δευτερογενή παραγωγή, στην εταιρία μεταποίησης, στο τελικό προϊόν και στις συμφωνίες της. Η επιχειρηματική δραστηριότητα μιας εταιρίας μεταποίησης και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων έχει άμεση εξάρτηση από την παραγωγή της πρώτης ύλης των αγροτικών προϊόντων.

Τα Ομαδικά προγράμματα ασφάλισης έχουν σχεδιαστεί ακριβώς για την προστασία των επιχειρηματιών από κινδύνους όπως αυτοί που μόλις περιγράφηκαν. Κάθε αγροτική ασφάλεια σχεδιάζεται και διαμορφώνεται σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό σύμβουλο και την INTERAMERICAN βάση των δεδομένων που επικρατούν, το είδος της καλλιέργειας, του σχήματος συνεργασίας εταιρίας και παραγωγών και κυρίως βάση των αναγκών της κάθε εταιρείας.

Επιπλέον, η δύναμη της Ομάδας και της συλλογικότητας έχει γίνει κατανοητή και στον Αγροτικό Τομέα και σήμερα είναι πολλές οι Ομάδες Παραγωγών στην Ελλάδα οι οποίες οργανώνουν, καθοδηγούν και στηρίζουν με πολλούς τρόπους (οικονομικούς, συμβουλευτικούς, με εμπορικές συμφωνίες, κλπ) τον Πρωτογενή Αγροτικό Τομέα. Η Ιδιωτική Ασφάλιση της Υπαίθριας Παραγωγής σε Ομάδες Παραγωγών είναι μια επιχειρηματική απόφαση που θα την λάβει ένας για την προστασία όλων των μελών της Ομάδος με σκοπό να προστατεύσει το εισόδημα και την παραγωγή των Μελών Παραγωγών της.

Η οικονομική διαχείριση, με την υποστήριξη της ασφάλισης: το παράδειγμα μίας εταιρείας επεξεργασίας νωπών φρούτων

Μια εταιρία του Ναυπλίου που επεξεργάζεται νωπά φρούτα και φτιάχνει μαρμελάδες για γνωστή αλυσίδα σουπερ μάρκετ έχει αναπτύξει στενή σχέση συνεργασίας με τους αγρότες παραγωγούς της Αργολίδας για να της εξασφαλίζουν τις ποσότητες των φρούτων που χρειάζεται ετησίως.

Σε περίπτωση που συμβεί ζημιά μετά την καρπόδεση των δέντρων από έντονη βροχόπτωση και χαθεί το 80% των καρπών τότε η εταιρία βρίσκεται σε ένα μεγάλο επιχειρηματικό κίνδυνο. Δεν θα έχει επαρκή ποσότητα πρώτης ύλης (φρούτα ) για να φτιάξει τις μαρμελάδες. Τι θα συμβεί τότε;

Ή θα ψάξει στην ελεύθερη αγορά να βρει φρούτα ή θα απευθυνθεί σε αγορές του εξωτερικού, να εισάγει τις ποσότητες που θέλει ή δεν θα μπορεί να φτιάξει τις μαρμελάδες που έχει συμφωνήσει και θα χάσει τις συμφωνίες του.

Έχοντας Ομαδική ασφάλιση Υπαίθριας Φυτικής Παραγωγής με τους συνεργαζόμενους παραγωγούς / αγρότες του στην περίπτωση αυτής της ζημιάς θα μπορεί να λάβει χρηματική αποζημίωση από την ζημιά της αγροτικής παραγωγής, όπως θα απορρέει από το συμβόλαιο της INTERAMERICAN.

Ενημερωθείτε και πραγματοποιήστε μία ανάλυση των δικών σας αναγκών, χωρίς υποχρέωση αγοράς, από ένα εξειδικευμένο ασφαλιστικό σύμβουλο της INTERAMERICAN.

Web Content Viewer

Portlet Content

Από το blog μας

Web Content Viewer

Portlet Content
Complementary Content
${loading}